Jaunimas – gyvenamosios vietos šeimininkai ir ateities kūrėjai

jaunimo projektasJau ne pirmus metus bendruomenės „Rusnės šeima“ suaugusiųjų rūpesčiu yra tapęs klausimas, kaip jauniems žmonėms sukurti tokias gyvenimo kaimo vietovėse sąlygas, kad jiems nekiltų minčių nei visam laikui persikelti į didmiesčius, nei juolab palikti Lietuvą. Ši užduotis nėra iš lengvųjų. Tačiau bendruomenė jos ėmėsi. Juk reikia imtis iniciatyvos.

Bendruomenė „Rusnės šeima“ įgyvendino pirmąjį Lietuvoje jungtinį projektą

Bendruomenė „Rusnės šeima“ susikūrė 2007 metais. Bendruomenėje narių – per trisdešimt, bet darbai, kurių imasi jauni iniciatyvūs žmonės, jau peržengė ne tik Rusnės, bet ir viso rajono ribas.

Vos tik pradėjo kurtis Lietuvos kaimo tinklas, bendruomenė „Rusnės šeima“ iš karto į jį įsiliejo ir ėmė aktyviai ieškoti galimybių, kaip pasinaudoti šios narystės teikiamais privalumais. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonė „Techninė pagalba“ būtent ir atveria tokias galimybes. Ši priemonė skirta Nacionaliniam kaimo tinklui (toliau – Tinklui) paremti, o pats Tinklas pasitarnauja sėkmingam KPP įgyvendinimui.

Lietuvos kaimo tinklo misija – sukurti nacionalinį ir tarptautinį forumą, kuris užtikrintų plačią informacijos, gerosios patirties apie kaimo plėtrą sklaidą bei keitimosi ja galimybes vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Taip pat yra siekiama, kad gerosios patirties sklaida apimtų ne tik kaimo, bet ir regioninę plėtrą bei aplinkosaugos politiką.

Bendruomenė „Rusnės šeima“ prieš pusantrų metų parengė projektą „Regioninis bendradarbiavimas panaudojant gyvenamosios vietovės išteklius kaimo plėtrai“ ir gavo KPP paramą jam įgyvendinti.

Rusniškių parengtas projektas skirtas bendradarbiavimo ryšių tarp organizacijų, dalyvaujančių kaimo plėtros veikloje, stiprinimui, jaunimo ir vaikų įtraukimui į gyvenamosios vietovės aktualių klausimų aptarimus, sprendimų priėmimą ir jų vykdymą. Projekte daugiausiai dėmesio skirta būtent jaunimo veiklai.

Bendruomenė „Rusnės šeima“ nuo pat pradžių užsimojo gana plačiai – jų parengtas projektas neapsiribojo vien Rusne. Šis projektas apjungė 4 Šilutės rajono ir 1 Telšių rajono bendruomenę: Rusnės bendruomenę „Rusnės šeima“, Juknaičių bendruomenę, Pagrynių kaimo bendruomenę, Ramučių kaimo bendruomenę „Navata“ ir Telšių rajono Nevarėnų bendruomenę „Ratas“.

Skatina jaunimą imtis įvairios veiklos

Bendruomenė „Rusnės šeima“ su partneriais jau įvykdė  šį projektą. Praeitų metų pavasarį keturiasdešimt atstovų iš visų penkių bendruomenių vyko į parodą „Ką pasėsi… 2011“, rengiamą Lietuvos žemės ūkio universitete. Jaunieji Pamario gyventojai ne tik žvalgėsi po parodoje pristatomas žemės ūkio naujoves, bet ir suderino veiksmus rengiant bendrą stovyklą – praktikumą.

Bendruomenių stovykla – praktikumas tema „Gyvenamoji vietovė: dabartis ir perspektyvos“ buvo surengta Rusnėje 2011 m. gegužės pradžioje. Joje dalyvavo po 5 atstovus iš kiekvienos bendruomenės – po 1 suaugusį ir 4 jaunuolius.

Stovykloje paskaitas dalyviams apie Lietuvos kaimo plėtrą ir gyvenamosios vietovės išteklius skaitė Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Administravimo ir kaimo plėtros katedros dėstytojas Vytautas Pilipavičius, su Lietuvos kaimo tinklu ir jo aktualijomis supažindino asociacijos „Lamatos žemė“ ir Tinklo „Leader ir bendruomeniškumo skatinimo“ komiteto pirmininkė Edita Grinčinaitienė, kiti lektoriai.

Dalyviai diskutavo apie bendrą ateitį, dalijosi savo idėjomis turizmo ir poilsio tema. Dalyvių nuomone, tai – sritis, iš kurios galima uždirbti ir paversti Lietuvą patrauklia turizmo vieta.

