Inovatyvūs gabių vaikų ugdymo metodai Lietuvos mokyklose

Heiwa elementary school 18Baigėsi Nacionalinės moksleivių akademijos (NMA) antrus metus vykdomas projektas „Gabių mokinių ugdymo efektyvumo didinimas švietimo sistemoje“, kurį finansavo Europos socialinis fondas iš 2007-2013 metų ES stuktūrinių fondų finansinės paramos laikotarpio.

Projekto dalyviai turėjo galimybę išmokti inovatyvių vaikų ugdymo metodų ir patys išbandyti inovatyvaus gabių vaikų mokymo metodų taikymą savo krašto mokyklose.

Projektui buvo skirtas 923,65 tūkst. litų finansavimas, iš jų ES dalis – 785,1 tūkst. litų.

Projekto metu 63 mokytojai iš visos Lietuvos, mokantys gabiausius šalies mokinius, turėjo galimybę įgyti teorinių ir praktinių gabių vaikų ugdymo žinių dviejų seminarų ciklų metu.

2012 ir 2013 metų gruodžio ir sausio mėnesiais pedagogai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Ukmergės, Šilutės, Jurbarko, Kėdainių, Vilkaviškio, Alytaus, Kaišiadorių, Šakių rajono bei kitų Lietuvos miestų ir rajonų mokyklų išklausė mokymų ciklą, kurio ašis – gabių vaikų ugdymo specifika.

Seminaruose pedagogams paskaitas skaitė žymūs Lietuvos mokslo atstovai, universitetų dėstytojai bei visuomeninkai.

Seminarų metu buvo pristatyti naujausi tyrimai ir jų rezultatai gabių vaikų ugdymo srityje, kalbėta apie klasės valdymo ypatumus bei mokinių ugdymo karjerai kryptis. Seminaruose mokytojai aktyviai diskutavo apie gabių vaikų identifikavimo ir pasiekimų vertinimo praktikas, dalijosi patirtimi savo krašto mokyklose. Užsiėmimų metu mokytojai turėjo galimybę apsvarstyti ir projektuoti gabių vaikų ugdymo institucinius modelius.

Kvalifikacijos kėlimo programoje dalyvavę chemijos, biologijos, fizikos, istorijos, matematikos, lietuvių kalbos, ekonomikos bei informatikos mokytojai ne tik geriau susipažino su gabaus vaiko koncepcija, bet ir gilino savo dalyko žinias. Jiems buvo pristatyta specialiai gabių vaikų ugdymui sukurta dalykinė medžiaga, kurią mokytojai po projekto mokymų aktyviai naudojo savo mokyklose.

Projekto metu sukurta elektroninė sistema (www.gvu.lt), kurioje patalpintos šalies akademikų parengtos užduotys itin gabiems mokiniams yra pasiekiama visiems mokiniams ir mokytojams.

„Mūsų projekto tikslas yra praplėsti mokyklinį kursą. Šios užduotys skirtos ne tik olimpiadininkams, kuriems reikia daug platesnės medžiagos, gabiems vaikams, besimokantiems mokyklinio kurso, kuriems vien vadovėlinės užduotys yra per lengvos. Negaudami papildomų užduočių, o atlikdami vien vadovėlines, gabūs mokiniai nuobodžiauja, neugdo savyje siekio įveikti kažką sunkesnio“, – teigė NMA direktorius, KTU gimnazijos matematikos mokytojas – ekspertas Leonas Narkevičius.
ES logo su trim fondais spalvotas copy
Projekto metu pasiekti rezultatai bei parengtos priemonės leis ir toliau plėtoti gabių vaikų ugdymo bazę Lietuvoje ir prisidės prie pažangios mokymo sistemos kūrimo.