Jei žuvys pačios į tinklus neina…

projektas saktarpisŽvejų šventė „Šaktarpis“ jau beveik dešimtmetį gerai žinoma ne tik Šilutės rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Be unikalaus, žuvimi ir kitu kulinariniu paveldu kvepiančio renginio, išjudinančio susirinkusius po užsitęsusios žiemos, nebeįsivaizduojamas Rusnės kultūrinis gyvenimas.

Dažnas šventės svečias, atvykęs pasidžiaugti „Šaktarpio“ siūlomomis pramogomis, galvoja, kad tos kelios valandos ir yra visa šventė. Tačiau tam, kad būtų išpildyti renginio tikslai ir lūkesčiai, organizatoriams tenka paplušėti ne vieną ir ne du mėnesius. Kai kurie būsimos šventės darbai prasideda dar šiai nepasibaigus…

Pirmąjį renginį asociacija „Rusnės kaimo turizmo draugija“ ir Rusnės bendruomenė „Rusnės sala“ organizavo savomis lėšomis. Vėliau buvo gautas finansavimas iš rėmėjų bei įvairių finansavimo šaltinių.

Sėkmė projektuose paskatino imtis dar vieno projekto, ir 2012 metais asociacija „Rusnės kaimo turizmo draugija“ pateikė vietos projekto paraišką paramai gauti pagal 2.2. priemonės „Žuvininkystės regiono ekonomikos įvairinimas ir žvejų užimtumo didinimas“ 2.2.3. veiklos sritį „Žuvininkystės sektoriaus indėlio į Neringos kurorto ir Šilutės rajono turizmo plėtrą didinimas“, kurią reglamentuoja „Šilutės rajono ir Neringos savivaldybių tvarios žuvininkystės plėtros strategija“, tačiau nereglamentuoja Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programa, bei gavo finansavimą.

Projektas buvo pavadintas „Šaktarpis – Pamario žvejų šventės tradicijų puoselėjimas ir vystymas Šilutės rajone“ ir iškėlė specialiuosius tikslus – t.y, pasinaudojant giliomis Pamario krašto žvejų tradicijomis, sudominti ir pritraukti turistus į Šilutės rajoną; susipažinti su kitų šalių patirtimi – kaip išnaudojant žuvininkystės sektorių, skatinti turizmą regione bei apmokyti vietos gyventojus kaip derinant modernias technologijas ir kultūrinį paveldą, plėtoti turizmo verslą.
saktarpis rusneje purlys
Pagal užsibrėžtus uždavinius buvo vykdomas projekto planas:

2013 m. balandžio 6 d. įvyko žvejų šventė „Šaktarpis“, kaip visada, sulaukusi didelio  atgarsio ir gerų atsiliepimų.

2013 m. liepos 14-16 dienomis įvyko 25-ių asociacijos „Rusnės kaimo turizmo draugija“ narių bei kitų šventės ir projekto organizatorių kelionė į Latviją, Estiją bei Suomiją, kur buvo domimasi, kaip kitose šalyse išnaudojamas žuvininkystės potencialas turizmo tikslams. Taip pat buvo apsilankyta Suomijos laivų muziejuje, kur susipažinta su kai kurių Baltijos regionų medinių laivų įvairove bei jų statymo ypatumais.

2013 m. liepos mėn. buvo įsigyti įrankiai ir įranga plokščiadugnės valties – kurėno statybai bei viešiesiems tikslams skirta pati plokščiadugnė valtis – kurėnas.

Sukurtos penkios skirtingos edukacinės programos ir pagal parengtas programas vyko mokymai. Mokymai vyko 2013 m. liepos – rugsėjo mėnesiais. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su  moderniomis technologijomis, skirtomis pritraukti turistus į regioną, buvo informuoti apie turistams patrauklius vietos objektus, buvo galima susipažinti su plokščiadugnės valties – kurėno statybos technologijomis, pateikta informacija, kaip pereiti nuo žuvininkystės sektoriaus prie turizmo plėtojimo veiklų, organizuoti Pamario krašto kulinarinio paveldo puoselėjimui skirti mokymai su maisto gaminimu ir skanavimu.projektas saktarpis logo
Baigus mokymus kvalifikacija suteikta 12-ai jaunuolių ir moterų, kurie bus gera pamaina tiek organizuojant renginius, tiek populiarinant mūsų krašto išskirtinumą tarp vidaus ir užsienio turistų.