Intrigomis renkamas investuotojas, kuris statys Šilutės autobusų stotį

projesta autobusu stotisŠiandien savivaldybės Taryba turės nuspręsti, kam patikėti Šilutės autobusų parko iškeldinimą iš dabartinės vietos ir naujos autobusų stoties statybą.

Tačiau investuotojo parinkimą lydi anonimų skleidžiamos intrigos, juodinančios vieną iš statybos darbų pretendentų – bendrovę „Projestos projektai“.

Dar viena keistenybė: savivaldybės valdžios proteguojami investuotojai dengiasi neegzistuojančio UAB „Capital City Group“ įmonės pavadinimu.

„Projestos projektai“ į komitetų posėdį nepakviesti

Jau skelbėme, kad autobusų parko iškėlimo ir naujos stoties statybos darbus atlikti pretenduoja dvi įmonės: UAB „Capital City Group“ ir UAB „Projestos projektai“.

Jos politikams liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje pristatė savo siūlymus, o praėjusią savaitę surengtame bendrame savivaldybės Tarybos Ekonomikos ir finansų, Socialinių reikalų bei Teritorijų ir kaimo reikalų komitetų posėdyje UAB „Capital City Group“ direktorius Mindaugas Zaremba trečią kartą tikslino savo pasiūlymą.

Kito galimo investuotojo – UAB „Projestos projektai“ – generalinis direktorius Rytis Kanapėnas buvo tik informuotas apie savivaldybės Tarybos komitetų jungtinį posėdį, tačiau dalyvauti jame nebuvo pakviestas. Šį faktą posėdyje patvirtino ir Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis.

Būtent šiame posėdyje, „Projestos projektų“ atstovams nedalyvaujant, politikai paskelbė, kad yra gavę niekam nežinomo „Šilutės patrioto Vytauto Kazlausko“ elektroninius laiškus, kuriuose „Projestos projektai“ apibūdinta kaip paskendusi teisminiuose ginčuose, „ant bankroto ribos“ esanti įmonė.

Vis dėlto politikai nutarė rugpjūčio 18 dieną Tarybos posėdyje svarstyti abu Savivaldybės administracijos parengtus sprendimo projektus: autobusų parko iškėlimą patikėti arba UAB „Projestos projektai“, arba UAB „Capital City Group“.

„Capital City Group“ davė galimybę pasitaisytiprojesta gazele

„Šilutės naujienos“ apie autobusų parko iškeldinimo ir naujos stoties bei komercinio pastato statybos investicinio projekto pristatymus jau rašė straipsniuose „Autobusų parko iškeldinimo startas – prisistatė investitoriai“ (2016 07 26) ir „Kodėl UAB „Capital City“ nesigiria savo finansiniais rezultatais“ (2016 08 02).

Pirmajame investicinių projektų pristatyme įmonių grupės, pasivadinusios „Capital City Group“, atstovas M.Zaremba savo pasiūlymais savivaldybės politikus sudomino mažiau nei „Projestos projektai“.

Pastarosios bendrovės generalinis direktorius R.Kanapėnas pateikė pagal Savivaldybės nurodymus parengtą investicinį projektą ne tik su būsimų statinių ir teritorijų schemomis, bet ir preliminarius architektūrinius sprendinius. Jo nuomone, nauji statiniai neturi būti panašūs į skardinių dėžučių rinkinį. Būsima autobusų stotis – miesto vartai, todėl ji ir šalia būsiantis prekybos centras turi darniai integruotis į Šilutės unikalų architektūros ansamblį.

Po pirmojo pasiūlymų pristatymo Savivaldybės vadovai sudarė sąlygas „Capital City Group“ pakoreguoti savo siūlymus ir rugpjūčio 3 dieną surengė dar vieną tų pačių investuotojų pasiūlymų pristatymą.

Antrajame pristatyme „Capital City Group“ pateikė pagal  Šilutės autobusų parko pastabas koreguotą savo pasiūlymą. Tačiau M.Zaremba, ir antrą kartą pristatydamas pasiūlymą, nepateikė jokių architektūrinių sprendinių, kaip būsimi statiniai galėtų būti suderinti su išskirtine miesto architektūra.

UAB „Projestos projektai“ dalyvavo ir antrajame pasiūlymų pristatyme. Jos atstovui R.Kanapėnui nieko naujo išgalvoti nereikėjo, nes nei  Šilutės autobusų parko  direktorius Artūras Stonkus, nei Savivaldybės politikai jokių priekaištų dėl jo projektinio pasiūlymo nebuvo pateikę.

„Capital City Group“ atstovas M.Zaremba, antrąkart pristatydamas pakoreguotą investicinį projektą, išliejo nuoskaudą ir nepasitenkinimą Seimo nariu Artūru Skardžiumi. Jo teigimu, A.Skardžius yra priešiškai nusiteikęs jo vadovaujamos bendrovės atžvilgiu, nes spaudoje paviešino informaciją, jog M.Zarembos vadovaujamos UAB „Capital City“ 2015 metų veiklos nuostolis – 208 tūkst. eurų.

