Inkakliškiai aptarė bendruomenės dešimtmečio veiklą

paroda apie inkakliu bendruomenePrisiminti Inkaklių bendruomenės „Ašva“ per 10-metį nuveiktus darbus, aptarti būsimus į Inkaklių biblioteką rinkosi bendruomenės nariai, inkakliškiai.

Bibliotekininkė Daiva Milkerienė susirinkusiems pristatė surinktas fotografijas, kuriose užfiksuotas bendruomenės gyvenimas ir veikla nuo pat jos susikūrimo. Pristatyta ir dokumentinė paroda, kurioje atsispindi bendruomenės veikla, demonstruota video medžiaga, prisiminimais pasidalijo bendruomenės narės Zita Drungėlienė ir Zita Pliuščiauskaitė.

Švėkšnos seniūnijos Inkaklių kaimo bendruomenė „Ašva“ įsikūrė 2003 metų kovo 10 dieną. Jos pirmininku išrinktas Valentinas Vanagas, kuris sėkmingai šiai bendruomenei vadovauja iki šiol.

Bendruomenės veikla prasidėjo gegužės mėnesį, sukvietus visus inkakliškius į visuotinę talką tvarkyti gyvenvietę. Tuomet pasodintas ąžuoliukas, kuris turėjo simbolizuoti tvirtą, susitelkusią bendruomenę. Talką užbaigė suneštinės vaišės.

Bendruomenė iš pat pradžių ėmėsi organizuoti Inkaklių kaimo šventę, Motinos dienos šventę, nes Inkakliuose nebelikus kultūros namų nebebuvo kam tai daryti.

Bendruomenės narės Irenos Jančauskienės iniciatyva nuolat sveikinami senoliai, sulaukę garbingų jubiliejų, daugiavaikės šeimos. Stengiamasi padėti visiems inkakliškiams spręsti bendras problemas, taip pat ir individualius klausimus.

Kadangi bendruomenė neturėjo savo patalpų, tai nuolat rinkdavosi pradinėje mokykloje arba bibliotekoje. Pagrindiniais padėjėjais taip pat tapo vietos įstaigų darbuotojai: mokytojos, bibliotekininkė, medicinos sesuo, girininkijos darbuotojai, etnografinio ansamblio „Dainoriai“ nariai.

Bendruomenė per savo gyvavimo 10-metį rengė įvairius projektus, kai ką pavyko įgyvendinti, kai kur pritrūko patirties. 2004 m. prie Švėkšnos seniūno Alfonso Šepučio iniciatyvos prisidedant ir bendruomenei, buvo įrengta poilsio aikštelė miške, prie buvusio „rubežiaus“. Čia tais pačiais metais kaimo šventės metu buvo pastatytas stogastulpis (aut. V.Bliūdžius), ženklinantis buvusią sieną tarp Didžiosios ir Mažosios Lietuvos.

2007 m. išleistas atvirukas su kaimo vaizdais. 2008 m. įrengta sūpynių aikštelė, bėgimo takas su šuoliaduobe pagal projektą „Sveika aplinka, sveikas žmogus – visos bendruomenės rūpestis“. 2009 m. ant akmeninio paminklo, menančio Inkaklių žymiąsias istorines datas, Inkaklių kaimo šventės metu pritvirtinta nukalta saulutė su Lietuvos tūkstantmečio ženklu (aut. D.Šarkus).

2013 metais pagaliau įrengti bendruomenės namai. Įgyvendinus papildomą projektą įsigyti visi baldai ir įranga.
Šiais metais taip pat bendruomenės iniciatyva tvarkomas kaimo pasididžiavimas – Inkaklių koplyčia ir šv. Mergelės Marijos Lurdo grota.

Bendruomenės pirmininkas V.Vanagas džiaugiasi, kad bendruomenei niekada netrūksta rėmėjų. Tai ne tik vietos verslininkai, bet ir geranoriški inkakliškiai, kurie dažnai padeda nuveikti visus darbus.

Bendruomenė dėkinga buvusiam Seimo nariui Z.Balčyčiui ir dabartiniam Seimo nariui R.Žemaitaičiui. Dėkoja ir rajono savivaldybės tarybos nariams, administracijai už įvairiapusę paramą sprendžiant sudėtingas problemas.

„Dešimt metų atrodo pralėkė greit. Gražėja mūsų Inkakliai, žmonės geri čia gyvena, todėl čia gyventi gera. O planų ir ateičiai turime“, – sakė bibliotekininkė Daiva Milkerienė.

Bendruomenės narių susitikimas baigtas prie arbatos puodelio.