Iš didelio debesies mažai lietaus: Šilutė nepateko į „Tūkstantmečio mokyklų“ I etapą

Beveik metus laukta ir išsvajota programa „Tūkstantmečio mokyklos“ įgauna pagreitį. O tam tinkamai bei gan stipriai turėjo padirbėti ir pasiruošti ne tik LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, pasiųsdama į šalies mokyklas tinklo optimizavimo uždavinius, bet ir pačios švietimo įstaigos bei savivaldybių administracijos. Deja, prasidėjus pirmajam TŪM programos etapo įgyvendinimui kol kas tarp partnerių - švietimo įstaigų nėra nė vienos iš Šilutės rajono. Kas atsitiko?

„Tūkstantmečio mokyklų“ programai įgyvendinti rajone net buvo sudaryta darbo grupė, kuri patirties sėmėsi kituose rajonuose.

TŪM tikslas

Programos „Tūkstantmečio mokyklos“ tikslas – prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo savivaldybėse. Programa įgyvendinama pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis. Programos įgyvendinimui planuojama skirti 210 mln. eurų priemonės „NextGenerationEU“ lėšų. Ši programa yra dalis bendrų Europos Sąjungos pastangų, kuriomis siekiama ne tik atkurti Europos ekonomiką po pandemijos, bet ir ją pertvarkyti ateities kartoms – į žalesnę, skaitmeniškesnę, sveikesnę ir įtraukesnę.

Ne paslaptis, bet svarbu

Apie tai, kad Šilutės rajono švietimo įstaigos nepateko į TŪM programos I etapą sužinojome tik iš rajono Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, kuris vyko spalio mėnesį, užduoto „nepatogaus“ klausimo. Su klausimu, ar tikrai ir dėl kokių priežasčių mūsų savivaldybė nepateko į TŪM programos I etapą, į Savivaldybės Administracijos direktorių Virgilijų Pozingį kreipėsi politikas Zigmantas Merliūnas. Jam atsakydamas V. Pozingis sakė, kad čia – ne paslaptis ir jis įpareigos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėją Dainorą Butvydienę parengti išsamų atsakymą bei supažindinti Ekonomikos ir finansų komiteto narius su situacija. Nelaukdami ir vedami smalsumo prie šio laukimo prisijungėme ir mes, „Šilutės naujienų“ redakcija.

Pateikę Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu klausimus apie TŪM, atsakymą gavome po kelių dienų. Toks pat atsakymas buvo išsiųstas ir Ekonomikos ir finansų komiteto nariams.

Šilutė – tik II etape

Pasak Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos D. Butvydienės, 2022 m. vasario 24 d. Šilutės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis“. Įgyvendinant šį sprendimą, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, gegužės mėnesį buvo sudaryta „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo rajone darbo grupė.

Šilutės rajono savivaldybė pateikė Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) švietimo pažangos planą, kuris 2022 m. liepos 4 d., Programos priežiūros komiteto posėdžio protokoliniu sprendimu, priskirtas II projekto srautui. To paties posėdžio metu nuspręsta atnaujinti TŪM programą: „pavėlinti I srauto pažangos planų suderinimo terminą, nukeliant jį į 2022 m. spalio mėnesį“ ir „paankstinti II srauto pradžią, kvietimą savivaldybėms skelbiant 2022 m. spalio mėnesį“. Dėl to tiek I srauto, tiek II srauto (į kurį pateko Šilutės rajono savivaldybė) savivaldybės veiklas pradės vykdyti 2023 metais, jų veiklos pradžią skirs vos keletas mėnesių.

Kokia bus nauda?

Pažangos planui įgyvendinti savivaldybei galima skirti preliminari didžiausia suma priklauso nuo pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičiaus. Pavyzdžiui, jei mokinių skaičius yra nuo 3000 iki 10 000 – į  2 500 000 Eur sumą. Ši suma bus investuojama į mokyklų infrastruktūrą, įrangą ir mokymo priemones, mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimą, tinklo mokyklų išteklių prieinamumo gerinimą bei ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimą. Programoje dalyvaujančios mokyklos tobulins veiklą šiose srityse: lyderystė veikiant; įtraukusis ugdymas; kultūrinis ugdymas; gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymas.

Pagal Šilutės rajono savivaldybės parengtą švietimo pažangos planą, TŪM programoje dalyvaus septynios mokyklos: Šilutės pirmoji, Vydūno, Žemaičių Naumiesčio, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos, Pamario progimnazija, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla, Žibų pradinė mokykla. Vienas iš TŪM programos uždavinių – diegti tinklaveika grįstą ugdymo organizavimą, atveriant galimybes materialiais, intelektiniais ir žmogiškaisiais ištekliais naudotis kitų mokyklų mokiniams ir mokytojams. Todėl ir kitos Šilutės rajono savivaldybės mokyklos turėtų pajusti šios programos naudą.

Susitikimuose su ESFA Savivaldybei atstovavo Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja D. Butvydienė, taip pat kiti darbo grupės nariai. Susitikimai, konsultacijos surengti tris kartus šių metų gegužės mėnesį, ir po vieną – birželio ir spalio mėn.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje darbo grupės vadovė yra Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Žebelienė. Dar birželio pradžioje ši grupė lankėsi Steam centruose Panevėžyje ir Šiauliuose. Vėliau dalijosi įspūdžiais, kad kelionė suteikė daug žinių, kaip įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ projektą ir kokias veiklas organizuoti pamario mokyklose.

Anot D. Butvydienės, šiuo metu vyksta pažangos plano korekcijos ir tobulinimas.