Informacija apie artėjančias rezervo karių pratybas

karysTūkstančiui Lietuvos kariuomenės parengtojo rezervo karių teks dienai prisistatyti į nurodytus šaukimo punktus – Lietuvos kariuomenė pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje tikrins mobilizacijos sistemos veikimo principus.

Lietuvos kariuomenės parengtojo rezervo kariai iš Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės apskričių gaus šaukimo lapelius, kurie kvies balandžio 23 d. atvykti į nurodytus šaukimo punktus patikslinti asmens duomenų bei pasitikrinti sveikatos būklę tinkamumui privalomajai karo tarnybai dalinės mobilizacijos atveju nustatyti. Tokiu būdu kariuomenė ketina pirmą kartą po Nepriklausomybės atkūrimo patikrinti personalo rezervo mobilizacinės sistemos funkcionavimą.

„Šiomis pratybomis patikrinsime sistemos veikimą, nustatysime trūkumus, atnaujinsime prievolininkų duomenis ir pamatysime preliminarų atvykstančiųjų prievolininkų skaičių. Labai svarbu mums – kariuomenei – žinoti, koks procentas mobilizuojamųjų prievolininkų laiku galėtų prisistatyti į šaukimo punktus esant būtinybei. Gauti pratybų rezultatai leis daryti išvadas dėl Lietuvos kariuomenės mobilizacijos sistemos efektyvumo ir jos tobulinimo.

Labai svarbu, kad mobilizacijos sistema sklandžiai veiktų ne tik organizuojant karo prievolininkų pašaukimą į privalomąją karo tarnybą, bet ir juos aprūpinant, formuojant karinį vienetą. Svarbus mobilizacijos elementas yra sąveika su civilinėmis institucijomis ir ūkio subjektais.

Šių pratybų metu bus pasitelkti savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų medikai, kurie vykdys karo prievolininkų sveikatos įvertinimą ir nustatys tinkamumą karo tarnybai mobilizacijos atveju. Svarbiausias momentas visgi yra įvertinti Lietuvos gyventojų, karo prievolininkų ir darbdavių požiūrį į pilietinę pareigą“, – apie pratybų svarbą kalbėjo LK Jungtinio štabo viršininkas brg. gen. Vilmantas Tamošaitis.

Parengtojo rezervo kariai bus šaukiami į Krašto apsaugos savanorių pajėgų Karo prievolės ir komplektavimo skyriaus įsteigtus šaukimo punktus. Sutikrinus asmens duomenis prievolininkai bus siunčiami pas gydytojus, kurie šaukimo punkte vertins karo prievolininko sveikatos būklę, analizuos archyvinius duomenis apie karo prievolininko persirgtas ligas, atsižvelgs į pateiktus medicininius dokumentus,  nusiskundimus.

Gydytojas priims ekspertines išvadas dėl asmens tinkamumo privalomajai karo tarnybai mobilizacijos atveju. Jei karo prievolininkas turės sveikatos sutrikimų, kurie patenka į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą ligų sąrašą, karo prievolininkas bus atleistas nuo karo tarnybos arba numatytas jos atidėjimas tam tikram laikui.

Po sveikatos patikrinimo prievolininkai bus registruojami bei turės progą iš arčiau susipažinti su modernia kariuomenės naudojama karine technika, ginklais, pabendrauti su kariais apie šiandieninės tarnybos ypatumus, naujoves, tarnybos būdus ir pan.
Planuojama, kad karo prievolininkas šaukimo punkte užtruks iki dviejų valandų.

Šaukimo lapeliai siunčiami tiems karo prievolininkams, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Lietuvoje. Todėl kelionės išlaidos yra padengiamos atsižvelgiant į deklaruojamą karo prievolininko gyvenamąją vietą.

Pašauktiems karo prievolininkams bus kompensuotos ne tik kelionės, bet ir maitinimosi išlaidos, išmokami dienpinigiai.

Karo prievolininkai, neįvykdę šaukime pateiktų reikalavimų be svarbios priežasties, gali būti traukiami atsakomybėn vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Šis mobilizacinės sistemos patikrinimas – pirmasis šių metų didžiausių nacionalinių pratybų „Žaibo kirtis 2015“, kurių metu bus vertinamos ir treniruojamos Greitojo reagavimo pajėgos.

Ateityje planuojama ir toliau organizuoti mobilizacines pratybas, mokyti kariuomenės, civilinių institucijų personalą veikti mobilizacijos metu. O karo prievolininkams ir visuomenei išsklaidyti kylančius neaiškumus dėl asmeninių veiksmų mobilizacijos metu.