Iš prekybos išimami netinkamai paženklinti kiaušiniai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) dėl pažeistų ES galiojančių teisės aktų, pagal kuriuos nustatomi reikalavimai kiaušinių pakuočių ženklinimui, iš prekybos visoje Lietuvoje atšaukia iš Ukrainos importuotus netinkamai paženklintus kiaušinius.

Į Lietuvą iš Ukrainos importuoti kiaušiniai, kurių pakuotės paženklintos nuoroda „Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“. Šis teiginys naudojamas neturint tam teisinio pagrindo ir klaidina vartotojus. Ukraina vis dar yra neįgyvendinusi ES galiojančių vištų dedeklių aukštų gerovės standartų, dėl to ant importuotų ukrainietiškų kiaušinių pakuočių negali būti naudojamos nuorodos apie vištų dedeklių laikymo būdus. Ukrainoje pagaminti kiaušiniai turi būti ženklinami nuoroda: auginimo būdas, kuris yra „ne EB standartas“.