Jaunuoliai kviečiami profesiją įgyti savo krašte – Šilutės žemės ūkio mokykloje

ZUM mokykla_abiturientaiŠilutės žemės ūkio mokykla rugpjūčio 18 dieną baigė pirmąjį moksleivių priėmimo etapą. 5 specialybių – žuvininkystės verslo darbuotojo, automobilių mechanikų, technikos priežiūros verslo darbuotojų, logistikos – ekspeditorių, kirpėjų – mokymo programas jau pasirinko 162 jauni žmonės, kurie baigė pagrindines ar vidurines mokyklas.  

Žemės ūkio mokyklos Žemaičių Naumiesčio skyriuje yra sudarytos sąlygos mokytis specialių ugdymosi poreikių turintiems jaunuoliams. Čia merginos ir vaikinai kviečiami mokytis virėjo ar apdailininko (statybininko) specialybių. Iki rugpjūčio 18 dienos šias specialybes pasirinko 21 moksleivis.  

Žemės ūkio mokyklos direktorius Algimantas Abromaitis „Šilutės naujienoms“ sako, jog tikisi, kad iki moksleivių priėmimo antrojo etapo pabaigos – rugsėjo 6 dienos – mokykla turės pilną pirmojo kurso moksleivių komplektą – atsižvelgdama į mokinių priėmimo planą, ji dar gali priimti apie 30 moksleivių.

Pasak direktoriaus, Vyriausybėje suderinta, kad Šilutės žemės ūkio mokykla į pirmąjį kursą priims mokytis 215 moksleivių. Iš viso mokykloje mokslo metus šiemet turėtų pradėti 560 moksleivių. Todėl A.Abromaitis kviečia jaunuolius apsispręsti ir profesijos mokytis savo krašte – Šilutės žemės ūkio mokykloje.  

Yra jaunuolių, kuriems reikia pagalbos   

Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Arvydas Būdvytis „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad šiemet moksleiviai į profesines mokyklas stojo taip, kaip ir norintieji studijuoti aukštosiose mokyklose: jų registracija ir prašymai priimti į Šilutės žemės ūkio mokyklą, kaip ir į kitas Lietuvos profesinio mokymo įstaigas, teikiami internetu – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrojo priėmimo organizavimo internetinėje svetainėje www.lamabpo.lt.

A.Būdvyčio nuomone, moksleivių registracija buvo gana sklandi. Buvo moksleivių, kurie net ir užsiregistravę minėtoje svetainėje, vis tiek dar atvyko į mokyklą, kad įsitikintų, ar pareiškimas mokytis gautas.  

Mokyklos administracija turi abejonių, ar visi jaunuoliai sugebėjo interneto svetainėje pateikti prašymus mokytis norimos profesijos. Tai tikrai galėjo būti sunku atlikti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems jaunuoliams. Todėl Žemaičių Naumiesčio skyriaus vedėja Vilma Grigonienė ragina bendruomenių narius, seniūnijų socialinius darbuotojus ir kitus atsakingus piliečius pasidomėti savo kaimynų vaikais, baigusiais specialiąsias mokyklas, bei socialinės rizikos šeimų vaikais, kurie niekur nesimokė ir nesimoko šiuo metu. Gali būti taip, kad kai kurie iš jų laiku nepaklausė savo mokyklos auklėtojų, karjeros specialistų, o patys nesugebėjo interneto svetainėje www.lamabpo.lt užregistruoti prašymų mokytis. Būtų džiugu, kad kas nors padėtų tokiems jaunuoliams ateiti į mokyklą ir pasirinkti profesiją.

Specialybės pasirinkimo ir prašymų priimti mokytis konsultacijos bus suteiktos Šilutės žemės ūkio mokykloje,

Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r., tel. (8 441) 53360, arba Žemaičių Naumiesčio skyriuje, Ramybės g. 4, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r., tel. (8 441) 59618.

Šilutės žemės ūkio mokykloje dar yra vietų jaunuoliams, norintiems mokytis kirpėjo specialybės, po keletą jaunuolių dar būtų priimta į automobilių mechaniko ir technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybių grupes. Žemaičių Naumiesčio skyrius dar laukia specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (baigusių specialiąsias mokyklas arba bendrojo lavinimo mokyklose besimokiusių pagal individualizuotas programas) – jie dar priimami į virėjo bei apdailininko (statybininko) specialybes.

Netikėta, bet dvigubai daugiau, nei planuota, registravosi vidurinį išsilavinimą turinčių moksleivių į logisto – ekspeditoriaus specialybę – gauti net 54 prašymai. Dalis pretendentų jau anksčiau yra įgiję kitas specialybes.

Todėl, pasak A.Būdvyčio, sutartys mokytis Šilutės žemės ūkio mokykloje bus sudaromos pirmiausia su tais moksleiviais, kurie dar neturi įgiję profesijos. Tačiau administracija stengsis gauti ministerijos pritarimą ir vietoje planuotos vienos grupės sukomplektuoti dar vieną minėtos specialybės grupę. 
 
Nemokamai keliauja, socialiai drausti, gauna stipendiją  abromaitis algimantas

Šilutės žemės ūkio mokyklos Žemaičių Naumiesčio skyriaus vedėja Vilma Grigonienė „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad moksleiviai patys pripažįsta, jog mokytis profesinėje mokykloje jiems yra naudinga ir verta. Skirtingai nei aukštosiose mokyklose, profesinėje mokykloje mokslas yra nemokamas. Mokymosi metu moksleiviai yra socialiai drausti, naudojasi nemokama galimybe autobusais atvažiuoti į mokyklą ir iš jos į namus, tie, kurie nori, yra apgyvendinami bendrabutyje.   Visiems moksleiviams yra sudarytos sąlygos įgyti lengvojo automobilio B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, o techniškųjų specialybių mokiniams – net ir C1 kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Šilutės žemės ūkio mokykla turi daug partnerių užsienyje. Todėl 20-30 pažangiausių moksleivių 3-4 savaites per metus siunčiami į praktikas Vokietijos, Italijos, Maltos, Prancūzijos bei kitų ES šalių profesinėse mokyklose bei verslo įmonėse.

V.Grigonienė neabejoja, kad pasirinkę Šilutės žemės ūkio mokyklą jaunuoliai atras jaukius ir saugius namus, atskleis ir realizuos save. Kviečiami ir tie, kurie norėtų įgyti antrą specialybę, ir tie, kurie šiuo metu ieško, bet neranda darbo. Gal naujai įgyta profesija suteiks šansą pradėti naują gyvenimo kelią?

Kitą dieną, po pokalbio su Šilutės žemės ūkio mokyklos administracijos atstovais, sužinojome, jog Švietimo ir mokslo ministerija nusprendė priėmimą į profesines mokyklas pratęsti iki rugsėjo 15 dienos. Taigi laiko dar tikrai daug, tereikia apsispręsti ir prisijungti prie www.lamabpo.lt .