Įvyko pirmasis regioninių kultūros tarybų forumas „Kultūra visur. Kultūra visiems“

Prieš ketverius metus Kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba startavo su nauja programa, kurios tikslas – užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. Modelio esmė buvo ne tik suformuoti regioninius prioritetus, skirti lėšų kvotas regionų projektams, veiklą pradėjo ir suformuotos Regioninės kultūros tarybos (mūsų regione – Klaipėdos apskrities regioninė kultūros taryba). Pagrindinė jų veikla – ekspertinė, konsultacinė veikla.
Baigėsi pirmoji kadencija, netrukus savo veiklą pradės naujos sudėties Regioninės kultūros tarybos, bus formuojami nauji prioritetai. Todėl Lietuvos kultūros taryba pakvietė ne tik apžvelgti patirtis, bet ir diskutuoti, kokių lūkesčių turi ir kokių pokyčių laukia regionų kultūros bendruomenė. Kartu su kolegomis iš kitų trijų regionų diskusijoje dalyvavo Klaipėdos apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė Vilma Griškevičienė.
Forume dalyvavęs kultūros viceministras Albinas Vilčinskas akcentavo, kad įgyvendinant šią programą svarbiausia yra veikimo kartu principai.
V. Griškevičienė, Šilutės Švietimo ir kultūros skyriaus Kultūros poskyrio vedėja, kuriai kolegos iš regiono savivaldybių buvo patikėję vadovauti Klaipėdos apskrities regioninės kultūros tarybai, apdovanota Kultūros ministro padėkos raštu už regionų kultūros puoselėjimą ir aktyvų dalyvavimą regioninės kultūros tarybos veikloje.