Interaktyvioje pamokoje mokiniai pasisėmė žinių

3 Biblioteka interaktyvi pamokaŠilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro devintokai su direktoriaus pavaduotoja Laima Navickiene dalyvavo interaktyvioje lietuvių kalbos pamokoje „Kalba – gyvas organizmas“, surengtoje Šilutės F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje. Tai tik viena iš lietuvių kalbos pamokų paketo devintokams, kurį yra įsigijusi biblioteka.

Mokiniams neprailgo pamoka prie interaktyvaus ekrano. Pamokos metu nagrinėtos lietuvių kalbos kitimo priežastys, kurias dalyviai turėjo susieti su istoriniu ir kultūriniu kontekstu. Išsiaiškinta, kas yra kalba, kodėl ji kinta, kokie veiksniai daro įtaką jos raidai.  Jaunuoliai patys atliko užduotis interaktyviame ekrane, kuris padeda integruoti informacines technologijas, gerina mokytojo ir klasės bendravimą, didina mokymosi tempą. Ekrane galima rodyti vaizdo medžiagą, žemėlapius, internetinius tinklalapius, rašyti pastabas, žymėti svarbias vietas. Mokiniai geriau įsidėmi medžiagą ne tik todėl, kad ši technologija yra nauja ir įdomi, bet ir todėl, kad joje pateikiama medžiaga aiški, vaizdi. Toks mokymo būdas leidžia mokytojui visą dėmesį skirti mokiniui, skatina mokymosi motyvaciją.
Interaktyvios pamokos organizuojamos vykdant projektą „Bendruomenės „HUB’as” bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą”. Ši iniciatyva padeda bibliotekai pritaikyti savo veiklą prie kintančių bendruomenės poreikių ir spręsti jai aktualias problemas inovatyviais metodais. Besimokantis jaunimas pritraukiamas į biblioteką, gerėja jo mokymosi rezultatai, įgūdžiai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis.

Mokytojai su mokiniais kviečiami į užsiėmimus „Multimedijos kodas“ bibliotekoje, kur galės vesti pamokas pažangiomis priemonėmis netradicinėje aplinkoje įvairaus amžiaus mokiniams.