Įtvirtinami pokyčiai dirbantiems ir vaikus auginantiems tėvams

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) informuoja, kokie pokyčiai tėvams įsigalioja nuo rugpjūčio.

Mažus vaikus auginantys darbuotojai galės prašyti lankstesnių darbo sąlygų, mamos ir tėčiai, auginantys vieną vaiką iki 12 metų, įgys teisę į mamadienį ir tėvadienį. Nuo rugpjūčio 1 dienos mamos ir tėčiai, auginantys vieną vaiką iki 12 metų, įgyja teisę į mamadienį ir tėvadienį 1 kartą per 3 mėnesius. Taip jie per metus gaus 4 papildomas laisvas dienas.

Tėvai, auginantys 2 ir daugiau vaikų iki 12 metų, gali pasinaudoti 1 papildoma poilsio diena per mėnesį.
2 papildomos poilsio dienos per mėnesį priklauso kiekvienam iš tėvų, auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų.

Tėvai, auginantys 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas jų ar abu turi negalią, galės pasiimti 2 laisvas dienas per mėnesį (iki šiol buvo 1 d.) ir už tai gaus darbo užmokestį.
Šis laikas gali būti panaudojamas ir kitaip. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojui priklauso 1 papildoma poilsio diena, jis gali prašyti sutrumpinti darbo laiką 2 valandomis per savaitę. Jeigu priklauso 2 papildomos poilsio dienos per mėnesį, jis gali prašyti sutrumpinti darbo laiką 4 valandomis per savaitę.
Dirbančių ilgesnėmis negu 8 darbo valandų pamainomis prašymu, šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kelis mėnesius, kol susidaro papildoma poilsio diena, kuri suteikiama paskutinį sumuojamą mėnesį.
Nuo rugpjūčio dirbti ne visą darbo laiką galės darbuotojai, auginantys vaikus iki 8 m. Iki šiol tai galiojo tik auginantiems vaikus iki 3 m.

Jei darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki 8 metų ir vienam auginančiam vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m. Taip pat darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatą, arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. Šie darbuotojai turi galimybę dirbti pageidaujamu režimu.

Įtvirtinta galimybė suteikti nemokamas atostogas ne tik slaugant sergantį šeimos narį, bet ir kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį.

Darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jeigu jo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis (liga ar nelaimingu atsitikimu), kai darbuotojas privalo dalyvauti.