Iš užsienio grįžę kraštiečiai, informuokite apie save!

emigracijaTarptautinė migracijos organizacija, remiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendina projektą „Migracijos informacijos centras“, kurio tikslas – konsultuoti užsienyje gyvenančius ar grįžusius lietuvius darbo ir įsidarbinimo, socialiniais, mokslo, sveikatos, šeimos narių integracijos Lietuvoje bei kitais klausimais.

Migracijos informacijos centras telefonu bei internetu konsultuos visais su grįžimu susijusiais klausimais. Interneto puslapyje bus skelbiama įvairaus pobūdžio informacija, dalinamasi migrantų patirtimis, pateikiamos nuorodos į reikalingus šaltinius (darbo paieškos portalus, investavimo galimybes, savivaldybių naujienas ir pan.). Taip pat planuojamas sukurti su grįžimu į Lietuvą susijusių institucijų, vyriausybinių, nevyriausybinių ir verslo organizacijų atstovų tinklas. Vienoje vietoje esantys kontaktiniai duomenys leis greičiau padėti besikreipiančiam asmeniui surasti atsakymą, o esant reikalui nukreipti informacijos ieškantį migrantą ne tik į konkrečią instituciją, bet ir į konkretų asmenį.

Kviečiame visus tautiečius ir kraštiečius, kurie gyvendami užsienyje ar grįžę į Lietuvą vykdo įvairaus pobūdžio projektus ir iniciatyvas informuoti telefonu (8 5) 2 514 352 (interneto svetainė www.iom.lt). Surinkta informacija bus skelbiama ruošiamame interneto tinklalapyje www.renkuosilietuva.lt .