Istorinės atminties išsaugojimas – mūsų rankose

V.LapasauskasSuvokdama Tautos istorinės atminties, kaip žmogaus vertybių orientacijos ir valstybės egzistencijos pamato, svarbą, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 2010-2013 metais įgyvendino projektą „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“.

Projektas buvo įgyvendintas kartu su projekto partneriais – Lietuvos centriniu valstybės archyvu ir Vytauto Didžiojo karo muziejumi. Dauguma dokumentų, susijusių su Lietuvos valstybingumu, buvo atrinkti ir suskaitmeninti iš šių institucijų ir Seimo archyvo fondų.

Iš viso suskaitmeninta 19 888 istorinio paveldo objektų: 2962 bylos, 7353 fotografijos ir grafiniai vienetai (plakatai, kvietimai, žemėlapiai, lankstinukai ir kt.), 9149 negatyvai, 410 garso ir 14 vaizdo objektų. Visa ši suskaitmeninta geros kokybės medžiaga buvo perkelta į Įvairialypės informacijos saugojimo informacinę sistemą.

Įgyvendinant šį projektą taip pat buvo užbaigtas Seimo kanceliarijos darbuotojų pradėtas 1918-1940 m. teisės aktų perkėlimas į kompiuterinę laikmeną, patalpinant šią medžiagą (įstatymus, nutarimus, įsakus, aktus, stenogramas ir kt.) į kompiuterinę paieškos sistemą.

Įgyvendinant projekto uždavinius buvo ne tik nuskenuoti dokumentai, bet ir sukurtos paieškos sistemos, su kuriomis galima susipažinti naujoje interneto svetainėje „Lietuvos valstybingumas: iš praeities į ateitį“ adresu www.valstybingumas.lt
Parengtas suskaitmenintų dokumentų apžvalgas (anotacijas) lietuvių, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis galima rasti šios svetainės skiltyje „Suskaitmenintų dokumentų apžvalga: istorinis kontekstas ir šaltiniai“. Interneto svetainėje visuomenė galės naudotis tekstine paieška, įvairialypės informacijos ir teisės aktų paieškomis.

Apie šį projektą Lietuvos ir užsienio visuomenė buvo supažindinta skelbiant informacinę medžiagą per visuomenės informavimo priemones ir pristatant projektą įvairių renginių metu.

Projektas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
Tikimasi, kad įgyvendintas projektas skatins didesnį visuomenės domėjimąsi istorija.

Pasibaigus projektui, Seimo kanceliarija ketina ir toliau rinkti dokumentinę medžiagą, ją skaitmeninti, tvarkyti naują interneto svetainę „Lietuvos valstybingumas: iš praeities į ateitį“ (perkelti iš Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainės į naująją svetainę informaciją, susijusią su Lietuvos valstybingumu, rengti istorinių įvykių kalendorių, rinkti gyvųjų liudininkų prisiminimus apie įvykius iš naujausiųjų laikų istorijos).

Seimo kanceliarija nuoširdžiausiai dėkoja istorinių įvykių liudininkams, fotografams suradusiems laiko ir iš savo asmeninių archyvų pateikusiems vertingą istorinę naujausiųjų laikų dokumentinę medžiagą (rankraščius, fotografuotinę, vaizdo ir garso medžiagą). Jūsų pateikta medžiaga elektroninėje erdvėje prisidės ne tik prie istorinės atminties išsaugojimo, bet padės jaunajai kartai geriau suprasti to meto įvykius.

Būsime dėkingi visiems, kurie ir ateityje pateiks dokumentinę medžiagą skaitmeninimui arba padės atpažinti istorinėse fotografijose užfiksuotus asmenis.

Tik bendromis pastangomis išsaugosime Tautos istorinę atmintį.