Iškilmingas posėdis

merasŠ. m. liepos 23 d.  13.00 val. Šilutės Hugo Šojaus dvare vyks iškilmingasis VIII šaukimo 1-asis Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu prisieks Meras ir naujai išrinkta taryba.

Prisiekus Merui ir tarybos nariams 15.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje bus tęsiamas VIII šaukimo 1-asis tarybos posėdis.

Su posėdžio darbotvarke galima susipažinti Savivaldybės interneto portale (www.silute.lt), nuorodoje „Posėdžiai“.