Kad savivaldybės Etikos komisijai nereikėtų dirbti…

 MELAII 1Rugsėjo mėnesio savivaldybės Tarybos posėdis prasidėjo labai taikiu savivaldybės Etikos komisijos pirmininko Jono Jatauto įžanginiu žodžiu. Komisijos pirmininkas specialiai pasiprašė posėdžio pirmininko – mero Vytauto Laurinaičio kalbėti pirmas, nes norėjo kolegas politikus informuoti apie pirmąjį Etikos komisijos posėdį ir pageidavimus visiems politikams elgtis taip, kad komisija neturėtų darbo.

Bet akivaizdu, kad etikos sargams darbo nepristigs: posėdis baigėsi kaip įprasta – konfliktu.

Opozicija perskaitė pareiškimą dėl politikų politinės atsakomybės prieš vilkytiškius, gundytus inicijuoti Vilkyčių seniūnijos steigimą. Pareiškimą išklausiusiam merui sukilo emocijos – jis neištvėręs pasidrabstė kaltinimais melu.

Etikos pamokymai

J.Jatautas savivaldybės Tarybą informavo, kad jau įvyko pirmasis 8-ojo šaukimo savivaldybės Tarybos Etikos komisijos posėdis ir kad komisija iš savivaldybės politikų tikisi pilietinio brandumo ir tokio darbo bei bendravimo, kad… komisija neturėtų darbo.
Kreipdamasis į savivaldybės Tarybos narius J.Jatautas Etikos komisijos vardu ragino politikus veikti profesionaliai, o tai reiškia efektyviai ir kokybiškai: užmiršti partinius interesus, valdyti savo emocijas, būti taktiškus, kalbėti konkrečiai ir korektiškai, MELAIIIIvengti asmeniškumų, dirbti be triukšmo ir pykčio.

Pasak J.Jatauto, politikoje ne visada klausimai yra patogūs. Todėl nevertėtų skubėti piktintis, o ramiai atsakinėti arba atsakyti vėliau, kai bus pasiruošę. Net ir pasikarščiavus, visada lieka galimybė mandagiai atsiprašyti ir taip neprarasti gero vardo.

„Vox populi, vox dei (tautos balsas – Dievo balsas)“, – sakė J.Jatautas. Todėl jo nuomone, savivaldybės politikai neturi pagrindo konfrontacijai ir nesutarimams: savivaldybė viena, Taryba viena, administracija viena, gyvename vieną kartą ir visi mirsime.

J.Jatautas linkėjo drąsiai peržengti politinio mąstymo bei veiklos stereotipus ir telktis ne į siaurų politinių interesų grupes, o į bendro darbo aljansą.

Reikalauja politinės atsakomybės

Po tokios Etikos komisijos pirmininko prakalbos  bemaž viso posėdžio metu politikai stengėsi elgtis gal net parodomai drausmingai, nelaidė kandžių replikų, neužgauliojo oponentų. O tuos kuriems knietėjo pamoralizuoti kitaip manančius kolegas, pats meras V.Laurinaitis, vadovaujantis posėdžiui, drausmino, primindamas Etikos komisijos pirmininko pamokėlę.

Tačiau mero kantrybė tą dieną buvo ne beribė.

Mero emocijos prasiveržė pačiam pirmajam, kai buvo pradėtas svarstyti Vilkyčių seniūnijos steigimo klausimas. Administracija sprendimo projektą suformulavo tiesmukai – „nepritarti steigti…“

Dėl tokios formuluotės pirmasis suabejojo liberalas Arvydas Jakas, kuris sakė, kad formuluotė yra tiesiog nekorektiška Vilkyčių seniūnijos steigimu suinteresuotų žmonių atžvilgiu – dauguma apklausos dalyvių juk pareiškė norą steigti. A.Jako nuomone, sprendimo projekto formuluotė privalo būti tokia, kaip pageidavo apklausos dalyviai – „pritarti steigti…“, o ne išankstinė nepritarianti Savivaldybės administracijos nuomonė. Galutinis apsisprendimas priklausys nuo politikų balsavimo.

Tikrą emocijų audrą savivaldybės merui V.Laurinaičiui sukėlė opozicijos lyderio Algirdo Gečo perskaitytas pareiškimas dėl mero V.Laurinaičio politinės atsakomybės. Šiame dokumente oficialiai pareikšta opozicijos narių, priklausančių Lietuvos laisvės sąjungai (liberalai), Tėvynės Sąjungai – Lietuvos krikščionims demokratams ir Lietuvos liberalų sąjūdžiui nuomonė, kad jie nepritaria ir nepalaikys tarybos posėdžiui pateikto sprendimo projekto, kuriuo siekiama nepritarti Vilkyčių seniūnijos steigimui.

Opozicija priminė, kad meras V.Laurinaitis savivaldybės Tarybos ir tiesioginių mero rinkimų kampanijos metu pats asmeniškai lankėsi Vilkyčių bendruomenėje ir palaikė jos narių iniciatyvą siekti Vilkyčių seniūnijos atskyrimo nuoSaugų seniūnijos, rengti oficialią gyventojų apklausą tuo klausimu.

Pareiškime teigiama, kad meras V.Laurinaitis turi prisiimti visą atsakomybę už tai, kad Vilkyčių gyventojams suteikė nepagrįstų vilčių dėl vietos seniūnijos įkūrimo, nors jau tuo metu buvo atlikti skaičiavimai ir buvo aišku, kiek tai pareikalaus organizacinių, finansinių ir kitų išteklių.

Pritrūko kantrybės

MELAS jatautas  2Po tokio pareiškimo meras nedelsdamas emocionaliai tėškė savo komentarus: „Tai melas, kad aš žadėjau steigti Vilkyčių seniūniją“; „Tai melas, kad jau iš anksto buvo žinomi seniūnijos steigimo kaštų paskaičiavimai…“

Išklausęs tokią mero reakciją į opozicijos pareiškimą ir svaidomus kaltinimus melu, opozicijos lyderis A.Gečas ramiai V.Laurinaičio paprašė patikslinti, ar tikrai jis nori jam primesti melagio etiketę.

Nesulaukęs patikslinimų, A.Gečas dar kartą perskaitė opozicijos pareiškimo citatą, kurioje nėra teiginio „meras žadėjo“. „O kad meras lankėsi susitikimuose ir ragino inicijuoti Vilkyčių seniūnijos steigimą, jis, meras, tikrai nedrįs paneigti“, – sakė A.Gečas.
Kaltinimą melu, jog susitikimų su žmonėmis metu nebuvo žinomi seniūnijos kaštai, paneigė konservatorius Zigmantas Jaunius. Jis nurodė datas, kada buvo atlikti preliminarūs Vilkyčių seniūnijos steigimo finansiniai skaičiavimai.

Ginčą dėl opozicijos pareiškimo nutraukė pats meras, paskelbęs kito klausimo svarstymą, o kartu taip ir likęs su teisuolio kauke. Rajono vadovas nesiteikė pasinaudoti ką tik išklausyta Etikos komisijos pirmininko J.Jatauto rekomendacija: „pasikarščiavus, visada lieka galimybė mandagiai atsiprašyti ir taip neprarasti gero vardo“…