Ir geriausių abiturientų, ir šimtukų – dvigubai daugiau nei pernai

geriausi abiturientai su tevais ir mokytojaisŠilutės rajono jaunimas vis labiau stebina bendruomenę savo žiniomis ir pasiekimais: aukščiausių įvertinimų brandos egzaminų metu pasiekę abiturientai jau nebesutelpa į iki šiol tradiciškai rinktus geriausiųjų dešimtukus ar dvyliktukus. Šiemet išrinktas geriausių moksleivių 20-tukas. To rajone dar nebuvo!

Be to, abiturientai egzaminus išlaiko vis aukštesniais balais ir gauna vis daugiau šimtukų: pernai rajone turėjome 8 šimtukus, o šiemet 12 abiturientų gavo net 17 šimtukų!

Tokia džiuginanti statistika paaiškėjo vakar rajono Savivaldybėje surengtoje tradicinėje geriausių abiturientų pagerbimo šventėje.

Padėkota abiturientams, jų tėvams ir mokytojams

Geriausius iš geriausių, pačius atsakingiausius sveikinusi savivaldybės merė Daiva Žebelienė sakė, kad padvigubinti tokių abiturientų sąrašą prireikė todėl, kad šiemet yra ypač daug aukštais balais egzaminus išlaikiusių moksleivių.

Šilutės Vydūno gimnazijoje gauta 11 šimtukų, Šilutės pirmojoje – 4, Žemaičių Naumiesčio – 2. 5 šimtukai gauti iš matematikos, 4 – anglų kalbos, po 2 – lietuvių kalbos ir literatūros, vokiečių kalbos ir informacinių technologijų, po 1 – istorijos ir fizikos valstybiniuose brandos egzaminuose.
8 sveikina mere
D.Žebelienė į gyvenimą išeinantiems moksleiviams linkėjo – kur bebūtų, nepamiršti, kad jie iš Lietuvos, ir kad yra toje Lietuvoje gimtasis Šilutės kraštas, kad jie – šio krašto bendruomenės nariai.  

Rajono vadovė dėkojo moksleivių mokytojams ir tėvams už jų kantrybę, nes tokie vaikų pasiekimai – ne tik jų pačių, bet ir šeimos bei pedagogų indėlis. Merė linkėjo mokytojams ir toliau ugdyti tokiais džiuginančiais rezultatais stebinančius moksleivius, o tėvams priminė, kad jiems kantrybės dar reikės, nes priekyje – nerimo ir vilties kupinas laikas, kol vaikai ieškos savojo kelio.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvidas Šimelionis priminė, kad šie gražūs pasiekimai – tik kelio pradžia, kad dar reikės daug dirbti ir pasiekti. Jis linkėjo abiturientams pasirinkti mėgstamą profesiją, nes tik tuomet jiems niekada nereikės dirbti…

Beje, šiemetiniai gabiausi abiturientai išsiskyrė dvejonėmis – šiemet kaip niekada daug jų dar tebėra neapsisprendę, ką norėtų studijuoti. Pagerbimo ceremonijos metu pasakodami apie ateities planus, daugelis jaunuolių sakė studijų programas ketinantys pasirinkti per artimiausią savaitę, o kai kurie tam sprendimui pasiliko visus metus.

4 brandos atestatai su pagyrimu

Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Rasa Žemailienė apibendrino šių mokslo metų egzaminų rezultatus.
Rajono bendrojo ugdymo mokyklose šiemet mokėsi 428 abiturientai (pernai – 464).

Šiemetiniai abiturientai be privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pasirinko ir laikė dar 10 valstybinių brandos egzaminų. Šių metų naujovė – valstybinių brandos egzaminų vertinimui buvo taikomas kriterinis vertinimas, t.y., išlaikę valstybinį brandos egzaminą abiturientai gavo įvertinimus šimtabalėje skalėje nuo 16 iki 100. Pagal gautus rezultatus nustatytas vienas iš pasiekimų lygių: patenkinamas (nuo 16 iki 35), pagrindinis (nuo 36 iki 85), ir aukštesnysis (nuo 86 iki 100).
8 garves knyga
Tiems abiturientams, kurių visų laikytų brandos egzaminų įvertinimai ne mažesni, nei 86 balai, šiemet išduoti brandos atestatai su pagyrimu. Šilutės Vydūno gimnazijoje tokių atestatų išduota 2, Šilutės pirmojoje ir Žemaičių Naumiesčio – po 1.

Valstybiniame lietuvių kalbos ir literatūros egzamine dalyvavo 287 kandidatai, dviejų darbai įvertinti 100 balų.

Panašus skaičius abiturientų, kaip ir pernai, rinkosi laikyti istorijos (200), biologijos (128), geografijos (25), chemijos (39) valstybinius brandos egzaminus. Šiek tiek daugiau laikė matematiką (192), populiaresnis tampa ir informacinių technologijų egzaminas, mažiau populiarus – rusų kalbos.

Visų laikiusiųjų geografijos, chemijos, fizikos, vokiečių kalbos ir informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus rezultatai įvertinti teigiamai.