Inkakliuose dundės naftininkų sprogimai

1291197988sprogimas2Vakar Inkaklių apylinkėse pradėti naftos paieškos darbai. Juos UAB „Minijos nafta“ planuoja vykdyti iki balandžio 10 dienos.

UAB „Minijos nafta“ generalinis direktorius Thomas M.Haselton rajono savivaldybę ir Švėkšnos seniūniją informavo, kad ši įmonė Inkaklių kaime planuoja atlikti seisminius tyrimus, kuriais patikslins Inkaklių ploto geologinę sandarą ir išskirs naftai perspektyvius objektus.

T.M.Haselton rašo, kad darbų metu bus sužadinami elastiniai virpesiai, naudojant sprogmenis negiliuose gręžiniuose. Virpesiai bus sužadinami trotilo užtaisais iki 1,2  kg 8 m gylio gręžiniuose arba 3 užtaisų grupe iki 5 m gylio gręžinių grupėje.

Sprogdinimo darbus atliks subrangovas AB „Detonas“. Sprogdintojai kilnojamomis gręžimo staklėmis išgręš iki 8 m gręžinius ir sutvirtins plastikinių vamzdžių kolona. Vamzdžiai bus ištraukti prieš pat šaltinių užtaisymą sprogstamaja medžiaga.

Su žemės ir miškų naudotojais, kurių žemėse bus atliekami seisminiai žvalgybiniai darbai, jau baigiamos sudaryti sutartys. Jose numatyta, kad prieš pradedant darbus iš žemės naudotojų bus gauti leidimai. Baigus darbus bus surašyti padarytų nuostolių įvertinimo aktai.

UAB „Minijos nafta“ įsipareigoja kompensuoti gyventojams visą realią žalą, padarytą dėl naftos paieškų: derliaus netektį, technikos ratų padarytas provėžas, kitus nuostolius, atsiradusius dėl bendrovės veiklos atliekant seisminės žvalgybos lauko darbus.

Silutes naujienu_LOGO