Juknaičiuose – naujas seniūnas ir senos problemos

JUKNAICIUOSE 2Penktadienį į Juknaičių seniūnijos salę susirinko pusšimtis apylinkės gyventojų, kuriems naujasis seniūnijos vadovas Alfredas Gaubys surengė susitikimą su LR Seimo nariu Artūru Skardžiumi ir savivaldybės mero pavaduotoju Algirdu Balčyčiu.

Juknaitiškiams tai buvo gera proga ne tik priminti valdžiai apie dar neišspręstas jų gyvenvietės ir seniūnijos problemas, bet ir pirmą kartą viešame susirinkime pamatyti ką tik į seniūno postą sėdusį A.Gaubį.

Pirmieji įspūdžiai neišgąsdino

„Šilutės naujienoms“ pavyko dar prieš susitikimą pakalbinti A.Gaubį ir išklausyti jo pirmuosius įspūdžius naujose pareigose. A.Gaubys gerai atsiliepė apie į pensiją išėjusį buvusį seniūną Valentiną Dylertą ir sakė, kad jam yra dėkingas už paliktą seniūnijos komandą. Neišspręstų problemų ir kasdienių darbų, pasak A.Gaubio, buvo ir bus.

Seniūnija turi mini komunalinį ūkį, kuriame darbuojasi 7 žmonės, yra traktorius, priekaba ir kitokios aplinkai prižiūrėti reikalingos technikos. Jiems į talką yra pakviečiami dar apie 35 seniūnijos žmones, kurie už gaunamą socialinę paramą savo talkomis prisideda, kad gyvenvietė būtų tvarkingesnė ir švaresnė.

Pasak seniūno, dabar intensyviai šalinami pakelėse ir netinkamose vietose užaugę krūmokšniai. Viskas, kas tinka kurui, nuvežama į senukų sodybas.

Seniūnija nerimą keliančių skolų neturi. Nebent – dėl nepakankamo Savivaldybės finansavimo per 4 metus sukauptą skolą – apie 30 tūkst. Eur UAB „Šilutės šilumos tinklams“. A.Gaubys tikisi, kad šią problemą jam padės išspręsti Savivaldybės administracija ar rajono Taryba.

Kalbėdamas apie save, A.Gaubys minėjo, kad yra baigęs studijas Žemės ūkio universitete ir įgijęs ekonomisto – darbų organizatoriaus specialybę. Jis yra vadovavęs agroįmonei, dirbo vandentvarkos įmonėje, ūkininkauja savo ūkyje. Todėl A.Gaubys sakė manantis, jog yra pakankamai sukaupęs patirties, kad galėtų vadovauti seniūnijai ir suprasti joje gyvenančių žmonių rūpesčius.

Karo nebus! O keliai?JUKNAICIUOSE

Susitikime su seniūnijos gyventojais A.Gaubys buvo nekalbus. Tiesiog kvietė žmones kalbėti apie jiems rūpimus klausimus ir naudotis proga, jog svečiuose yra Seimo narys bei savivaldybės vicemeras.

A.Skardžius, kalbėdamas apie situaciją valstybėje, pirmiausia pažymėjo, kad žmonės, kurie baiminasi karo, gali būti ramūs – Lietuvoje ir Europoje karo nebus. Tokią tiesą, pasak A.Skardžiaus, patvirtina ir pats Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

A.Skardžius tik apgailestavo, kad tik dabar susigriebta skirti Lietuvos kariuomenei tinkamą finansavimą. O tas lėšas teko atimti iš kitų valstybės finansuojamų sričių. Taip praėjusiais metais 72,4 mln. Eur (250 mln. Lt) atimta iš Kelių priežiūros fondo ir perduota kariuomenei.

Taigi Juknaičių seniūnijos gyventojams, kurie susitikimo svečiams guodėsi, kad Pašyšių, Tarvydų, Leitgirių keliai yra sunkiai išvažiuojami, kaip mat buvo primenama, kur nukeliavo keliams sutvarkyti skirti pinigai.

A.Skardžius siūlė seniūnui ir Savivaldybės administracijai suregistruoti kelius, kuriuos apsaugoti galbūt padėtų transporto svorių ribojimai.

A.Skardžius pabrėžė, kad geriausias būdas palaikyti kelių būklę yra jų saugojimas nuo neteisingos eksploatacijos, ypač dabar, kai ūkininkai iš kiemų į laukus varo galingą techniką ir padargus.

