Jaunimo lyderei koją pakišo konkurso organizatorių manipuliacijos

Lijana europos dienos protu musisVargu ar atsiras Šilutėje jaunas ir veiklus žmogus, kuris nežinotų Lijanos Jagintavičienės pavardės. Nuo paauglystės tarp jaunų žmonių besisukanti ir jų veiklą jau seniai organizuojanti moteris yra viena iš nedaugelio tų, kurie glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis mūsų rajono ir kitų regionų jaunimo organizacijomis. Lijana yra bene aktyviausios jaunimo organizacijos „Pamario jaunimas“ viena iš įkūrėjų, iki šiol pati jai visuomeniniais pagrindais vadovauja.

Dar svarbiau tai, kad ši veikla jaunai moteriai yra ypač miela, ji sako net neįsivaizduojanti savęs jokiame kitame darbe.

Tad nieko keista, kad paskelbus respublikinį konkursą eiti koordinatoriaus darbui su jaunimu pareigas Šilutėje, moteris nutarė, jog tai – kaip tik jai, ir kad pagaliau savo ilgametį visuomeninį darbą ji galės pakeisti į apmokamas etatines pareigas.

Abejoti savo sėkme konkurse neleido ir nurodytas pagrindinis privalumas – darbo su jaunimu patirtis.

Bet Lietuvos darbo biržos paskelbtas ir vykdytas konkursas šilutiškei paliko tokius karčius prisiminimus, kad jai teko net skundus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei kitoms institucijoms rašyti…

Tikslas kilnus: motyvuoti jaunimą

Paskelbto projekto „Pasitikėk savimi“ vykdytojas – Lietuvos darbo birža (LDB), partneriai – Jaunimo reikalų departamentas bei teritorinės darbo biržos.

Pasak projekto organizatorių, jaunimui tampa vis sunkiau įsidarbinti nuolat kintančioje Lietuvos darbo rinkoje. Šiemet rugpjūčio 1-ąją LDB buvo įregistruota 23,8 tūkst. bedarbių iki 25 metų. Ilgalaikių jaunų bedarbių, kurie darbo neranda daugiau nei 6 mėnesius, buvo 5,8 tūkst., t.y., 24,5 proc. visų jaunų bedarbių.

Taip pat nustatyta, kad 8,9 tūkst. jaunų žmonių yra nepasirengę ir nemotyvuoti dalyvauti darbo rinkoje.

„Įvertinus šiandieninę situaciją darbo rinkoje bus siekiama skatinti jaunimo integraciją į visuomenę, darbo rinką ar švietimo sistemą“, – teigė projekto teikėjai, kviesdami jaunimo reikalus išmanančius žmones pretenduoti į koordinatoriaus darbui su jaunimu pareigas įvairiuose rajonuose.

Tokie specialistai dabar jau įdarbinti 21 Lietuvos mieste, teritorinėse darbo biržose. Jų pareigos yra pritraukti jaunus žmones į nevyriausybines organizacijas, juos motyvuoti dalyvauti tų organizacijų veikloje, tęsti ir baigti mokslus, įsitvirtinti darbo rinkoje.
Koordinatoriai turi bendrauti su 16-25 metų žmonėmis, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Projektą „Pasitikėk savimi“ įgyvendinantys specialistai turi mokyti jaunus žmones pajusti savivertę, atsakomybę, motyvaciją mokytis ir dirbti. To jaunimo įtraukimas į nevyriausybinių organizacijų veiklą padės atkurti ir išugdyti socialinius ir savarankiškumo įgūdžius.

Nustebino pranešimas apie II etapą

Konkursas į projekto „Pasitikėk savimi“ koordinatoriaus darbui su jaunimu pareigas rugsėjo 3 dieną įvyko Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriuje.

L.Jagintavičienė pasakoja, jog komisiją sudarė Jaunimo reikalų departamento, Lietuvos darbo biržos, Klaipėdos jaunimo darbo centro bei Šilutės rajono savivaldybės atstovės.

Atrankoje, be L.Jagintavičienės, dalyvavo 4 moterys, kurių nė viena neturi darbo su jaunimo organizacijomis patirties. Lijana jautėsi gana tvirtai, nes turi ne tik patirties, bet ir kelis diplomus: yra baigusi Smalininkų aukštesniąją žemės ūkio mokyklą, Žemaitijos kolegiją ir viešąjį administravimą Klaipėdos universitete.

Konkurso dalyvės buvo informuotos, kad rezultatai, kas laimėjo konkursą bus žinomi rugsėjo 20-ąją. Tačiau tądien atsakymo šilutiškė nesulaukė.

Tik po savaitės jai buvo pranešta, jog ji pateko į… antrąjį etapą.

„Keisčiausia buvo tai, kad konkurso nuostatuose joks II etapas iš viso nebuvo numatytas. Net Jaunimo reikalų departamento atstovė teigė, jog rugsėjo 20-ąją sužinosime, kas laimėjo konkursą“, – sako Lijana.

Likusios šilutiškės tuo metu gavo laiškus, kuriuose buvo informacija apie tai, jog į II etapą jos nepateko, nes atrinktas kitas kandidatas.

