Julija Gaidelytė: „Ačiū mokytojams už galimybę realizuoti idėjas“

Nors tuometę Šilutės dailės mokyklą baigiau jau seniai, tačiau šią patirtį vertinu iki šiol.

Julija sako, kad nors šiandien popieriaus lapą jai pakeitė ekranas, o pieštuką – kompiuterio pelytė, Dailės mokykloje įgyti pagrindai yra naudingi iki šiol.

Tai buvo ne šiaip sau mokykla. Tai buvo ir antrieji mūsų – tuomečių mokinių namai, kur dienos šviesą išvysdavo net ir keisčiausios idėjos, o dienos praeidavo greičiau nei bet kur kitur.

Šilutės meno mokykloje išmokau ne tik įvairių dailės subtilybių. Čia aš supratau, kaip svarbu yra kūryba – ne tik kaip savęs išreiškimo forma, bet ir kaip gebėjimas, padedantis spręsti gyvenime kylančius iššūkius.

Baigus Dailės mokyklą neužilgo atėjo laikas rinktis studijas. Pasirinkau IT srities studijas – Multimediją ir kompiuterinį dizainą VGTU. Nors studijose su dizainu susijusių disciplinų buvo mažuma, tačiau savo darbe visados teikiau tam pirmenybę. Šiandien dirbu kūrybine dizainere ir nors lapą pakeitė ekranas, o pieštuką kompiuterio pelytė, tačiau pagrindai, kuriuos įgijau Dailės mokykloje yra naudingi iki šiol.

Ačiū Jums, mokytojai, už Jūsų kantrybę, suteiktas žinias, galimybę realizuoti visas savo idėjas ir visa kita, ką sunku net įvardinti žodžiais!