Įpusėjus projektą „Veža“

Įpusėjo ES lėšomis finansuojamas projektas „Veža“, skirtas 1 - 4 klasių mokinių skaitymo pasiekimams gerinti.

Jame dalyvauja trys Šilutės rajono (Kintų, Vilkyčių pagrindinės, Žibų pradinė) mokyklos bei Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazija. Žibų pradinė mokykla projekte dalyvauja kaip konsultuojanti, o Kintų, Vilkyčių, Jiezno mokyklos – kaip veiklą tobulinančios.

Projekto metu vykdytos įvairios veiklos: skaitymo pamokos mokykloje ar netradicinėje erdvėje, projektinė veikla „Vaikai skaito vaikams. Perkaitytų knygų dienoraščiai”, perskaitytų knygų pristatymas klasėje sutarta forma. Taip pat vyko integruotos veiklos „Vaistažolės, jų nauda“, „Medžių įvairovė mūsų šalyje“, „Metų laikas – žiema”, „Užgavėnių šventė“, „Pirmieji pavasario pranašai“, „Strazdanota vasara“. Antroje, trečioje klasėse kartą per savaitę vyko efektyvus skaitymo gebėjimų ugdymas. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo edukacinėse veiklose „Gidas po pasakų karalystę“, „Knygos kelias“, kūrybinėse dirbtuvėse „Vieno lapo knyga“, „Knygos gimimas“ Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje bei H. Šojaus dvaro muziejuje Šilutėje.

Pradinio ugdymo mokytojų metodinėje grupėje sukurtas bei pritaikytas įrankis tarpiniams skaitymo rezultatams pamatuoti. Juo bus vadovaujamasi siekiant palyginti mokinių skaitymo rezultatus nuo projekto pradžios iki jo vykdymo pabaigos, t. y., per 2 metus.

Pradinio ugdymo mokytojos, mokymosi pagalbos specialistės nuotoliniu būdu klausėsi Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojų pranešimų apie įvairias metodines priemones, skatinančias pradinukus pamėgti knygas, stebėjo atviras pamokas. Kintų pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos dalijosi įžvalgomis apie stebėtų pamokų metodus, jų pritaikymą savo pamokose, dalyvavo Rūtos Gudmonaitės, švietimo lyderystės konsultantės, Daivos Jakavonytės – Staškuvienės, VDU Švietimo akademijos Ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir pagalbos mokiniui studijų programų vykdymo grupės vadovės, Europos Komisijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo ekspertės mokymuose.

Tarp mokyklų, dalyvaujančių šiame projekte vadovų vyko projekto veiklų įgyvendinimo refleksija – konsultacija.

Projekto lėšomis įsigyta: interaktyvus ekranas, spalvotas spausdintuvas – kopijavimo aparatas, 20 kompiuterių. Šios priemonės naudojamos bei bus panaudotos efektyvesniam 1 – 4 klasių mokinių skaitymo gebėjimų įgūdžių tobulinimui.

Projekto veiklos bus tęsiamos 2021-2022 mokslo metais.