Juknaičiuose – mokinių konferencija

mokiniu konferencija_juknaiciu_mokykla3Juknaičių pagrindinėje mokykloje vyko mokinių patyriminės veiklos konferencija ,,Startas į mokslą“. Mintis surengti konferenciją kilo po to, kai per visus mokslo metus ugdymo dienose ir birželio mėnesio netradicinio ugdymo pamokų metu mokiniai atliko įvairių patyriminių veiklų, su kurių rezultatais norėjosi supažindinti mokyklos bendruomenę ir taip vainikuoti visų mokslo metų darbą.
Tardama sveikinimo žodį mokyklos direktorė Violeta Šimelionienė pažymėjo, kad tai yra pirmasis, dar nedrąsus, tačiau svarbus mokinių žingsnis į mokslo pasaulį ir kad kiekvienus mokslo metus apibendrinsime surengdami panašią konferenciją.

Konferencijos tikslai buvo mokinių skatinimas domėtis mokomųjų dalykų tiriamąja veikla, skatinti stebėti, tyrinėti, formuoti mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius bei sudaryti galimybę mokiniams susipažinti su bendraamžių tiriamaisiais darbais.

Konferencijoje skaityti 9 pranešimai įvairiomis temomis. Mokiniai ruošė tiriamuosius, taikomuosius ir kūrybinius darbus, vykdė stebėjimus ir eksperimentus aktualiomis mokomųjų dalykų temomis. Vienas svarbiausių kriterijų buvo tai, kad skaityti pranešimą, komentuoti sukurtą filmą ar parengtą pranešimą galėjo tik mokiniai. Taip jiems buvo suteikta galimybė savarankiškai pristatyti veiklą, mokytis ją apibendrinti ir viešai kalbėti.

Apdovanoti geriausi darbai pagal atskiras kategorijas: analitiškiausiu darbu pripažintas 5 ir 9 klasės tyrimas „Krikšto sakramento svarba žmogaus gyvenime“ (vadovės mokytojos R. Kuzienė ir G. Pociutė); moksliškiausias darbas – 7 klasės ,,Juknaičių oro taršos nustatymas kerpių testu“ (vad. R. Gailiuvienė ir A. Burbienė); praktiškiausiu pripažintas 10 klasės darbas ,,Geometrinės figūros mūsų aplinkoje. Plotas“ (vad. R. Naujokienė ir E. Bakanienė), nuotaikingiausias darbas, kurį atliko šeštokai – ,,Poetinio žodžio ir muzikos dermė“ (vad. V. Šimelionienė ir J. Šukienė).

Mokiniai atliko įdomius ir naudingus darbus ir puikiai juos pristatė. Tikimasi, kad kitais metais konferencijai bus pateikta dar daugiau dalykinių pranešimų.