Kad sėjamas meilės žodis kristų į gerą širdies „dirvą“

 

naumiescio gimnazija_evangelija1Hermano Šulco Jaunimo sodyboje Kretingos r. buvo vykdomas projektas – vaikų ir jaunimo savaitgalis „Gera žemė“, kurio rėmėjai – Lietuvos religinė katalikų šalpa, bei Žemaičių Naumiesčio šv. Arkangelo Mykolo parapija. Savaitgalyje dalyvavo Žemaičių Naumiesčio gimnazistai, jaunimas, moksleiviai iš Švėkšnos ir Šilalės. Projekto programos ir savanorių veiklos organizatorės parapijos jaunimo grupės narės Vitalija Mišinskaitė ir Karolina Repečkaitė.
Pagrindinis projekto tikslas – padėti vaikams įsigilinti į Evangeliją. Ar mūsų širdies „dirva“ pasiruošusi priimti tikėjimo, meilės, pasiaukojimo grūdus, krentančius į širdis? Ar nenustelbia jų abejingumas, išsiblaškymas, tuštybė? Teko įsitikinti, kad nelengva suprasti ir paaiškinti, kas trukdo žiūrėti į savo poelgius rimčiau. Jaunimas bandė išsiaiškinti, ką daryti, kad „nesamonių darymas“ kaip erškėčiai neužgožtų tikro džiaugsmo, supratingumo, nuoširdaus bendradarbiavimo.

Kad galėtų padėti vaikams gilintis į šiuos klausimus, jaunieji savanoriai ruošėsi iš anksto: savanorystės įgūdžių, gebėjimo vadovauti grupėms jie mokėsi renginyje „Stipriau už neapykantą“, mokymuose. Savaitgalyje kartu su jaunimu dalyvavo vienuolė sesuo Vitalija Fedaravičiūtė. Savanoriai organizavo pokalbius, žaidimus, kūrė biblinio palyginimo inscenizaciją ir muzikinius kūrinius.

Šeštadienio vakarą sulaukėme svečių, tarp jų – ir sodybos šeimininko, misionieriaus, kun. seleziečio Hermano Šulco, kuris papasakojo vaikams apie gyvenimą Ruandoje. Būti atsakingu žmogumi ir tikru krikščioniu mokė katechetas Paulius Auryla iš Viekšnių, įvadą į susitaikymo pamaldas vedė sesuo Vitalija, šv. Mišioms vadovavo Pagėgių klebonas Kazys Žutautas bei Šilalės vikaras Vaidas Gadeikis, giedojo Priekulės parapijos jaunimo choras. Džiaugiamės, kad šis projektas pavyko ir esame dėkingi visiems, kurie padėjo.