Juodoji medikų darbo pusė: kumščiais mosuojantys apsvaigę ir agresyvūs pacientai

Reanimacija 1Ligoninės medikai nuolat jaučia nerimą dėl savo saugumo, o nereti atvejai, kuomet jie pajunta ir savo pacientų smurtą. Tačiau teikti pagalbą jie privalo visiems: ir apsvaigusiems nuo įvairių medžiagų, ir neadekvatiems dėl psichikos ligų, ir agresyviems pacientams.

Tokie teiginiai bene tiksliausiai atsako į klausimus, kuriuos kelia neseniai Šilutės ligoninės Reanimacijos skyriuje nuo agresyvaus paciento nukentėjusios slaugytojos artimieji, inicijavę ir šį straipsnį.

Slaugytoją sumušė jaunas vyras

Diskusijos apie medikų saugumą darbo vietose Lietuvoje ne naujiena. Kartas nuo karto viešojoje erdvėje ar tik privačiuose pokalbiuose nuskamba istorijos, kai apsvaigę piliečiai iškoneveikia gydytojus ar slaugytojus bjauriais žodžiais, kai vienas kitas gydymo įstaigose dar ir kumščiais pamosikuoja. Ypač nuo tokių neadekvačių piliečių kenčia Priėmimo – skubios pagalbos skyrių medikai, mat kaip tik čia pirmiausia patenka tie, kam prireikia medikų pagalbos.

Paskutinioji istorija Šilutės ligoninėje rutuliojosi Reanimacijos skyriuje, kur buvo paguldytas jaunas vyras. Istoriją pasakojantys artimieji sako, kad jis buvo gydomas ne savo noru, buvo pavojingas, todėl buvo rišamas prie lovų. Tą vakarą skyriuje dirbo trys slaugytojos, kurių dvi netrukus išvežė kitą pacientą, tad liko tik viena. Pavojingas pacientas išsilaisvino iš fiksuojamųjų diržų, kuriais buvo pritvirtintas prie lovos, ir šokęs iš jos kartu ėmė temptis brangią medicinos įrangą, prie kurios jis buvo prijungtas. Slaugytoja suskubo atjungti aparatūrą nuo jaunuolio, baimindamasi, kad ji nebūtų sugadinta. Tuo metu vyras puolė medikę, trenkė jai į galvą, spardė ir mušė. Pusamžė moteris neturėjo jėgų apsiginti nuo 26 metų vyro, o šis pabėgo.

Taip istoriją pasakoja slaugytojos artimieji. Jie žino, kad buvo iškviesta ir policija, kuriai teko tolesnės smurtautojo gaudynės.

O kas, jei tam vaikinui po ranka būtų pakliuvęs koks instrumentas? Juk jis galėjo užmušti slaugytoją? Kodėl darbuotojams nesudaroma saugi darbo aplinka, o diržai, kuriais pritvirtinami ligoniai, tokie nepatikimi? Nejaugi laukiama kol atsitiks didelė nelaimė? – tokius klausimus žeria medikės šeima.

Gydyti privalu visus

Ligoninės vyr. gydytojas Darius Steponkus sako, kad sveikatos sistema – viena rizikingiausių profesijų: joje dirbantieji nuolat rizikuoja ir įvairiomis ligomis užsikrėsti, ir panašios į aprašytąją situacijos jiems – jokia naujiena. Medikai nuolat gydo ir psichikos ligomis sergančius, ir neblaivius, kitokių medžiagų vartojusius ir dėl to agresyvius pacientus. Todėl neretai būna, kad nuo jų ir nukentėti tenka, koks nors judesys ir sužeisti gali. Tiesa, ne visada tai būna piktybiškas smurtas, kartais ligonis ir dėl savo ligos elgiasi neadekvačiai, ir tai reikia suprasti.

Tokių atvejų, pasak ligoninės vadovo, nei daugėja, nei mažėja, jų buvo visada, ir ne tik Lietuvoje – užsienio gydymo įstaigose taip pat. Tačiau profesionalai sugeba prognozuoti galimas nemalonias situacijas ir jų išvengti. O teikti paslaugas jie privalo visiems: ir nesąmoningiems, ir agresyviems, ir apsvaigusiems.

Priėmimo skubios pagalbos ir Vaikų ligų skyriuose yra įrengti pagalbos mygtukai, kuriais galima skubiai išsikviesti pagalbą. Ligoninė yra sudariusi sutartį ir su Šilutės policijos komisariatu, ir D. Steponkus pastebi, kad medikų kviečiami pareigūnai atvažiuoja ypač greitai. Tačiau prie kiekvieno ligonio nei apsaugininko, nei policijos pareigūno nepastatysi, tam neužtektų nei pareigūnų, nei lėšų. Juo labiau, kad ir jų buvimas šalia ne visada gelbsti: būta atvejų, kai pacientas trenkė medikui tuo metu, kai šalia stovėjo policijos pareigūnas.

Vyr. gydytojas neigia prielaidas, kad fiksuojamieji diržai reanimacijoje yra silpni ar seni. Pasak jo, jie yra pakankamai nauji ir sertifikuoti. Kitaip ir negalėtų būti, nes gana daug pacientų, ypač Reanimacijos skyriuje, tenka fiksuoti ir ne tik dėl medikų, bet ir dėl jų pačių saugumo. Ir jei pacientas tinkamai fiksuojamas, jis negalėtų išsilaisvinti. O ir reanimacijoje dirbantys medikai yra aukščiausios kvalifikacijos ir labiausiai patyrę.

Kaip nutiko, kad visgi ligonis išsilaisvino, dar aiškinamasi, atliekamas įvykio tyrimas. „Minėtam pacientui psichika buvo sutrikusi dėl jo ligos, bet aiškinamės ir personalo veiksmus, ar viskas buvo atlikta tinkamai“, – sakė D. Steponkus.