Informacija dėl maisto PRODUKTŲ IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO dalijimo

Šilutės miesto gyventojams maistas bus dalinamas Žuvų g. 1, Šilutėje, Šilutės seniūnijos kaimų gyventojams – Šilutės seniūnijoje 2017 m. rugpjūčio 4, 7, 8 d. nuo 9 iki 13 valandos.

Kitų seniūnijų gyventojams maisto produktai bus dalinami seniūnijose nuo  2017 m. rugpjūčio 4 dienos.

Mieli gyventojai, prašome maisto produktus atsiimti nurodytu laiku.

Asmenys, neatsiėmę maisto produktų per 3 darbo dienas, nebeturės galimybės jo atsiimti seniūnijose, kadangi maisto produktai bus atiduoti kitiems socialiai remtiniems asmenims.

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Šilutės skyrius

Šilutės r. savivaldybės Socialinės paramos skyrius