Inovatyvūs metai Šilutės žemės ūkio mokykloje

ZUM mokyklaMokslo metai artėja prie finišo, tačiau galvoti apie darbų pabaigą Šilutės žemės ūkio mokykloje (ŽŪM) niekam nėra laiko. Prieš akis – Šilutės profesinio mokymo įstaigų reorganizavimas, abitūros egzaminai ir visų specialybių trečiakursių kompetencijų patikrinimas, paskutinieji pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, projektinės veiklos darbų štrichai. Žinoma – ir žvilgsnis į ateitį, nes juk reikia būti pasirengus priimti tuos, kurie čia mokytis norės kitąmet. Juolab, kad priėmimas, kaip ir pernai, vyks LAMA BPO informacinėje sistemoje (naujienas galima sekti mokyklos interneto tinklalapyje adresu www.szum.lt).

Greta bendrojo ir profesinio ugdymo visus metus mokykloje vyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Dalyvauta dviejuose tarptautiniuose Erasmus+ programos projektuose. Vieną jų – „Pažink prieš teisdamas“ koordinavo ilgametė mokyklos tarptautinių projektų partnerė Aukštadvario ŽŪM. Šio projekto metu 5 mokyklos mokytojai dalyvavo stažuotėse Italijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje. Projektas buvo skirtas pasimokyti, kaip didelę patirtį turinčios šalys pasirengusios kitataučių integracijai, ir kaip ji vyksta realybėje. Imigrantams svarbu sklandžiai integruotis į bendruomenes, o vienas svarbiausių akcentų šiuo atveju yra įgyti profesiją. Todėl projekto dalyvės Ira Laukaitienė ir Irena Atutienė lankėsi Leipcigo regiono profesinio mokymo įstaigose ir stebėjo, kaip ten vyksta ši veikla.

Vokietijoje gyvena apie 17 mln. kitataučių (20 % populiacijos). Į šį skaičių neįeina nuo 1 iki 2 mln. pabėgėlių iš Sirijos karo paliestų teritorijų, kuriuos integruodama į visuomenę Vokietija yra pavyzdys visai ES. Mokytojoms stažuotė Vokietijoje leido patobulinti edukologinius, psichologinius, klasių valdymo gebėjimus, siekiant skatinti toleranciją, kovą su patyčiomis ir etniniais konfliktais mokykloje.

Šilutės ŽŪM įgyvendino ir savo projektą „Žuvis ir jūros gėrybės: keiskime mitybos įpročius“, kurio dotacijos suma sudarė beveik 16 000 EUR.

Projektas suplanuotas siekiant dar labiau praplėsti akvakultūros specialistų rengimo ir verslo galimybių ribas, paskatinti visuomenę gyventi ir maitintis sveikiau, vartojant kuo daugiau žuvies ir jūros gėrybių, prisidėti prie krašto garsinimo, kulinarinio paveldo išsaugojimo, turizmo populiarinimo. Taip pat – ugdymo proceso tobulinimo, inovatyvių metodų mokyme įgyvendinimo, mokomojo restorano įsteigimo, kur įvairių profesijų mokinių mokymas būtų maksimaliai priartintas prie realių darbo sąlygų.

Savaitės stažuotėse dalyvavo 11 specialistų, tiesiogiai susijusių su akvakultūros ir žuvies perdirbimo bei žuvies ir jūros gėrybių patiekalų ruošimo sektoriumi. Įgyta patirtis – neįkainojama. Tai, kas Prancūzijos ir Portugalijos profesiniame ugdyme patikimai veikia jau ne vieną dešimtmetį, gali būti pritaikoma ir mūsų sąlygomis. Juk patys auginame žuvį – nuo 2014 m. mokyklos Žemaičių Naumiesčio skyriuje veikia modernus, vienintelis Lietuvoje ir Baltijos šalyse sektorinis žuvininkystės praktinio mokymo centras, kuriame žuvininkystės verslo darbuotojo specialybės besimokantys jaunuoliai įgyja kompetencijų veisti ir iki prekinės produkcijos užauginti įvairias žuvis. Galime atlikti jos pirminį apdirbimą, o visai netrukus, įgyvendinus centro plėtros projektą, galėsime suteikti moksleiviams šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias gyvenimo sąlygas bei mokyti žuvies ir jūros gėrybių patiekalų gamybos.

Bėgantis laikas reikalauja kaitos, modernumo. Mokiniams ir mokytojams kasmet vis aukščiau kyla reikalavimų kartelė: tenka mokytis, keliauti, domėtis naujomis technologijomis ir taikyti jas savo darbe. Erasmus+ programos mobilumo projektai sudaro tam palankias sąlygas: padeda surasti priimančiųjų partnerių organizacijas, finansuoja kelionių ir veiklų išlaidas. Šilutės ŽŪM pasinaudoja suteiktomis galimybėmis.

2017-2018 m.m. ES šalyse stažavosi 17 mokytojų ir 12 mokinių. Mokiniai dalyvavo Erasmus+ mobilumo projekto „Nuo idėjos iki verslo“ stažuotėse Italijoje, Vokietijoje ir Maltoje. Projekto tikslas – didinti smulkaus verslo paslaugų teikėjo ir technikos priežiūros verslo darbuotojo profesijų moksleivių verslumą, sudarant sąlygas atlikti praktiką užsienio įmonėse bei įgyti naujų profesinių įgūdžių ir kompetencijų. Stažuotės Italijoje metu smulkiojo verslo paslaugų teikėjo profesijos moksleiviai mokėsi koordinuoti kelias skirtingas veiklas įmonės viduje, o stažuotės Maltoje metu – organizuoti smulkaus verslo, orientuoto į poilsį ir turizmą, darbus. Moksleiviai taip pat pagilino savo gebėjimus bendrauti su klientais, dirbti komandoje bei užsienio kalbos žinias. Technikos priežiūros verslo darbuotojo profesijos moksleiviai stažuotėje Vokietijoje mokėsi atlikti vokiškų automobilių važiuoklės ir transmisijos diagnostiką bei remontą, išmetamųjų dujų ir kitą elektroninę diagnostiką. Tad darbdaviai gali tikėtis į darbo rinką įsiliejant geriau parengtų specialistų.

Greta profesinių kompetencijų visi stažuočių dalyviams buvo organizuota kultūrinė programa, leidžianti pažinti kitų šalių gamtos, architektūros, istorijos, meno įžymybes, kulinarinį paveldą. Visas stažuotes finansavo Švietimo mainų paramos fondas remiant Europos Komisijai, o dalyviams buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.