Išbandyk aktualias magistrantūros studijas KTU

Pirmajam priėmimo į magistrantūros studijas etapui pasibaigus, Kauno technologijos universitetas (KTU) visus nespėjusius kviečia teikti paraiškas II stojimų etape.

Po I etapo tendencijos stebina – net dvigubai daugiau studentų, stojančių į IT magistrantūros studijas.

Birželio 28 d. pasibaigė pirmasis prašymų teikimas į magistrantūros studijas etapas. Iki liepos 18 d. pageidaujantieji studijuoti gali teikti paraiškas II etape į KTU 51 antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programas.

Lyginant su praėjusiaisiais metais, keli fakultetai susilaukė didesnio būsimųjų magistrantų dėmesio. Informatikos fakultetui šiemet pateikta dvigubai daugiau paraiškų negu 2021 m. Išaugo ir Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) stojančiųjų skaičius.

Šiemet SHMMF bakalaurams pristatyta nauja magistrantūros programa „Strateginė komunikacija“. Studentai sieks įgyti gilesnių komunikacijos teorijos žinių, gilinsis į jos planavimo ir valdymo specifiką skirtinguose organizaciniuose kontekstuose, sudėtinę komunikacijos sampratą ir kitų komunikacijos specialistui būdingų kompetencijų.

Atsižvelgiant į pasaulines tendencijas ir dar neseniai pasaulį siaubusią COVID-19 pandemiją, poreikis plėsti mokymą(si) nuotoliniu būdu tik sustiprėjo. KTU siūloma „Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos“ programa rengia specialistus, kurie gebės spręsti aktualias su nuotoliniu mokymusi susijusias problemas, taikyti sprendimus, susijusius su IT, jų priemonėmis ir sistemomis, vykdyti mokslinius tyrimus, susijusius su kokybiškų virtualiojo, nuotolinio mokymosi kursų arba studijų organizavimu.

Pasaulinė pandemija išryškino ir medicinos svarbą visuomenėje. Medicininė chemija – tai magistrantūros studijų programa organizuojama kartu su LSMU. Baigę šias studijas studentai išmanys chemiją, biologiją, farmaciją, gebės spręsti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės problemas.

MA+ galimybė – tai KTU siūlomos magistrantūros studijos, kuriose studentai įgyja papildomas kompetencijas. Moduliuose bus galima tobulinti įvairias kalbas, kompiuterinio vizualizavimo technologijas, duomenų saugą, analitiką.