Išleistuvės abiturientus subūrė naujose erdvėse su naujuoju vadovu

jaunimo mokymo_centras_isleistuvesPraėjusį savaitgalį šalies bendrojo lavinimo mokyklų abiturientai gavo brandos atestatus, išleistuvių šventėse atsisveikino su savo mokytojais, bendraklasiais ir kiekvienas pasuko savo pasirinktu gyvenimo keliu.

Šilutės rajono savivaldybėje išleistuvės nuskambėjo ne tik penkiose gimnazijose – Šilutės pirmojoje, Šilutės Vydūno, Švėkšnos, Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio, bet ir 28 abiturientus išleidusiame Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre.

Šio centro abiturientus viena gražiausių gyvenimo akimirkų – brandos atestatų įteikimo ceremonija – sukvietė į naująsias patalpas, esančias Žibų pradinės mokyklos (Kalinausko g. 10, Šilutėje) trečiajame aukšte.

Čia liepos 14-ąją dar šviežiais dažais kvepiančią atmosferą pagaliau persmelkė ilgai lauktas šurmulys, kai neseniai baigtų remontuoti patalpų slenkstį peržengė naujieji šeimininkai.

Kaip žinia, jau ir ateinančios Rugsėjo pirmosios skambutis čia nuskambės naujiems šeimininkams – šio Centro mokiniams bei pedagogams.

Tradiciškai išleistuvių šventė prasidėjo Lietuvos valstybės himno giedojimu, paskui abiturientus, jų artimuosius ir kuratorę – Centro direktoriaus pavaduotoją Daivą Budvytienę, pedagogus sveikino naujasis direktorius Marius Surplys. Jis Centrui vadovauja kiek daugiau nei mėnesį – nuo birželio 5-osios.

Vadovas pasidžiaugė mokiniais, kurie geriausiai išlaikė egzaminus, palinkėjo prasmingo ir sėkmingo tolimesnio pasirinkimo, naujų siekių ir svajonių išsipildymo. Anot M.Surplio, brandos atestatų įteikimo šventė yra labai svarbi visai Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro bendruomenei, nes ji net ir vasaros viduryje suburia mokinius bei mokytojus į būrį, kviečia kartu pasidžiaugti rezultatais. Iškilminga atestatų įteikimo ceremonija ateityje galėtų tapti viena gražiausių Centro tradicinių švenčių.
Abiturientų atsisveikinimo su Centru iškilmes pagyvino jau ne vienerius metus Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre dirbantis muzikos mokytojas Valteris Matulis. Pabaigoje padėkos žodžius išsakė abiturientė Liuda Katkienė. Ji dėkojo Centro administracijai ir mokytojams už suteiktą galimybę įgyti išsilavinimą bei įgyti brandos atestatą.

Į brandos atestatų įteikimo ceremoniją atvyko nemažai suaugusių žmonių, kurie anksčiau dėl įvairių priežasčių negalėjo baigti mokslų, tačiau jų nepamiršo ir vėliau ryžosi pagrindinį mokslo kelią nueiti iki galo. Džiugu ir dėl to, kad abiturientus į renginį, kuris yra vienas svarbiausių jų gyvenimo etapų, atlydėjo brangiausi žmonės – vyrai, žmonos, vaikai, draugai. Vėliau, jau spausdami rankose ilgai lauktus atestatus, abiturientai pripažino, jog šių žmonių šiluma, kantrybė, supratingumas bei palaikymas buvo vieni svarbiausių jų tikslo siekimo žiburiai, einant nelengvu mokslo keliu per visus metus.

„Kartais gyvenimas veda įvairiais keliais, kurie pakiša koją mokykloje, tačiau Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė skatina ir toliau skatins žmones pasirinkti patiems, kokiu keliu jie nori eiti. Nepamirškime, kad mokytis niekada nevėlu!“, – „Šilutės naujienoms“ sakė direktorius M.Surplys.

Direktorius priminė, kad visi, kas turėjo nutraukti bei savo laiku taip ir nebaigė mokyklos, arba siekia įsigyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, bet turi nepatenkinamų metinių įvertinimų (baigus pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą), arba siekia likviduoti kurio nors dalyko įsiskolinimus, yra kviečiami jau nuo šių metų rugsėjo mokytis į Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrą.