Juknaičiuose ir Saugose – laisvos seniūnų vietos

 SENIUNAI DYLERTASGruodžio 31 d. baigėsi Saugų seniūnės Anastazijos Oželytės darbo sutartis su Savivaldybės administracija. Pusantros savaitės anksčiau dėl tokios pat priežasties iš darbo palydėtas ir Juknaičių seniūnas Valentinas Dylertas.

Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Šepučio, netrukus bus paskelbti konkursai minėtų seniūnijų vadovams išrinkti.

Seniūnų galimybės ribotossaugu seniune ozelyte

Į pensiją išleistas V.Dylertas „Šilutės naujienoms“ pasakojo seniūnu dirbti pradėjęs 2000-aisiais metais ir jam šis darbas neprailgo. Pasak V.Dylerto, jo darbinės veiklos stažas 45 metai ir visą laiką teko dirbti su žmonėmis. Tapęs seniūnu V.Dylertas tik ketverius metus galėjo jaustis šiokiu tokiu savarankišku bendruomenės lyderiu, nes tuomet seniūnai turėjo daugiau savarankiškų galių. Vėliau seniūnai tapo tik Savivaldybės administracijos padalinio vadovai – nebeliko savarankiškos seniūnijų finansinės veiklos, seniūnijos neteko buhalterio. Nuo tada kiekvieną veiksmą ar pirkinį seniūnai privalo derinti su Savivaldybės administracija.

Tuo tarpu gyventojai, V.Dylerto pastebėjimu, seniūno pareigybės statusą įsivaizduoja visai kitaip – reikalauja sprendimų kaip iš savarankiško seniūnijos vadovo.

V.Dylertas sako sveikatos ir energijos dar nestokojantis, tačiau apie kokį kitą darbą nesvarsto. Jo nuomone, dabar pats laikas pagyventi sau, be jokio viršininko ir be jokio privalomo skambučio „į darbą ir iš jo“.

Iki tol, kol bus paskirtas naujas Juknaičių seniūnas, jo pareigas laikinai patikėta atlikti Natalijai Domarkienei, seniūnijos specialistei.

Reikia daug fantazijos

Saugų seniūnė A.Oželytė seniūnijoje dirbo nuo 1992 metų. Jai teko padirbėti žemės ūkio specialiste, tuometinio viršaičio pavaduotoja. Seniūne A.Oželytė tapo 2001 metais.

Jos nuomone, seniūnams dabartinėmis savivaldos sąlygomis reikia turėti daug fantazijos dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia todėl, kad seniūnijoms skiriamas per menkas finansavimas, o skiria jį Savivaldybės Taryba. Lėšos skiriamos tik konkrečioms programoms įgyvendinti, bet žmonės turi daug platesnių interesų ir pageidavimų, nei programose numatyta lėšų. Jie prašo nuolat valyti ir tvarkyti kelius, šalinti pavojų keliančius medžius, piktinasi valkataujančiais šunimis ir dar daug kuo.

Todėl seniūnams dažnai tenka laviruoti ieškant išeičių, pasitelkiant ir seniūnijos talkininkus – verslininkus, ūkininkus.
S
eniūnė A.Oželytė neslepia, kad nėra šalininkė planuojamo Saugų seniūnijos padalijimo į dvi seniūnijas. Jos manymu, nėra tiek daug priežasčių, dėl kurių reikėtų šią seniūniją dalinti į dvi dalis. Juolab kad dėl to neišvengiamai padidėtų Savivaldybės biudžeto išlaidos.

A.Oželytė jau planuoja savo seniai lauktas neterminuotas atostogas. Apie jokį darbą negalvoja ir tikisi gerai pailsėti.

Iki vasaros dirbs J.Budreckas

Tarp 11 rajono seniūnų pensinio amžiaus jau yra sulaukęs ir Žemaičių Naumiesčio seniūnas Jonas Budreckas. Jo darbo sutarties terminas turi pasibaigti 2015 m. birželio mėnesį. J.Budreckas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad iki minėto termino jis turi daug ką nuveikti ir sveikata nesiskundžia.