Išmesti statybininkai pasiskundė Savivaldybės Kontrolės komitetui

 ROBRONA _2Šilutės savivaldybės tarybos Kontrolės komitete Savivaldybės administracijos vadovybei teko aiškintis dėl lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ atnaujinimo darbų nesklandumų.

Komiteto pirmininkas Zigmantas Jaunius gavo UAB „Robrona“ direktoriaus Mindaugo Citavičiaus skundą, kad Savivaldybės administracija neva nepagrįstai nutraukė darželio „Žibutė“ atnaujinimo darbų sutartį, sudarytą su „Robrona“.

Pagėgių savivaldybėje registruotos statybos įmonės direktorius kaltina Šilutės r. savivaldybės administraciją, kad ji galimai specialiai išgujo „Robroną“, kad darbus perleistų su savivaldybės valdžia susietai statybos bendrovei – UAB „Žibai“.

Pasak M.Citavičiaus, „Robronos“ darbininkai iki sutarties nutraukimo buvo atlikę didesnę remonto darbų dalį. Dabar Šilutės r. savivaldybės administracija „Žibams“ už darželio atnaujinimo darbus pasirengusi sumokėti bemaž dvigubai didesnę sumą nei „Robronai“. M.Citavičiaus nuomone, taip švaistomi savivaldybės pinigai.

Neįvykdė sutarties sąlygų

Šilutės r. savivaldybės Ūkio skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė Kontrolės komiteto nariams pasakojo, kad l.d. „Žvaigždutė“ atnaujinimo darbus vykdžiusi statybos bendrovė „Robrona“ dirbo vangiai, objekte dirbdavo vos vienas ar du darbininkai, darbų kokybė buvo prasta – matėsi defektų. Šilutės rajono savivaldybės administracija dėl to ne kartą organizavo pasitarimus bei informavo „Robroną“, kad turi priekaištų dėl darbų kokybės ir terminų.
„Robronos“ atstovai Kontrolės komiteto posėdyje nedalyvavo.

S.Dilertienė neslėpė, kad „Robronos“ pasiūlyta darželio remonto darbų kaina buvo pripažinta kaip neįprastai maža. Akivaizdu, kad už tokią mažą kainą rangovas negalėjo tinkamai vykdyti sutarties sąlygų.

Pasak S.Dilertienės, techninis prižiūrėtojas ne kartą užfiksavo darbų trūkumus ir nurodė terminus juos ištaisyti, „Robrona“ buvo įspėta dėl atsakomybės už netinkamai vykdomus darbus. Beje, šios įmonės atstovai niekada nedalyvavo „Žvaigždutės“ remonto darbų apžiūrose, o į Savivaldybės administracijos pastabas, kad darbai atlikti netinkamai, kad būtina taisyti defektus, visiškai nekreipė dėmesio.

ROBRONA _1„Žvaigždutės“ remonto sutartyje buvo numatyta, kad darbai turi būti baigti iki 2016 m. lapkričio 21 d. Tačiau „Robrona“ darbų nebaigė, todėl vaikai negalėjo lankyti lopšelio – darželio, buvo perkelti į patalpas, kurios tam nėra pritaikytos. Tai sukėlė didelių nepatogumų ir vaikams, ir jų tėvams, ir įstaigos personalui.

Pasak S.Dilertienės, tuo pat metu, kaip ir su UAB „Robrona“, buvo sudarytos dar dviejų darželių atnaujinimo rangos sutartys su kitomis statybinėmis bendrovėmis. Jos sugebėjo darbus atlikti iki rugpjūčio pabaigos.
Ar nesupainioti viešieji ir privatūs interesai?

Nutraukusi rangos sutartį su „Robrona“, Savivaldybė, pasak S.Dilertienės, turėjo skubiai spręsti „Žvaigždutės“ remonto problemą, nes pinigai pagal Lietuvos valstybės biudžeto finansuojamą Švietimo įstaigų modernizavimo programą turėjo būti panaudoti būtent tais pačiais 2016 metais.

Todėl gruodį Savivaldybė spėjo surengti naują darbų pirkimą apklausos būdu. Pateikti pasiūlymus buvo pakviestos 3 įmonės: UAB „Tima“, UAB „Žibai“ ir UAB „Apastata“. Tačiau pasiūlymą pateikė tik „Žibai“, su jais gruodžio viduryje buvo sudaryta nauja „Žvaigždutės“ remonto darbų sutartis.

Kontrolės komiteto pirmininkas Z.Jaunius priminė, kad UAB „Žibai“ direktoriaus Stepono Kazlausko ir Savivaldybės administracijos pasirašyta sutartis sukėlė abejonių, ar S.Kazlauskas, būdamas savivaldybės politikas ir Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas, nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Tai tirti ėmėsi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis Kontrolės komiteto nariams sakė, kad Savivaldybės administracija yra pasirašiusi nemažai sutarčių su įmonėmis, kurioms vadovauja rajono politikai.

„Šilutės naujienų“ žiniomis, UAB „Robrona“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, kad Savivaldybė atlygintų įmonės patirtą žalą apie 30 tūkst. Eur. Įmonė prašė teismo sustabdyti viešojo pirkimo konkurso tarp Savivaldybės administracijos ir UAB „Žibai“ atnaujinimo darbų procedūras; įpareigoti administraciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su UAB „Žibai“ dėl „Žvaigždutės“ darželio atnaujinimo darbų pirkimo; sustabdyti administracijos ir UAB „Žibai“ sudarytos sutarties dėl darželio atnaujinimo darbų vykdymą.

Tačiau šis teismas pra-šymo nepriėmė ir bylą nagrinėti perdavė Šilutės apylinkės teismui.

Šilutės savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad „Robronai“ yra išsiųstas raštas, jog Savivaldybė atsiskaitys už aktais patvirtintus darbus ir atiduos medžiagas, kurios buvo panaudotos, bet neatitiko rangos sutartyje nurodytų sąlygų.

Kontrolės komiteto pirmininkas Z.Jaunius „Šilutės naujienoms“ sakė, kad dar domėsis lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ atnaujinimo peripetijomis. Jis organizuos komiteto narių apsilankymą darbų aikštelėje, domėsis darbų sąmata, kad nustatytų, ar nedubliuojami jau atlikti darbai, ar nėra pakartotinio apmokėjimo.