Į II etapą nepateko, bet konkursą laimėjo…

Antrasis konkurso etapas vyko Vilniuje, Lietuvos darbo biržoje. Apie jį informaciją pateikusios Nijolės Petrovienės šilutiškė klausė, kaip reikėtų ruoštis tam antrajam etapui. Sulaukė atsakymo iš Lietuvos darbo biržos Personalo ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojos I.Taurinskaitės. Ji teigė, kad darbuotojai bus išrinkti pagal asmenines savybes: bus atrenkami tie, kurie sugebėtų motyvuoti jaunuolius pradėti veiklą ir bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis taip, kad jos sutiktų tuos jaunuolius įtraukti į savo veiklą.

Nuvykus į antrąjį etapą, šilutiškei paaiškėjo, kad į minėtas pareigas Šilutėje pretenduoja dvi kandidatės: ji ir Klaipėdos teritorinėje darbo biržoje Šilutės skyriuje dirbanti K.K.

Beje, Lijanos konkurentė, kaip ir Tauragės bei Panevėžio atstovės, neslėpė, kad rugsėjo pabaigoje buvo gavusi laišką, kuriame informuota, kad į antrą etapą nepateko, nes buvo atrinktas kitas kandidatas.

Tačiau antrajam etapui pasibaigus paaiškėjo, jog L.Jagintavičienė konkurso nelaimėjo… Pasirinkta Darbo biržos darbuotoja, kurią Lijana buvo aplenkusi I etape.

Tai buvo didžiulis nusivylimas ne tik L.Jagintavičienei, bet ir visą konkurso laiką už savo vadovę sirgusiems „Pamario jaunimo“ nariams.

Privalumas buvo… patirtis Darbo biržoje

„Neabejojau, kad ir antrajame konkurso etape man pasiseks, nes konkurentė neturi jokio ryšio su jaunimo organizacijomis ir jos jauni žmonės net nepažįsta. Jau net planavau savo tolesnę veiklą kartu su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore, jaunimo organizacijomis“, – prisipažįsta Lijana.

Konkurso komisijos ji paklausė, kokie yra jos ir konkurentės vertinimo rezultatai, paprašė abiejų konkursų protokolų kopijų. Jų niekas nedavė ir paaiškino, jog K.K. jau dirba šioje sistemoje ir tą darbą išmano.

Paklaususi, kaip ji susijusi su jaunimu, L.Jagintavičienė gavo atsakymą, kad K.K. dirba su įvairaus amžiaus žmonėmis, tarp jų yra ir jaunų, tad ji jau viską žinanti apie tą darbą…

„Tai kam tada projekte numatyti pinigai koordinatorių mokymams, jei išrenkamas tas, kuris neva jau viską moka?“ – dar vienas L.Jagintavičienei kylantis klausimas.

Ji jau nebesistebi, kad ir Tauragėje konkursą laimėjo moteris, taip pat dirbusi Darbo biržoje ir taip pat gavusi laišką, kad į antrą konkurso etapą nepateko.

Ne mažiau L.Jagintavičienei pikta, kad II etape ją vertino ir savo balus surašė visos trys komisijos narės, nors viena jų į kabinetą atėjo gerokai įpusėjus šilutiškės pokalbiui su komisija…

L.Jagintavičienė įžvelgia dar vieną konkurso sąlygų ignoravimą: paskelbus konkursą į minėtas pareigas nebuvo nurodyta, kad privalumas – darbo patirtis Darbo biržoje. Priešingai, buvo nurodyta, kad privalumas bus darbo su jaunimu patirtis.

Svarsto galimybę kreiptis į teismą

L.Jagintavičienė surašė skundą Europos socialinio fondo agentūrai, Socialinės apsaugos ir darbo ministrei, Lietuvos darbo biržos direktoriui bei Jaunimo reikalų departamentui. Jame šilutiškė prašo anuliuoti II etapo rezultatus, galiojančiais paskelbti pirmojo etapo rezultatus ir išsiaiškinti, kodėl konkursui jau įvykus buvo pakeistos jo sąlygos.

Tai buvo spalio pabaigoje. Europos socialinio fondo agentūra L.Jagintavičienei jau atsakė, jog pagal kompetenciją tokį skundą privalo nagrinėti Darbo birža ir atkreipė dėmesį, kad skundas gali būti nagrinėjamas LR administracinių bylų teisenos įstatyme numatyta tvarka.

Praėjusios savaitės pabaigoje šilutiškei atsakė LDB direktoriaus pavaduotojas Albertas Šlekys, bet jo atsakymas gali būti biurokratinio atsirašinėjimo pavyzdžiu, ir jokio aiškumo Lijanai nesuteikė.

Neatsakęs nė į vieną klausimą apie neaišku kodėl surengtą II etapą, A.Šlekys kažkodėl pateikė nė neprašytą informaciją apie… patį projektą. „Pranešė“, kad jį rengiant su LDB bendradarbiavo Jaunimo reikalų departamentas, kad į II konkurso etapą buvo pakviesti esą labiausiai motyvuoti ir geriausiai pirmajame pasirodę dalyviai ir kad jie jau nukreipti į teritorines darbo biržas ir dirba nuo lapkričio 4-osios…

Atsakymo iš ministerijos iki šiol šilutiškė negavo. Ji svarsto ir galimybę kreiptis į Administracinį teismą.