Išvardijo, ko miške ir prie ežero šiukštu negalima daryti

auto prie vandensVilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas informuoja, kad birželio mėnesį Lietuvoje prasidėjo akcija „Automobilį statyk atsakingai“, kurios metu aplinkosaugininkai ne tik tikrina, ar mašinos nėra statomos per arti ežerų, o taip pat jie vertins, ar poilsiautojai gamtoje laikosi nustatytų reikalavimų.

Šios akcijos tikslas – neteisėto automobilių statymo vandens telkinių apsaugos juostose prevencija. Akcijos metu vykdomi reidai, kurių metu į pagalbą pasitelkiami ir policijos pareigūnai. Akcija tęsis iki rugsėjo 30 dienos.

Reidų metu buvo yra ir bus tikrinama, ar laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, Miško lankymosi, Mėgėjų žūklės vidaus vandens telkiniuose taisyklių bei kitų aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Aplinkosaugininkai primena, kad pakrantės apsaugos juostose draudžiama statyti motorines transporto priemones arčiau kaip 25 metrai iki vandens telkinio kranto.

O miške besilankantiems asmenims DRAUDŽIAMA:

1. Kurti laužus ir naudoti atvirą ugnį, išskyrus viešojo naudojimo poilsio objektuose įrengtas ir atitinkamai pažymėtas laužavietes, mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą;

2. Kirsti ar kitaip žaloti medžius, krūmus, kitus augalus, ardyti miško paklotę;

3. Gaudyti, naikinti laukinius gyvūnus, juos gabenti, rinkti kiaušinius, ardyti gyvūnų būstus (olas, dreves, lizdus, skruzdėlynus, inkilus ir kt.);

4. Gadinti želdinių apsaugos priemones, poilsiaviečių ir kitą rekreacinę įrangą, informacinius (įspėjamuosius) ženklus, kvartalinių linijų stulpus, geodezinius ženklus, riboženklius ar kitus įrenginius;

5. Paleisti miške šunį be antsnukio. Antsnukis nebūtinas, kai šuo vedamas už pavadėlio;

6. Triukšmauti ar kitaip trikdyti laukinius gyvūnus;

7. Trukdyti asmenų, besilankančių miške, poilsį;

8. Plauti transporto priemones miške;

 9. Teršti ar šiukšlinti mišką. Už aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus ATPK numatytos baudos.

 Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 28 iki 144 eurų ir baudą pareigūnams – nuo 86 iki 289 Eur.