Išeivės Aldonos Gustas dovana – XIX a. pr. Klaipėdos krašto ikonografija

Klaipėdos krašto pasienio policija. M.Gustas - antras iš kairės.Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvą lankantys poetės ir dailininkės, gyvenančios Vokietijoje, Berlyne, Aldonos Gustas laiškai kupini šilumos, nostalgijos gimtajam Pamario kraštui.

Karceviškių kaime gimusios ir iki 10 metų Lietuvoje augusios mažosios Aldonos Gustaitės (tikroji kraštietės pavardė) sąmonėje užfiksuotas lietuviškas peizažas, Nemuno krašto moterų balsingumas, muzikalumas lėmė poetės kūrybos pirmines lietuviškąsias versmes.

A.Gustas bibliotekininkus jau ne kartą džiugino savo dovanomis Šilutės kraštui, jo žmonėms. Bibliotekos knygos muziejuje saugoma poetės dovanota jos autorinių lyrikos ir prozos leidinių, grafikos darbų kolekcija, XIX a. Klaipėdos krašto spaustuvėse išleistų ar įrištų senųjų religinių knygų rinkinys, asmeninės fotografijos, rankraščiai, korespondencija.

Kraštietės ikonografijos dokumentų fondą vasarai baigiantis papildė dalis jos išsaugotų relikvijų – unikalių istorinių fotonuotraukų originalai.

A.Gustas laiške bibliotekai rašo: „Kas yra miestas be praeities konteksto? Siunčiu Jums dar nuotraukų. Jos turėtų būti krašto praeities atmosferos liudininkai”.

Vaizdo dokumentuose užfiksuoti Klaipėdos ir Pamario krašto lietuvininkų veidai, vyravusi buitis, tradicijos, aplinka liudija Mažosios Lietuvos kultūros paveldo savitumą, išskirtinumą.

Vienoje iš anksčiau atsiustų nuotraukų - A.Gustas tėvų sutuoktuvės. 1928 m. birželio 22 d.dovana bibliotekai Nuotraukoje kairėje - Anna Gustas, dešinėje - sesuo Eva. 1926 m. vasara.

Dalis dovanotų fotografijų skirta A.Gustas šeimos narių – tėvo Mečiaus Gusto, senelės Evos Purwins, dėdės Johanno Purwins (Jono Purvino) – atminimui. Kitose pavienėse bei grupinėse nuotraukose užfiksuotos šeimos artimųjų, bičiulių, draugų rato gyvenimo akimirkos. Nuotraukų chronologija siekia XIX a. pirmąją pusę – 1921-1936 m., reverse pateikta fotosalonų reklama.

Klaipėdos krašto mokytojas J.Purvinas. Apie 1935 m.Fotografijos gana neblogos būklės, dalis jų su asmeniniais įrašais. A.Gustas ypač brangios dėdės J.Purwins, Klaipėdos krašto mokytojo, gimusio 1916 m. Šilutės apskrityje, kurį laiką dirbusio ir Juknaičių pradžios mokykloje, 1943 m. žuvusio Soldau koncentracijos stovykloje (Vokietija) nuotraukos kraštietės pageidavimu ir sutikimu greičiausiai bus perduotos ir papildys Lietuvos centrinio valstybės archyvo fotodokumentų skyrių.

Bibliotekininkai už Šilutės krašto istorijos ir kultūros paveldo vertybių sankaupą papildžiusias originalias fotografijas A. Gustas išsiuntė nuoširdžią padėką.