Ir nauja valdžia pasirūpino savo gerove

VALDZIA„Drakonas mirė – tegyvuoja drakonas!“ – ši frazė iš vaikystėje matyto filmuko aktuali visais laikas. Ji tinka visoms valdžioms, net ir tokioms, kurias mes renkame. Renkame, tikėdami pažadais sukurti mums geresnę gyvenimo aplinką, teisingai tvarkyti rajono biudžeto piniginę.

Blogas valdžias keičia geresnės, tačiau nekintamas lieka vienas jų siekis – pirmiausia pasirūpinti savo gerove.

Rajono merė Daiva Žebelienė paprašė rajono Tarybos pritarimo mokėti Savivaldybės administracijos direktoriui Raimundui Ambrozaičiui 50 proc. priedą prie pareiginio atlyginimo. Tokio pasiūlymo motyvas – „už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas“. Formuluotė identiška kaip ir iš pareigų nušalintai buvusiai administracijos direktorei I.Vasiljevienei.

R.Ambrozaitis, vadovaudamasis tokia pat intencija, nedelsdamas pasiūlė po 30 proc. pareiginio atlyginimo priedus paskirti savo pavaduotojams Alvidui Šimelioniui bei Vygantui Kamarauskui.

Pasiūlė daugiau

Ekonomikos ir finansų komitete rajono politikas, visuomeniniais pagrindais dirbantis merės pavaduotojas Šarūnas Laužikas pasiūlė R.Ambrozaičio pavaduotojams priedus didinti dar labiau – ne 30, bet 40 proc.

Jis motyvavo, kad rajono mero pavaduotojai dirba visuomeniniais pagrindais – be atlyginimo, dėl to didesni darbo krūviai tenka administracijos direktoriaus pavaduotojams, kuriems pavedama atlikti tai, ko galbūt nepadaro vicemerai.

Valdančiosios koalicijos politikai Š.Laužiko siūlymui neprieštaravo.

Bet opozicijos lyderis Virgilijus Pozingis ir jo kolegos Vaidas Pavilonis bei Stasė Skutulienė stebėjosi, kad naujoji valdančioji dauguma taip greit pamiršo savo priekaištus dėl buvusiems rajono vadovams padidintų atlyginimų. Jie priminė, kaip tuometiniai opozicijos politikai, dabar tapę valdančiaisiais, tyčiojosi iš buvusios administracijos direktorės I.Vasiljevienės ir jos pavaduotojų, kad jiems buvo paskirti tokie pat priedai prie atlyginimų, kaip priekaištavo, kad valdžia priedų neverta, nes rajono biudžeto skolos didelės ir nėra jokio plano, kaip suvaldyti finansinę krizę. Ar dabartiniai rajono vadovai jau atliko kokius nors darbus, kad jau tapo verti didesnių pajamų?

Administracijos direktorius R.Ambrozaitis politikams aiškino, kad rajono biudžete Savivaldybės administracijos atlyginimams skirtų lėšų pakaks ir priedams mokėti. Tačiau jis patvirtino ir faktą, kad visi administracijos darbuotojai dėl biudžeto lėšų stygiaus ėjo nemokamų atostogų.

Ekonomikos ir finansų komitetas balsų dauguma nusprendė teikti rajono Tarybai sprendimo projektą dėl minėtų valdininkų priedų prie atlyginimo su pakeitimu – A.Šimelioniui ir V.Kamarauskui paskirti po 40 proc. priedus prie pareiginės algos.

Išliejo emocijas

Rajono Taryboje priedų skyrimas minėtiems valdininkams nebuvo labai sklandus. Politikai ypač susikirto dėl priedų dydžių skyrimo administracijos direktoriaus pavaduotojams. S.Skutulienė stebėjosi, kodėl vienu sprendimu ketinama skirti priedus Alvidui Šimelioniui ir Vygantui Kamarauskui.  Jos manymu, turėjo būti atskiri sprendimo projektai, nes ji asmeniškai abejojanti dėl priedo skyrimo A.Šimelioniui.

S.Skutulienė emocingai kalbėjo, kad administracijos direktoriaus pavaduotojas A.Šimelionis, galimai viršydamas savo įgaliojimus, tyrinėjo jos, kaip politikės, Tarybos posėdžių lankomumą, aiškinosi priežastis. Žinodamas, kad ji turi sveikatos problemų, galimai prisidėjo prie iniciatyvų atimti iš jos rajono politikės mandatą.

Valdančiosios koalicijos balsų dauguma, 40 proc. priedai prie atlyginimo minėtiems valdininkams buvo paskirti.

R.Ambrozaičio priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šių metų trečią ketvirtį siekė 3547 litus, Dabar jis padidės pusantro karto – iki 5320,5 Lt (neatskaičius mokesčių). A.Šimelionio ir V.Kamarausko atlyginimai lig šiol buvo gerokai didesni nei jų tiesioginio vadovo – po 3896 Lt, nes abu turi didesnį darbo stažą valstybės tarnyboje nei R.Ambrozaitis. Paskyrus priedus, dabar jų pajamos padidės iki 5454,4 Lt per mėnesį (neatskaičius mokesčių).