J.Purlys atvėrė galimybę patuštinti valdžios kišenes

PRIEDAI VALDZIAIRajono Tarybos nario Arvydo Jako pasiūlymas panaikinti priedus prie atlyginimo Savivaldybės adminisracijos direktorei Idai Vasiljevienei, jos pavaduotojams Raimundui Ambrozaičiui ir Dainorai Butvydienei bei mero pavaduotoją Stasę Skutulienę pervesti dirbti visuomeniniais pagrindais rado pritarimą Teritorijų ir kaimo reikalų komitete.

Šio komiteto pirmininkas Darijus Pundžius gerokai sutriko, kai buvo suskaičiuoti komiteto narių balsai, pritariantys minėtus siūlymus svarstyti rajono Taryboje.

Už tokį komiteto sprendimą balsavo opozicijos atstovai Antanas Kubaitis, Birutė Kleinaitė ir Vytautas Laurinaitis bei valdančiosios daugumos atstovas liberalsąjūdietis Jonas Purlys.

„Ekonomistai“ nusprendė valdžios neskriausti

Rajono Tarybos komitetams opozicijos politikas Arvydas Jakas pateikė tris sprendimų projektus, padėsiančius per metus sutaupyti keliasdešimt tūkstančių litų rajono biudžeto lėšų. A.Jakas siūlo nebemokėti 50 proc. atlyginimo priedo savivaldybės administracijos direktorei Idai Vasiljevienei ir 30 proc. priedų – jos pavaduotojams Dainorai Butvydienei ir Raimondui Ambrozaičiui. Taip pat jis siūlo nuo kovo 1 dienos į visuomenines pareigas pervesti mero pavaduotoją Stasę Skutulienę ir jai iš viso nebemokėti algos.

„Tiek Šilutės rajone, tiek visoje Lietuvoje esant socialiniam – ekonominiam sunkmečiui reikia galvoti apie lėšų taupymą. Todėl įstatymų nustatyta tvarka yra siūloma atsisakyti vieno Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojų. Žinant, kad p. Stasė Skutulienė nori dirbti ir toliau šį darbą, šis sprendimo projektas leistų jai išlikti mero pavaduotoja, bet pareigas atlikti visuomeniniais pagrindais. O priedų panaikinimas padės taupyti Šilutės rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto lėšas“, – siūlymus argumentuoja A.Jakas.

Kad minėti pasiūlymai būtų svarstomi rajono Taryboje, jiems turėjo pritarti bent vienas iš trijų rajono Tarybos komitetų.
Ekonomikos ir finansų komitete svarstant šiuos klausimus neatsirado valdančiosios daugumos politikų, kurie paremtų šiuos drąsius opozicijos siūlymus. Šis komitetas balsų dauguma nusprendė minėtų klausimų net nesvarstyti rajono Tarybos posėdyje.

Valdantieji tikėjosi, kad ir kiti komitetai nesutiks tų klausimų svarstyti rajono Tarybos posėdyje. Tačiau viską sumaišė J.Purlys.

Įsidėmėjo mero argumentus

Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto posėdyje liberalsąjūdietis J.Purlys buvo kaip bitės įgeltas. Jo pastabų dėl kiekvieno sprendimo projekto buvo apstu ir tuos sprendimus pristatantiems administracijos darbuotojams, ir administracijos vadovams, ir pačiam rajono merui Virgilijui Pozingiui.

J.Purlys priekaištavo rajono merui V.Pozingiui už tai, kad jis, nepaisydamas ankstesnės rajono politikų pozicijos nekeisti sveikatos priežiūros įstaigų vadovų priedų prie atlyginimų, rūpinosi, kad tie priedai būdų sumažinti perpus.

V.Pozingis aiškino, kad medicinos istaigų vadovų algų priedus reikia mažinti per pusę, nes algos turi augti ne tik įstaigos vadovams, bet ir darbuotojams. Jis sakė, kad geri vadovai pirmiausia turi rūpintis darbuotojų didesnėmis pajamomis, nes produktą ir įstaigos pajamas sukuria būtent darbuotojai.

J.Purlys, išklausęs tokius mero paaiškinimus, tarstelėjo, kad viską gerai prisimins, kai posėdžio pabaigoje bus svarstomi administracijos vadovų priedai prie atlyginimų ir vicemerės algos klausimas.

J.Purlio balsas nulėmė

Taip ir atsitiko, kai komiteto pirmininkas Darijus Pundžius paskelbė A.Jako parengtus sprendimo projektus dėl minėtų priedų ir vicemerės algos panaikinimo.

Tiesa, ir šiame komitete kažkas pasiūlė šių klausimų visai nesvarstyti, nes sprendimų rengėjas A.Jakas neatvyko pristatyti savo parengtų projektų. Tačiau tokiai iniciatyvai nepritarė J.Purlys.

Svarstant administracijos direktorės I.Vasiljevienės 50 procentų atlyginimo priedo panaikinimo klausimą, J.Purlys sakė, kad jis yra už tai, kad toks klausimas būtų svarstomas rajono Taryboje, nes daug administracijos parengtų sprendimų yra su klaidomis ar neaiškūs. Vadinasi, direktorė, pasak J.Purlio, prastai vadovauja darbuotojams.

Kitų sprendimų niekas nekomentavo. Visi projektai dėl valdžios atlyginimų priedų ir vicemerės atlyginimo buvo pateikti balsuoti. Trijų opozicijos politikų ir J.Purlio balsais minėti sprendimų projektai pasiųsti svarstyti rajono Tarybos posėdyje.

Ketvirtadienį posėdžio metu visi politikai, balsuodami už ar prieš šiuos sprendimus, galės įrodyti rinkėjams, ar taupymo režimą „įjungė“ tik Savivaldybės vadovų pavaldiniams, ar ir patiems vadovams.

Silutes naujienu LOGO