„Stovykloje visi akivaizdžiai įsitikino, kad dirbdami kartu su vyresniais, galime būti savo gyvenamosios vietovės šeimininkai ir ateities kūrėjai. Toks ir yra šio projekto tikslas: sukurti aplinką, kurioje jaunimas su kitais bendruomenės žmonėmis pradėtų kalbėti ir tartis dėl bendrų darbų, nes juk būtent jiems čia reikės gyventi, –  mintimis dalinosi „Rusnės šeimos“ narys, jaunimo atstovas Tadas Jakas. – Mes jau seniai įsitikinome, kad jaunus žmones reikia įtraukti į daugelį veiklų. Visiems kartu rūpintis savo kraštu – to ir siekiame.“

„Esu tikra, kad tokios iniciatyvos gerokai prisideda mažinant emigraciją, kuri dabar tapo didžiule problema mūsų šaliai, ypač kaimo vietovėms. Turiu galvoje tiek jaunuolių išvykimą į didesnius miestus, tiek į užsienį. Kai jaunas žmogus pats dalyvauja kurdamas savo krašto viziją, kai pats sau iškelia tikslus ir pats gali juos įgyvendinti, padėtis gali greitai pasikeisi. Tuomet atsiranda ne tik darbo vietų, bet ir sukuriama tokia aplinka, iš kurios nebesinori ištrūkti“, – teigė bendruomenės „Rusnės šeima“ pirmininkė Sandra Stadalninkienė.

Renginiai vyko visus metus

KPP lėšomis remiamas rusniškių ir jų kaimynų projektas buvo vykdomas ir Telšių rajone, kur rugpjūčio 6-7 dienomis vyko teminis vizitas „Telšių rajono bendruomenių patirtis, panaudojant vietos išteklius kaimo plėtrai“. Jame dalyvavo 60 dalyvių.

Lapkričio 17-18 dienomis Šilutės rajone Žemaičių Naumiestyje įvyko projekto baigiamoji konferencija „Šilutės rajono bendruomenių patirtis panaudojant vietos išteklius kaimo plėtrai“, kurioje dalyvavo 60 dalyvių ne tik penkių bendruomenių projekto partnerių, bet ir 11 Pasvalio Vietos veiklos grupės valdybos narių.

Lapkričio 11 d. projekto rengėjai dalyvavo Jurbarke vykusiame respublikiniame konkurse, organizuojamame Lietuvos Kaimo bendruomenių sąjungos ir Vietos veiklos grupių Tinklo „Patirties pilni vežimai“. Šiame konkurse buvo įvertintas ir rusniškių su partneriais parengtas bendras projektas, už kurį buvo įteiktas atminimo apdovanojimas.

Įgyvendintu projektu darbai tikrai nesibaigs

Šiemet pradeda startuoti jau finansavimą gavęs tęstinis jungtinis projektas „Regioninis ir tarptautinis kartų dialogas gyvenamosios vietovės plėtros projektavime“. Tai tęstinis jungtinis projektas, kuris apjungs 5-ių Šilutės rajono bendruomeninių organizacijų (Šilutės rajono – Rusnės bendruomenės „Rusnės šeima“, Žemaičių Naumiesčio bendruomenės, Katyčių bendruomenės, bendruomenės „Rusnės sala“, Saugų bendruomenės) suaugusiųjų ir jaunimo bendruomeninio darbo patirtį kaimo plėtros projektinėje veikloje ir jos sklaidą.

Projekto metu bus bendradarbiaujama su Vengrijos skėtine organizacija, vienijančia 126 organizacijas, dirbančias regioninio vystymosi ir jaunimo veiklos srityse, – Association of Non Profit Human Service of Hungary (www.humszolg.hu).

Projektas skirtas bendradarbiavimo ryšių tarp organizacijų, tarp suaugusiųjų ir jaunimo, dalyvaujančių kaimo plėtros veikloje, stiprinimui, jaunimo įtraukimui į gyvenamosios vietovės aktualių klausimų aptarimus, sprendimų priėmimą ir jų vykdymą.

Tarptautinis teminis susitikimas Vengrijoje bus skirtas kaimo bendruomenių suaugusiesiems ir jaunimui, siekiant pasidalinti patirtimi, įgauti žinių bei patirties ruošiant ir įgyvendinant projektus, susipažinti su  pasiekimais, pamatyti ir pabendrauti su kolegomis kaimo bendruomenių atstovais, užmegzti naujus kontaktus tarptautiniams projektams, rasti novatoriškų idėjų savo kaimiškųjų vietovių projektams įgyvendinti, orientuojantis į verslumą.

Tarptautinio teminio susitikimo metu bus susitinkama su įvairiomis bendruomeninėmis organizacijomis, šių susitikimų metu dėmesys bus skiriamas kaimo jaunimo įtraukimui į bendruomenių veiklą, kadangi ES šalys turi savitą  patirtį įgyvendindamos šiuos projektus. Manome, kad  Lietuvos kaimo bendruomenių lyderiams tai yra vertinga informacija. Ši informacija ir patirtis bus skleidžiama projekte dalyvaujančiose bendruomenėse bei konferencijoje – praktikume, teminiame susitikime,  konferencijoje, projekto leidinyje.

Manome, kad šis projektas pasitarnaus tolimesnei bendradarbiavimo plėtrai tarp regionų ir pačiuose regionuose tarp bendruomenių, nedalyvavusių šiame projekte.