M.Zaremba Seimo narį pavadino veikiantį prorusiškomis technologijomis.

Paskutinės minutės pamazgos

Rugpjūčio 11 d. Savivaldybės politikams renkantis į bendrą Tarybos komitetų posėdį, kaip iš giedro dangaus pamazgų kibiras dribtelėtas ant „Projestos projektų“. Politikams į el. paštus buvo atsiųstas niekam nežinomo „Šilutės patrioto Vytauto Kazlausko“ laiškas, kuriuo siekiama sukompromituoti „Projestos projektus“.

Nors laiško siuntėjas yra galimai išgalvotas asmuo, tačiau jo pateikti duomenys kai kuriuos politikus privertė suabejoti „Projestos projektų“ galimybe investuoti į Šilutės autobusų parką ir stotį: neva įmonė yra „ant bankroto ribos“ ir įsivėlusi į teismus.

Opozicijos lyderis liberalas Algirdas Gečas sakė, kad iki Tarybos posėdžio, kai bus balsuojama, kurį investuotoją pasirinkti, norėtų gauti „Projestos projektų“ bendrovės paaiškinimus į jai mestus kaltinimus.

Kitas liberalas Raimundas Ambrozaitis apgailestavo, kad komitetų posėdyje nėra šios įmonės atstovo, galinčio ne tik pasiaiškinti dėl mistinio „Vytauto Kazlausko“ minimų kaltinimų, bet ir atsakyti į jam rūpimą klausimą: ar galėtų autobusų parką iškeldinti į Šilutės verslininkų pasiūlytą alternatyvią vietą – į Nemuno gatvę. Apie tokį verslininkų siūlymą „Šilutės naujienos“ rašė straipsnyje „Verslininkai siūlo autobusų parką statyti arčiau stoties“ rugpjūčio 5 dieną.

Kad „Vytauto Kazlausko“ laiškas Šilutės politikams padarė įspūdį, liudija ir balsavimo rezultatas. Balsuojant, ar Tarybos posėdžiui teikti sprendimo projektą, kuris numato investuotoju pasirinkti UAB „Capital City Group“, tam pritarė visi politikai, o už analogišką sprendimo projektą, numatantį investuotoju pasirinkti UAB „Projestos projektai“ balsavo visų partijų politikai, išskyrus Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų politikus Zigmantą Jaunių, Arūną Kurlianskį bei Sandrą Tamašauskienę.

Po posėdžio konservatoriai „Šilutės naujienoms“ paaiškino, kad suabejojo „Projestos projektų“ reputacija ir tikisi iki galutinio apsisprendimo Tarybos posėdyje gauti daugiau informacijos.

Pasigedo atrankos kriterijų

Bendrą komitetų posėdį stebėjo ir Seimo narys A.Skardžius. „Šilutės naujienoms“ jis sakė, kad galutinai įsitikino, jog savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis politikus įvėlė į neskaidrią investuotojų atranką. A.Skardžiaus nuomone, meras privalėjo pasirūpinti, kad būtų nustatyti aiškūs atrankos kriterijai. Tuomet politikai galėtų nesunkiai pasirinkti tą bendrovę, kurios pasiūlymas geresnis ir patikimesnis.

Pasak A.Skardžiaus, neturint atrankos kriterijų investuotojo parinkimas panašus į politinių partijų grobio dalybas po stalu, o ne viešojo intereso gynimą. Seimo nario nuomone, taip įgyvendinama investuotojo atranka Šilutėje verta netgi STT dėmesio.

Sąžiningos konkurencijos nebijo

UAB „Projestos projektai“ generalinis direktorius R.Kanapėnas „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad nuo 2015 metų gruodžio mėnesio planuoja, kaip kuo geriau įgyvendinti Šilutės autobusų parko direktoriaus A.Stonkaus pageidavimą modernizuoti autobusų stotį mainais į šios įmonės valdomą sklypą.

A.Stonkus tuomet siūlė pasinaudoti dabartinės autobusų stoties teritorija ir šalia stoties esančiu sklypu. Tokia idėja buvo derinta ir su savivaldybės administracijos direktoriumi S.Šepučiu bei meru V.Laurinaičiu.

R.Kanapėnas sako, kad „Projestos projektai“ tuomet argumentuotai įtikino autobusų parko direktorių ir Šilutės savivaldybės vadovus, jog naują autobusų stotį reikėtų statyti dabartinio autobusų parko teritorijoje, o parką iškelti atokiau nuo miesto centro. Miestui būtų naudinga šalia stoties pastatyti komercinės paskirties pastatą.

R.Kanapėno teigimu, tik galutinių derinimų stadijoje, kai jau buvo subrandintos visos idėjos, „Projestos projektai“ sužinojo, kad dėl investicinio projekto įgyvendinimo teks konkuruoti su „Capital City Group“.

