Jaunimo užimtumo problemą padės spręsti projektas „Pasitikėk savimi“

uzimtumas esDaugelis Lietuvos regionų susiduria su didesnėmis ar mažesnėmis jaunimo nedarbo problemomis. Nors nedarbo lygis mūsų šalyje mažėja, tačiau vis dar išlieka svarbiu klausimu, kurį būtina spręsti pasitelkiant visas įmanomas priemones.

Šilutės rajono savivaldybėje jau sausio mėnesį prasidėjo Lietuvos darbo biržos socialinis projektas „Pasitikėk savimi“. Jis yra skirtas niekur nedirbantiems, nesimokantiems, jokioje veikloje nedalyvaujantiems ir socialinių įgūdžių stokojantiems 16-25 metų žmonėms.

ES struktūrinių fondų parama – 4 mln. litų

Nuo 2013 metų rugsėjo 1-osios projektą „Pasitikėk savimi“ 16-oje Lietuvos miestų vykdo Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas bus baigtas įgyvendinti 2015 m. gegužės 31 d.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos. Prioritetas – „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“, priemonė – „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“.

Bendra projekto vertė – 4 milijonai litų, tiek jam ir skyrė ES stuktūriniai fondai iš 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų finansinės paramos laikotarpio.

Stiprins motyvaciją grįžti mokytis ar ieškotis darbo

Projekto rengėjai konstatuoja, kad pernai liepos mėnesį teritorinėse darbo biržose (toliau – TDB) kas dešimtas registruotas asmuo buvo jaunesnis nei 25 metų amžiaus. Daugiau nei 8 tūkst. jaunų žmonių iš jų yra nepasirengę ir nemotyvuoti dalyvauti darbo rinkoje.

Kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau – NVO), naudojant neformalaus ugdymo metodus, numatyta sudaryti sąlygas 2000 jaunų žmonių įgyti trūkstamų socialinių įgūdžių, sustiprinti jų motyvaciją bei paraginti žengti pirmuosius žingsnius grįžtant mokytis ar susirandant darbą.

Pasitelkus visą būrį nevyriausybinių organizacijų, tokiam jaunimui bus teikiama intensyvi ilgalaikė pagalba, įtraukiant juos į Socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programą. Jos metu siekiama paskatinti pažeidžiamus jaunus žmones atsakingai kurti asmeninį gyvenimą ir dalyvauti visuomeninėje bei profesinėje veikloje, stengiamasi jaunuoliams suteikti kuo daugiau naujų įgūdžių, žinių ir kompetencijų.

Adaptuota mokymo programa 16-os miestų jaunimui truks 3 ir 6 mėnesius. Jos metu koordinatoriai organizuos grupines ir individualias 2 savaičių trukmės konsultacijas su dalyviais. 2 arba 4 mėnesius (priklausomai nuo programos trukmės) NVO bus lavinami dalyvių socialiniai įgūdžiai, stiprinamos asmeninės savybės, keliama motyvacija, formuojami darbo komandoje įgūdžiai.

Baigiantis programai, koordinatoriai ir NVO, aktyviai dirbdami su darbdaviais ar mokymo įstaigomis, sudarys projekto dalyviams galimybę įgytus įgūdžius realizuoti pas darbdavį ar mokymo įstaigoje. Baigus šią programą planuojamą dalį projekto dalyvių nusiųsti į aktyvias darbo rinkos politikos priemones.

Prisijungė Šilutės bibliotekininkai

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su asociacija „Langas į ateitį“, prisijungė prie šio projekto, suteikdama jauniems žmonėms galimybę  ugdyti jų darbui reikalingus kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Praėjusią savaitę jaunuoliai pradėjo lankyti užsiėmimus bibliotekoje.

„Informacinių technologijų žinios šiuo metu yra vienas svarbiausių darbuotojų kvalifikacijai keliamų reikalavimų. Programos dalyviams paruošėme specialų paskaitų kursą, kuris padės jiems prisiminti jau užmirštus kompiuterinio raštingumo įgūdžius ar išmokti naujų. Neabejoju, kad bibliotekininkai savo bendruomenės jaunimui suteiks jų darbui naudingų įgūdžių“, – sako projekto partnerio – asociacijos „Langas į ateitį“ – direktorė Loreta Križinauskienė.

Pasak L.Križinauskienės, paskaitų bibliotekoje metu jaunimas susipažins su šiuolaikinės bibliotekos paslaugomis, darbovietėje reikalingais skaitmeniniais įgūdžiais, išmoks atkreipti dėmesį į savo privatumą socialiniuose tinkluose, saugiai naudotis internetu ir elektroniniu paštu, parengti gyvenimo aprašymą, kurti pateiktis ir kitus dokumentus. Pabaigoje jaunuoliai atliks žinių vertinimo užduotis, naudojant Europos jaunuoliams sukurtą bendrą žinių tikrinimo įrankį Skillage (www.skillage.eu), o įgyti įgūdžiai padės jiems patikimiau jaustis susitinkant su  darbdaviu ar mokymosi įstaigoje.

Mokymuose dalyvaus 2000 jaunuolių

Pasak Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos vadovės Danguolės Abazoriuvienės, bibliotekos regionuose imasi naujos misijos – skatinti jaunus žmones keisti savo gyvenimą ir integruotis į mokymosi įstaigas ar darbo rinką. Skatinama ne lozungais, o suteikiant konkrečių  žinių darbui. Šiuo metu bibliotekos yra stiprios teikiamų paslaugų gausa ir žmogiškaisiais ištekliais. 

Baigusiems projekto „Pasitikėk savimi“ socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programą jauniems žmonėms bus siūloma grįžti į švietimo sistemą, dalyvauti užimtumo skatinimo priemonėse arba įsidarbinti.