Juknaičių ir Pereslavskoje mokyklos draugystę įtvirtino sutartimi

juknaiciu visi mokyklojeuknaičių pagrindinės mokyklos mokytojų delegacija, viešėjusi Kaliningrado srityje, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Zelenogradsko rajono Pereslavskoje (liet. Drungėnų) mokykla. Mokyklos keisis patirtimi pedagoginėje, socialinėje ir etninės kultūros srityse.

Bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Kaliningrado srities mokyklų plečiasi. Gegužės mėnesį planuojamas vienos iš Zelenogradsko miesto gimnazijos vadovų vizitas į Lietuvą. Pedagogai lankysis Šilutės pirmojoje gimnazijoje.

Panašūs miesteliai

Rudenį Kaliningrado srities ugdymo įstaigų pedagogai lankėsi įvairiose Lietuvos įstaigose. Vienas susitikimas vyko Šilutėje, į jį buvo pakviesti mūsų rajono bendrojo lavinimo įstaigų vadovai.

Juknaičių pagrindinės mokyklos direktorei Violetai Šimelionienei išreiškus norą bendradarbiauti, Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnykas supažindino su Pereslavskojes mokyklos direktore Svetlana Suchačiova.

A.Bartnyko ir Lietuvos generalinio konsulo Kaliningrade Vaclavo Stankevičiaus iniciatyva pernai gruodį Pereslavskojes vidurinės mokyklos atstovai lankėsi Juknaičių pagrindinėje mokykloje. Mokytojai aptarė bendradarbiavimo sąlygas.

Pasak V.Šimelionienės, abi mokyklos turi daug panašumų, abi įsikūrusios nedidelėse gyvenvietėse, panašus ir mokyklų dydis: Pereslavskoje mokykloje mokosi 260 mokinių, Juknaičiuose – 160.

Padainavo lietuvių dainą

Balandžio pradžioje 16 Juknaičių mokytojų aplankė Pereslavskoje mokyklą. Pedagogai lankėsi pamokose ir popamokinės veiklos užsiėmimuose. V.Šimelionienė džiaugėsi, jog mokytojai pasisėmė originalios dėstymo metodikos, išmoko įdomių edukacinių žaidimų.

Pasak direktorės, rusų mokykloje itin aukštas kūno kultūros pamokų lygis: mokytojai – gimnastikos sporto meistrai. Pradinių klasių mokytojos stebėjosi, kad pradinėje mokykloje taikoma itin liberali mokymo aplinka, vaikai gali laisvai vaikščioti, šnekėti. Nepaisant to, žinių kokybė aukšta.

Pereslavskoje mokykla gerai aprūpinta informacinėmis technologijomis: visose klasėse stovi plazminiai televizoriai, magnetofonai, magnetinės lentos, projektoriai, multimedija.

Svečiams iš Lietuvos surengtas koncertas, mokiniai net padainavo lietuvišką „Vaikų Eurovizijos“ nugalėtojos Eglės Jurgaitytės dainą.

Didelį dėmesį lietuviams parodė Zelenogradsko rajono tarybos deputatė A.Nadtočei. Ji išsamiai papasakojo apie gyvenvietę, lietuviai apsilankė prie paminklinio ansamblio žuvusiems kariams.

Pereslavskoje dirba naumiestiškė

Bendradarbiavimas įprasmintas Pereslavskoje mokyklos kieme pasodinus draugystės medžius – poetinius Rusijos ir Lietuvos simbolius – šermukšnį ir ažuolą.

Juknaičių pedagogai padės Rusijos kolegoms mokyti vaikus lietuvių kalbos ir etnokultūros pagrindų. Nuo šių metų rugsėjo 1 d. Pereslavkoje mokykloje pradės veikti lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvas, kurį lankyti planuoja apie 30 įvairių klasių moksleivių. Juknaičių pagrindinė mokykla gaus iš Pereslavkoje naujausios medžiagos rusų kalbai mokyti.

Pereslavskoje mokykla jau turi lietuvių kalbos specialistę Vidą Gevliuk. Mokytoja į Kaliningado sritį ir šią mokyklą dirbti atvyko prieš 10 metų iš Žemaičių Naumiesčio. Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytoja Gitana Pociutė apsidžiaugė netikėtai sutikusi V.Gevliuk, nes tai jos buvusi mokytoja.

Lietuvių kultūros sklaida

Kaliningrado srities 24-iose švietimo įstaigose lietuvių kalbos bei etnokultūros mokosi apie 850 moksleivių, o Kaliningrado Baltijos federaliniame I.Kanto universitete lietuvių kalbą studijuoja 89 studentai.

Sutarties pasirašymo išvakarėse abiejų mokyklų delegacijos lankėsi Lietuvos generaliniame konsulate Kaliningrade. Renginio metu generalinis konsulas V.Stankevičius supažindino su konsulato veikla, istorija, jo vykdoma Lietuvos kultūros sklaida.

Bendradarbiaujančios mokyklos organizuos susitikimus, seminarus, tarptautinius konkursus, olimpiadas, rengs kultūrines programas, turistines keliones, mokytojai ir mokiniai keisis informacija.

Balandžio 28 d. Juknaičių mokiniai pakviesti į tradicinę Pereslavskoje mokyklos konferenciją skaityti pranešimo istorine tema.