Pasak R.Kanapėno, galima konkurencija visai negąsdina, juolab kad jam žinomi menki UAB „Capital City“ bei su ja susijusių įmonių finansiniai pajėgumai ir negausi statybinės veiklos patirtis.

Tikisi išsivalyti nuo dezinformacijos

R.Kanapėno teigimu, UAB „Projestos projektai“ dabar suprato, kad Šilutės savivaldybės politikų sprendimams gali turėti įtakos net ir neoficialūs anoniminiai laiškai su niekuo nepagrįstais kaltinimais. Todėl šiandien į savivaldybės Tarybos posėdį R.Kanapėnas eis pasirengęs ginti savo bendrovės prestižą ir tikrais faktais bei dokumentais paneigti šmeižtą ir apgaulę.

Pasak R.Kanapėno, „Vytauto Kazlausko“ dezinformacija, kad UAB „Projestos projektai“ yra „ant bankroto ribos“, paremta suklastotais duomenimis. Šį epizodą įmonė pasirengusi tirti su teisėsaugos pagalba.

R.Kanapėnas turi įmonės finansinės veiklos ataskaitas, kad pastaruosius 3 metus dirbta pelningai. 2015 metais bendrovės apyvarta siekė 18,06 mln. eurų, gautas 968,0 tūkst. Eur pelnas. Bendrasis suminis tais metais bendrovės pasiektas pelnas buvo 2,5 mln. Eur.

Šiemet „Projestos projektai“ gavo sparčiausiai Vilniaus regione augančios įmonės ženklą „Gazelė 2015“. Šį verslo pripažinimo renginį globoja Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Be to, „Creditinfo“ šiemet įvertino, kad UAB „Projestos projektai“ vertė yra 20 mln. Eur.

Taigi, pasak R.Kanapėno, vargu ar „Vytautas Kazlauskas“ nepersistengė dezinformuodamas Savivaldybės politikus.

„Projestos projektų“ vadovas R.Kanapėnas stebisi savo konkurentų išmone dumti politikams akis. „Investuotojų pasiūlymų maratone tenka aiškintis ne tik dėl nežinia kokio „Vytauto Kazlausko“ dezinformacijos, bet nelabai suprantame, su kokiu juridiniu asmeniu konkuruojame.

Investuotojų prisistatymo metu mūsų konkurentai skelbė, kad investicinį projektą ketina įgyventinti verslo įmonių grupė „Capital City Group“.

Savivaldybės politikams bendrame komitetų posėdyje buvo pateiktas sprendimo projektas, kuriame parašyta „pritarti UAB „Capital City Group“ pateiktai Šilutės autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato bei autobusų parko pastato statybos koncepcijai“. Politikai būtent tokį sprendimo projektą nusprendė svarstyti Tarybos posėdyje. Tačiau keista, kad jokioje Lietuvos duomenų bazėje nėra registruotos įmonės UAB „Capital City Group“ ar kitokio juridinio asmens su tokiu pavadinimu“, – svarstė R.Kanapėnas.

Jis sakė pastebėjęs, kad tik dieną prieš savivaldybės Tarybos posėdį darbotvarkėje atsirado pakoreguotas sprendimo projektas, kuriame siūloma: „Pritarti UAB „Capital City“ pateiktai Šilutės autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato bei autobusų parko pastato statybos koncepcijai“. Tai kas gi iš tiesų siūlosi Šilutėje statyti naują autobusų parką ir naują stotį?

Per visą investuotojų prisistatymo laikotarpį UAB „Capital City“ vardas nebuvo minimas. Pasak R.Kanapėno, ši bendrovė per 2015 metus gavo vos porą šimtų tūkstančių eurų pajamų, o jos metų veiklos rezultatas – apie 200 tūkst. Eur nuostolis.

„Koks tikslas manipuliuoti neegzistuojančių įmonių pavadinimais, o paskutiniu momentu paskelbti, jog investuotoju ketina tapti menkus veiklos rezultatus turinti bendrovė?“ – stebisi R.Kanapėnas.

Apie teisminius ginčus

„Vytautas Kazlauskas“ laiške politikams kaip neigiamą rodiklį paminėjo, jog „Projestos projektai“ per 14 metų turėjo 36 teisinius ginčus. Pasak R.Kanapėno, šis bylų skaičius tikslus, tačiau vertėtų pažymėti, kad absoliuti dauguma tų ginčų – ūkiniai klausimai: dėl juridinių faktų nustatymo, dėl pradelstų mokėjimų ar įvairiausių kitokių netesybų bendrovei. Daug bylų baigtos taikos sutartimis, tai normali šių laikų praktika. Apibendrinant – bylinejimasis rodo įmonių gyvybingumą.

„Pažiūrėkite: Šilutės rajono savivaldybė turėjo 270 bylų. Argi dėl to kas nors abejoja jos reputacija?“ – šmaikštaudamas užbaigė pokalbį UAB „Projestos projektai“ generalinis direktorius.