Jaunimo veiklai skirta 30 tūkstančių litų

DSC 0378Savivaldybė jaunimo projektams remti yra skyrusi 30 tūkstančių litų. Projektų vertinimo komisija, kuriai  vadovavo Savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Skobienė, apsvarstė konkursui pateiktų 16 projektų ir pasiūlė politikams finansuoti 15 iš jų. Taip pat numatė skirti 5 tūkstančius litų „Lietuvininkų vilties“ premijai ir įteikimo renginiui organizuoti.

Pasak Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės Rimantės Čiutienės, jaunimo projektų teikėjai iš Savivaldybės prašė 73 110 litų.

Komisija, vertindama projektus, dėmesį kreipė į tai, kad būtų pateikti visi būtini dokumentai, į projekto vykdymą būtų įtraukta kuo daugiau jaunimo, projekto biudžetas ir numatoma veikla nebūtų du skirtingi dalykai. Komisija teikėjams išsakė pastebėjimus ir siūlymus, jei kilo klausimų – prašė pateikti papildomą informaciją.

Komisija nusprendė nefinansuoti Šilutės jaunimo šokių klubo „Žvaigždūnė“ projekto „Šokio sparnais į pasaulį“ – šiam klubui pasiūlyta prašyti lėšų iš rezervo.

Daugiausiai lėšų skirta Šilutės kultūros ir pramogų centro projektui „Jaunimo krantas“ (4 500 litų), kurio veiklos numatytos Šilutės miesto šventės metu. Šis projektas jungia visos savivaldybės švietimo įstaigų, jaunimo neformalių grupių, nevyriausybinių organizacijų, savanorių idėjas.

Programos rezerve palikta 2000 Lt. Rezervo lėšos bus naudojamos jaunimo organizacijų registravimo išlaidoms iš dalies finansuoti, taip pat nenumatytiems tarptautiniams, regioniniams ar kitiems  projektams.

JAUNIMO PROGRAMOS 2014 METŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

JAUNIMO ORGANIZACIJŲ PROJEKTAI

1. Vainuto jaunimo klubo „Saulėtekis“ projektui „Lai širdis dainuoja“ – 500 Lt
2. Usėnų jaunimo centro „Nemunas“ projektui „Paminklai ateičiai“ – 300 Lt
3. Asociacijos „Šilutės šaulių kuopa“ projektui „Kuopa, judam“ – 1 700 Lt
4. Asociacijos „Pamario jaunimas“ projektui „Jaunimo bendruomeniškumo stiprinimas II“ –  4 300 Lt
5. Degučių jaunimo organizacijos „Jaunatis“ projektui „Jaunimo užimtumo galimybių ir verslumo skatinimas“ – 800 Lt
6. Asociacijos „Lietuvos jaunimo sąjunga“ projektui „Leisk laiką prasmingai“ – 2 600 Lt
7. Jaunimo organizacijos DARBAS Šilutės skyriaus projektui „Pažink Šilutę“ – 1 000 Lt
8. VšĮ „Vakarų kranto jaunimo studija“ projektui „Šilutės jaunimo bigbendas“ – 1 000 Lt
9. VšĮ „Vakarų kranto jaunimo studija“ projektui „Gatvės muzikos diena“ – 600 Lt

SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTAI

10. Katyčių pagrindinės mokyklos projektui „Fitodizaino laboratorija“ – 1 100 Lt
11. Kintų vidurinės mokyklos daugiafunkcio skyriaus projektui „Veikiam 2014“ – 1 000 Lt
12. Šilutės kultūros ir pramogų centro vokalinės – instrumentinės jaunimo muzikos grupės „Karčemėlė“ projektui – 2 000 Lt
13. Šilutės kultūros ir pramogų centro projektui „Pažink savo kraštą – Mažąją Lietuvą“ – 700 Lt
14. Šilutės kultūros ir pramogų centro projektui „Pamario talentai 6“ – 900 Lt
15. Šilutės kultūros ir pramogų centro projektui „Jaunimo krantas“ – 4 500 Lt
„Lietuvininkų vilties“ premija ir renginio organizavimas – 5 000 Lt

Rezervas – 2 000 Lt
Iš viso – 30 000 Lt