Parkas – gyvenvietė

Juknaitiškiai nesidžiaugė, kad nuo 2008 m. Juknaičių gyvenvietė yra įtraukta į saugomų kultūros paveldo teritorijų sąrašą kaip parkas – gyvenvietė, nes dėl to atsirado daug ūkinės veiklos ribojimų. Pasak juknaitiškių, kaip reikia remontuoti savo namus, pjauti ar sodinti viešoje erdvėje esančius medžius ir t.t., kai tai daryti galima tik gavus Kultūros paveldo departamento leidimą. Tačiau nei Savivaldybė, nei jokios valstybės institucijos šiai saugomai gyvenvietei finansinės paramos neskiria. Juknaičiai finansuojami vadovaujantis lygiai tokiais pat principais kaip ir kitos savivaldybės seniūnijos.

A.Skardžius patvirtino, kad nėra jokio juridinio dokumento, jog Juknaičių parkui – gyvenvietei būtų skiriamos papildomos lėšos unikalumui išsaugoti. Jis sakė manantis, kad patys juknaitiškiai siekė būti tokie išskirtiniai kaip ir Nidos gyventojai, nes jų gyvenvietę projektavo tie patys landšafto architektai Alfonsas ir Rūta Kiškiai. Esą, gal juknaitiškiai savanoriškai prisiėmė atsakomybę išsaugoti Juknaičiuose sukurtą kultūros paveldą.

Tokie Seimo nario pamąstymai buvo palydėti replikomis, kad Juknaičius kaip paminklą sau sukūrė buvęs ūkio direktorius Zigmantas Dokšas, kad ne gyvenvietės žmonės, o susirinkę mokslininkai sumanė, jog Juknaičiai taptų parku – gyvenviete.

A.Skardžiaus nuomone, dabar juknaitiškiai papildomų lėšų savo gyvenvietei puoselėti galėtų ieškoti fonduose, kurie finansuoja bendruomenių projektus.

Ten pat finansavimo gali tekti ieškoti ir žmonėms, gyvenantiems Akmenų gatvėje. Jie skundėsi, kad apšviesta tik pusė jų gatvės, o akmenų grindinys jau toks išklaipytas, kad lengvieji automobiliai čia sunkiai pavažiuoja.

Pasak seniūno A.Gaubio, Akmenų gatvė išties yra netinkama eismui, tačiau ją sutvarkyti seniūnijos lėšomis tikriausiai nepavyks. Jo nuomone, visą gatvės dangą reikia perkloti iš naujo, tik tuomet bus įmanoma iš naujo pakloti gatvės apšvietimo kabelius bei kitas komunikacijas.

Sąskaita už nesuteiktą paslaugą

Vieno daugiabučio namo gyventojai A.Skardžiaus klausė, kodėl Seime dar vis neišsprendžiama problema dėl neteisingų sąskaitų už nesuteikiamas šilumos paslaugas.

Vienas vyras rodė pluoštą sąskaitų, kurias kas mėnesį jam pateikia UAB „Šilutės šilumos tinklai“: įmonė kas mėnesį reikalauja bemaž po porą dešimčių eurų už paslaugas, kurių jis neprašo ir nesinaudoja. Jis sakė, kad jau porą dešimčių metų jų namas yra pasidalinęs į dvi dalis. Vieno koridoriaus gyvebtojai šildosi savo įrengtomis krosnimis ir naudoja tik šaltą vandenį. Todėl jį ir kaimynus piktina šilumos tiekėjų rašomos sąskaitos, kuriomis reikalaujama mokėti už bendro naudojimo patalpų šildymą (koridoriuje jau 20 metų atjungtas šildymas) ir šilto vandens vamzdynų techninę priežiūrą.

Seimo nariui A.Skardžiui nesisekė įtikinti juknaitiškio, kad jis tokią sąskaitą gauna pagrįstai. Pasak A.Skardžiaus, šilumą tiekianti įmonė turi gauti atlygį už iki namo pateiktą šilumą, o kaip ji padalijama tarp daugiabučio namo gyventojų, tai jau yra pačių gyventojų susitarimas ir savivaldybės Tarybos patvirtinta tvarka.

Vicemeras A.Balčytis pažadėjo į kitą susitikimą su juknaitiškiais atsivežti „Šilutės šilumos tinklų“ vadovą Algį Šaulį ir dar kartą išaiškinti nešildomų koridorių apmokestinimo klausimą.