“Jozitai“ – 300 tūkst. eurų bauda

Alternatyvių degalų įstatyme numatyta, kad Lietuvos teritorijoje esančiose degalinėse turi būti prekiaujama benzinu, kurio kiekviename litre yra ne mažiau kaip 6,6 proc. biodegalų, ir dyzelinu, kurio kiekviename litre yra ne mažiau kaip 6,2 proc. biodegalų. Už šių reikalavimų nesilaikymą Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) bendrovei “Jozita” skyrė 300 tūkst. eurų baudą.

Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šilutės r. „Jozita“ priklausančiose degalinėse atrinkti benzino ir dyzelino bandiniai buvo ištirti VVTAT Naftos produktų laboratorijoje ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Vilniaus „Radiocarbon“ laboratorijoje. Penkiuose dyzelino bandiniuose buvo nustatyta mažiau kaip 6,2 proc. biodegalų, skaičiuojant pagal bendrą degalų ir biodegalų mišinio energinę vertę.

„Jozita“ Alternatyviųjų degalų įstatymo pažeidimą padarė pirmą kartą. Įvertinusi visas aplinkybes, VVTAT „Jozitai“ skyrė 300 tūkst. eurų baudą. Nutarimas per 30 kalendorinių dienų gali būti apskųstas teismui.

2021 m. priimtu Alternatyvių degalų įstatymu Lietuva siekia mažinti transporto sektoriaus poveikį klimato kaitai ir aplinkos oro taršai, siekiant, kad 2030 metais atsinaujinančių energijos išteklių dalis transporto sektoriuje, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu transporto sektoriuje, sudarytų ne mažiau kaip 15 proc.

ELTA inf.