Infekcijų kontrolę aptarė sveikatos priežiūros įstaigų specialistai

infekcijosKlaipėdos visuomenės sveikatos centro (KVSC) Šilutės skyriuje  vyko seminaras – viešoji konsultacija „Infekcijų kontrolės reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Seminaras buvo skirtas rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, jų susirinko daugiau nei 60.

Renginio metu pranešimą aktualiais infekcijų kontrolės klausimais skaitė KVSC Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Asta Šlepetienė. Pranešėja supažindino su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros
įstaigų sveikatos saugos reikalavimus.

KVSC Šilutės skyriaus vyriausioji specialistė Ona Nijolė Krūminienė supažindino su 2014 metais sveikatos priežiūros įstaigose vykdytos valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatais, taip pat kalbėjo apie Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamente nustatytą kontrolės tvarką.

O.N.Krūminienė akcentavo, kad 2014 m. sausio 1 d. duomenimis, mūsų rajone asmens sveikatos priežiūros įstaigose atlikti 32 patikrinimai. Iš jų 28 proc. tikrinimų buvo nustatyta higienos normos reikalavimų pažeidimų. Pagrindiniai jų: patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų reikalavimų, neužtikrinama tinkama įrangos dezinfekcija ir sterilizacija, procedūrų aprašymai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

Už nustatytus visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus įstaigų atsakingiems asmenims surašyti 5 administracinio teisės pažeidimo protokolai.

Šilutės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Jurjonienė pristatė pranešimą „Leidimų – higienos pasų išdavimo tvarka”, supažindino su šių pasų išdavimo procedūros reikalavimais.