Iš Žemės ūkio mokyklos padangės – geros žinios

zems ukio mokykla Kulturine - Celano pilis 10 1Šilutės žemės ūkio mokykla (ŽŪM) mokslo metus pradėjo pakilia nuotaika: klasės vėl pilnos mokinių – vietoje planuotų 215-os jų priimta 228.

Džiaugiamasi ne tik mokinių skaičiumi, bet ir tuo, kad jau baigiami sektorinio Žuvininkystės praktinio mokymo centro įrengimo darbai, kad parodomosios žuvų auginimo sistemos talpyklose vartosi pirmosios puskilograminės peledės ir ūgtelėję upėtakiai, inkubavimo sistemos talpyklose puikiai jaučiasi birželio mėnesį inkubuoti paprastieji šamukai, o spalio 30 d. mokyklos iniciatyva kuriamas modernus ir vienintelis Baltijos šalyse žuvininkystės centras bus pilnas svečių ir šventinės nuotaikos –  iškilmingai atvers savo duris.

Džiaugiamasi, kad jaunimas nesėdi vietoje, o skatinamas mokyklos savo profesinę kvalifikaciją tobulina stažuotėse toli už mokyklos ribų – ES šalyse.

Štai vasarą dvi mokinių grupės tris savaites žinių ir patirties sėmėsi Jungtinėje Karalystėje bei Italijoje.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės mokiniai Deividas Obrikis, Tomas Šliupas ir Modestas Španceris su Aukštadvario ŽŪM tos pačios specialybės vaikinais dalyvavo Erasmus+ mobilumo projekto „Antrasis diplomas“ (Nr. 2015-1-LT01-KA102-013040) stažuotėje Jungtinėje Karalystėje, Pietų Anglijos regione įsikūrusiame Bournemouth mieste.

Stažuotės metu jie darbo vietose pagilino mokykloje įgytas žinias ir įgūdžius bei įgijo naujų kompetencijų: išmoko atlikti automobilių važiuoklės ir valdymo sistemos priežiūrą ir remontą, kai vairas yra dešinėje pusėje. Taip pat susipažino su ES darbo rinkos keliamais profesiniais reikalavimais verslo bei technikos priežiūros darbuotojams, pagilino savo kalbines, kultūrines žinias, įgijo tarptautinio bendravimo patirties, užmezgė naujų pažinčių, susipažino su šalies kultūra, o tuo pačiu zemes ukio mokykla mechanikaitapo iniciatyvesni ir savarankiškesni.

Merginos Algimanta Peškytė, Neringa Burzdžiūtė, Simona Sakalauskaitė ir Dovilė Norbutaitė smulkiojo verslo patirties sėmėsi Italijoje – jos dalyvavo Erazmus+ programos mobilumo projekto „Verslumas ir patirtis realiose darbo vietose“ (Nr. 2015-1-LT01-KA102-013033) trijų savaičių trukmės praktikoje Italijoje, Čelano mieste.

Šios stažuotės praktika taip pat buvo organizuota realiose darbo vietose. Jos metu merginos mokėsi koordinuoti kelias skirtingas veiklas įmonės viduje, pagilino savo sugebėjimus įmonės veiklos organizavimo sferoje, įgijo neįkainojamų verslumo žinių. Greta to jos pagerino savo anglų kalbos įgūdžius ir įgijo tarptautinio bendravimo patirties, tapo labiau pasitikinčios savimi, iniciatyvesnės bei lankstesnės, įsigijo naujų draugų ir neatsisako minties vėl su jais susitikti ar net nuvykti į įmones, kuriose atliko praktiką, padirbėti kitų atostogų metu.

Laisvalaikiu merginos susipažino su Italijos kultūra, aplankė įspūdingą Čelano miesto pilį ir muziejų, dalyvavo ekskursijose, kopė į kalnus. Įgyvendinant stažuotę buvo taikoma ECVET metodika, leidžianti optimizuoti ir apjungti profesinio mokymo procesą mokykloje bei praktiką stažuotės metu, dėl to stažuotė įgijo dar didesnę vertę. Be to, dalyvės gavo Europass mobilumo dokumentus ir priimančių partnerių sertifikatus, liudijančius apie jų įgytas kompetencijas, kurie padės konkuruoti šiuolaikinėje darbo rinkoje.

Abi stažuotes, vykdytas pagal Erasmus+ mobilumo programą, finansavo Europos Komisija, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Vizitų dalyviai stažuočių rezultatais pasidalino su savo specialybės moksleiviais bei dėstančiais mokytojais, išleido vaizdžius stendus.

Netrukus į stažuotę Italijos sostinėje Romoje išvyks ir keturios Žemaičių Naumiesčio skyriaus virėjo specialybės moksleivės.zemes ukio mokykla erasmus logo