Juodieji gandrai gyvena naujuose namuose

gandrasAplinkos ministerija, vykdydama projektą „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“, finansuojamą iš ES 2007–2013 m. programos lėšų, juodųjų gandrų apsaugai įgyvendino priemones, galinčias pagerinti populiacijos būklę ir užtikrinti esamų perimviečių apsaugą.

Pagal parengtus juodojo gandro rūšies apsaugos planus numatytas lizdų kėlimas, apsaugos priemonių suderinimas su miškininkais, kai kur – rakinamų kelio užtvarų, ribojančių miško lankymą paukščių perėjimo metu, pastatymas.

Vykdant juodųjų gandrų apsaugos priemones, 50 teritorijų iškelti 148 lizdai, pakeitę yrančias lizdavietes arba skirti paukščiams kurtis potencialiose jų buveinėse. Juodasis gandras – labai jautri rūšis, tad specialistai lizdams kelti parinko ne tik buveines, bet ir tinkamiausius medžius.

Projekto vykdytojai šį pavasarį tikrindami lizdavietes konstatavo, kad dalis lizdų jau užimti. Tvirtos, ilgaamžės konstrukcijos patiko gandrams, tad jų perėjimas turėtų būti saugus. Kadangi gandrai (kaip ir plėšrieji paukščiai) dažnai keičia lizdavietes, kiekviena pora savo gyvenamoje teritorijoje turi ne mažiau kaip 2–3 rezervinius lizdus. Projekto metu įrengtos lizdavietės tenkina šį paukščių poreikį ir užtikrina juodųjų gandrų prisirišimą prie savo teritorijos.