Jaunieji kūrėjai aptarė savo veiklą

mokiniu menine raiska saleSavaitgalį Šilutės Hugo Šojaus konferencijų centre pasidžiaugti sukurtais dailės darbais, pasiklausyti muzikos iš viso rajono rinkosi vaikai su tėveliais. Gražaus renginio metu buvo pristatyti ir aptarti Eugenijaus Šuldiakovo vadovaujamą „Meno studiją“ tris mėnesius lankiusių vaikų iš Vainuto gimnazijos, Žemaičių Naumiesčio darželio mokyklos, Traksėdžių ir Vilkyčių pagrindinių mokyklų bei Onos Jogienės šeimynos iš Grygališkės kaimo darbai.

Nuo 2015 m. spalio 1 d. įsigaliojus LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintam Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašui, sudaryta galimybė mokiniams, jaunimui rinktis papildomas veiklas, skirtas jaunimo socializacijai, užimtumui ir įvairiems gebėjimams plėtoti. Nemažai Šilutės rajono mokytojų, sportininkų, visuomenei žinomų žmonių, sugebančių ne tik kurti, bet ir dalintis sukaupta patirtimi, organizavo patrauklią veiklą, rašė programas, kvietė jaunimą į būrelius, kuriuose kartu buvo kuriami meno kūriniai, sportuojama, ieškoma ir atrandama.

Visą rudenį ir žiemos pradžią įvairiomis savaitės dienomis E.Šuldiakovo meno studijos vaikai mokėsi įvairių piešimo technikų, spalvų derinimo, kūrė ir aptarė savo ir draugų darbus.mokiniu menine raiska suldiakovas piesiniai

Traksėdžių pagrindinė mokykla E.Šuldiakovą kaip kūrėją ir žmogų, mokantį ne tik kurti, bet ir sugebantį pasidalinti savo patirtimi su jaunimu, vieno renginio metu „atrado“ pernai pavasarį.

Atsiradus galimybei rengti neformaliojo vaikų švietimo programas, prasidėjo intensyvi veikla: mūsų mokyklos pradinių ir penktos klasių mokiniai nekantriai laukdavo mokytojo Eugenijaus, kuris kiekvieną kartą mokė kompozicijos, spalvų derinimo meno paslapčių. Vaikai ypač pamėgo pedagogines pertraukėles, kurios kas kartą būdavo vis kitokios, patrauklios, nuotaikingos ir skatinančios kurti.

Mokytojas Eugenijus, kreipdamasis į savo studijos dalyvius ir jų tėvus sakė, kad vaikai buvo darbštūs, imlūs, noriai mokėsi, kūrė. Kiekvienas stengėsi būti panašiu į tikrą dailininką. Kai kurie studijos lankytojai dalyvavo eksperimente, kurio tikslas – per 30 dienų sukurti 30 piešinių. Eksperimentas įrodė, kad talentingų vaikų yra tikrai daug. Vienas iš „Meno studijos“ uždavinių yra laiku pastebėti mažo žmogaus talentą, jį lavinti, suteikti teorinių žinių, patyrusia suaugusio ranka patiesinti liniją, nubrėžti nedidelį štrichą, kurio, galbūt, tik ir trūko, kad darbas būtų įspūdingas. Ir kas žino – gal ateityje kuris studijos dalyvis taps žinomu tautodailininku ar dailininku.

Visi dalyviai susidomėję ekrane stebėjo skaidres, kuriose atsispindėjo įdomiausios vykusių užsiėmimų akimirkos.

Pakilią renginio dalyvių nuotaiką padėjo sukurti fotografės Tatjanos Petravičienės fortepijonu atliekama muzika.

Pasibaigus renginiui niekas neskubėjo skirstytis – visi apžiūrinėjo vieni kitų piešinius, diskutavo, ginčijosi.

Nuo šių metų vasario 1 dienos kūrybinė veikla bus tęsiama, vaikai lauks naujų įspūdžių ir patirčių.