Iškastas butelis su 40 metų žemėje gulėjusiomis abiturientų svajonėmis

Butelys„Testamentas. Iš dvyliktos laidos keturiolikos abiturientų, sulaukusių aušros, kiekvienas pasirašo savo svajones, kurias numato įgyvendinti per 5 metus… 1976 metais birželio 16 dieną mes išsiskyrėme, nors sunku skirtis su klasės kolektyvu…“  


Tai ištraukos iš siuntinio, kuris praėjusią savaitę šilutiškius pasiekė iš praeities – buvo iškastas tvarkant Šilutėje, Žalgirio gatvėje esančio, apie 1975 metus statyto paminklinio akmens, kuris kadaise buvo dedikuotas sovietų kariams – išvaduotojams, prieigas.

Keturis dešimtmečius stiklo butelyje gulėjęs tų laikų mokyklinis sąsiuvinis, žinoma, pirmapradę savo išvaizdą jau yra praradęs, tačiau jame nesunkiai galima perskaityti ir tuometinių abiturientų godas, ir pasižadėjimus susitikti po 5-erių metų…

Ar jie susitiko?.. Klausimas kol kas lieka atviras.
Akmuo – paminklas stovi jau 40 metų

Kad reikėtų sutvarkyti kažkada paminklu sovietų „kariams – išvaduotojams“ vadinto akmens aplinką, neseniai nutarė savivaldybės ir Šilutės seniūnijos vadovai. Apžiūrėję vietą jie nutarė, kad šiemet reikia tik pašalinti sukiužusius laiptus ir užpilti žemių akmens prieigose. Tuomet bus padarytas takas, kuriuo bus galima nuo gatvės prieiti iki akmens.

„Tai buvo užmirštas kampelis, vis dar išlaikęs sovietinius bruožus, kurį labai reikėjo atnaujinti“, – pasakoja Šilutės seniūno pavaduotojas Algirdas Ivanauskas. Jis, o ir kiti vyresni šilutiškiai tikrai prisimena, jog tas sovietinę ideologiją skleidžiantis akmuo, prie kurio buvo pritvirtinta lenta su dedikacija „tarybinei armijai – išvaduotojai“, čia atsirado aštuntojo dešimtmečio pradžioje.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę lenta nuo „paminklo“ dingo, tačiau pats milžiniškas akmuo taip ir stovėjo nepajudinamas, jau penktąjį dešimtmetį šioje vietoje skaičiuodamas. 

Pasak A.Ivanausko, šiemetiniai buvusio paminklo aplinkos sutvarkymo darbai atsieis apie 5000 – 6000 eurų. O galutinai ši vieta bus sutvarkyta kitais metais, tuomet čia galbūt atsiras suoliukai, gal bus pasodinta gėlių.

Laisvai galima perskaityti pavardesButelys 1

Darbus prieš savaitę pradėjusių UAB „Tima“ darbininkų jau antradienį laukė netikėtas siurprizas – ekskavatoriaus kaušas iš maždaug pusmetrio gylio iškasė užkimštą stiklo butelį, kuriame matėsi kažkoks ritinėlis. Atidarę butelį darbininkai rado ploną mokyklinį sąsiuvinį su keletu prirašytų lapų.

„Testamentas. XII laida. 1976 metų birželio 16 d. mes išsiskyrėme. Iš dvyliktos laidos keturiolikos abiturientų, sulauksių aušros, kiekvienas pasirašo savo svajones, kurias numato įgyvendinti per 5 metus. Bet po 5 metų mes vėl susitiksime, vėl matysime linksmus veidus. Brangūs mano klasės draugai“… – tokie kreipiniai ir trumpi laiškeliai, kuriais vienas į kitą kreipiasi tuometiniai moksleiviai, vartant nuo laiko gelstelėjusius lapus nejučia sukrečia.

O įspūdį dar sustiprina mintis, jog tai svajonei susitikti ko gero nebuvo lemta išsipildyti – antraip negi tas butelys žemėje vis dar gulėtų?..  

Keletas moksleivių pasirašė tik parašais, kitų ir pilnas pavardes galima perskaityti: Brazienė, Dabulskienė, Bartkienė, Čėsna, Bružas, Jokulys, Mockutė – tai tik kelios pavardės, kurių dar beveik nepalietė viską naikinantis laikas ir kurias visai nesunku perskaityti. Todėl kyla mintis, jog tai galėjo būti jau suaugusiųjų mokyklą baigiantys žmonės.

Darbininkai butelį su laišku perdavė Šilutės seniūnijai, ten jis laukia tų, kurie kažkada sėdėdami prie didžiojo akmens Žalgirio gatvėje, Šilutėje į jį sudėjo savo svajones susutikti po 5 metų.

Jei pažinote save ar kitus savo jaunystės draugus, jūs laukiami Šilutės seniūnijoje arba „Šilutės naujienų“ redakcijoje.