Jaunystę prisiminė Pašyšių senjorai

pasysiu svente SNC15423Šeštadienį buvusiame Pašyšių vaikų darželyje surengta vakaronė „Ar tu meni, ar tu meni, kai buvome mes dar jauni?..“, į kurią pakviesti visi pašyšiškiai, kuriems – per 60 metų. Į pirmą kartą rengiamą tokią šventę susirinko tikrai nemažai žmonių – daugiau kaip 50 senjorų.

Jau ne kartą mūsų senjorai kalbėjo, kad būtų labai smagu susieiti ir pasibūti. „Vaikams ir jaunimui suorganizuojate šventes, tai ir mums ką nors suruoškite“, – prašė jie kaimo bendruomenės vadovų. Su nostalgija prisimindavo tuos senus gerus laikus, kai buvo jauni, dirbo, augino vaikus ir dalyvaudavo vakaronėse, kurias organizuodavo etatiniai kultūros darbuotojai. Neliko nei kultūros namų, nei darbuotojų, nei vakaronių.

Žinoma, žmogus sotus ne vien duona. Tad šiemet pirmą kartą Pašyšių kaimo bendruomenės valdyba kartu su „Moterų seklyčios“ narėmis nutarė surengti senjorams vakaronę kaip senais gerais laikais.

Kiekvienas ateidamas atsinešė gerą nuotaiką ir savo vaišių, „Moterų seklyčios“ moterys prikepė gardžių pyragų, vaišių stalo paruošimu rūpinosi V.Jovaišaitė, J.Kavaliauskienė, R.Kumžienė, G.Rimkienė, I.Gedminienė.pasysiu svente mokiniai SNC15402

Šventėje dalyvavo buvęs Pašyšių tarybinio ūkio direktorius Valentinas Dylertas. Jis puikiai prisimena kiekvieną atėjusįjį, palinkėjo visiems sveikatos, stiprybės, valdžios ir vaikų pagarbos ir dažniau susieiti.

Atvyko ir buvusi Pašyšių kultūros namų vadovė D.Sungailienė, tad gavo įpareigojimą rengti dažnesnius savo bendraamžių susitikimus. Visi pritarė šiai idėjai.

Vakaronėje dalyvavo buvę Okslindžių kaimo gyventojai, dabar šilutiškiai Z. ir R.Karnauskai. Z.Karnauskas šiuo metu yra Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilutės skyriaus pirmininkas. Jis papasakojo apie „Bočių“ veiklą, atvežė laikraščių ir pakvietė visus būti aktyvesnius, patiems ieškoti veiklos pagal sveikatą ir galimybes. „Tada ir gyvenimas taps įdomesnis“, – sakė svečias.

Vakaronę vedė A.Stonkuvienė, jai talkino muzikantas J.Šiaudvytis iš Menklaukių kaimo. Koncertavo Pašyšių pagrindinės mokyklos mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos E.Blažienės, eiles skaitė O. ir E.Kunšteinaitės, Ž.Venckus, R.Puospekaitė, E.Neimantaitė, J.Bernotaitė, I.Ramanauskaitė, G.Vladičkaitė. Naujai susikūręs merginų ansambliukas grojo gitaromis ir padainavo. Šis koncertas buvo skirtas seneliams, kurie buvo laimingi, matydami, kad jų nugyventi metai davė puikių vaisių.
Neatsiliko ir senjorai – įrodė, kad ir tarp jų yra gabių artistų. A.Baliutavičienė ir A.Vaičiulienė suvaidino kelias miniatiūras.

Kokia šventė be senoviškų dainų, šokių, žaidimų ir prisiminimų? Visiems buvo gera, buvo ką prisiminti, apie ką pakalbėti. Juk visi kartu dirbo, augino vaikus, šventė šventes. Atrodo, ir nebuvo tų 20-ies susvetimėjimo metų.

Vakaronės dalyviai dėkojo organizatoriams už puikų vakarą ir linkėjo geros tolesnės kloties.