Kada ir pagal kokias priemones šiemet bus skiriama parama žvejams

Patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2022 m. grafikas. Šiemet vyksiantiems kvietimams teikti paraiškas skirta beveik 12 mln. Eur.

Paraiškos jau priimamos

Siekiant skatinti tvarią, efektyviai išteklius naudojančią ir žiniomis grindžiamą žvejybą, šiemet numatyti 6 kvietimai teikti paraiškas pagal 5 priemones.

Nuo vasario 3 d. kviečiama teikti paraiškas supaprastintai paramai gauti pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“. Paraiškos priimamos iki kovo 31 d.

Nuo vasario 21 d. iki balandžio 21 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai galės teikti paraiškas pagal priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“.

Norintys visam laikui nutraukti žvejybos veiklą paraiškas paramai gauti galės teikti nuo gegužės 2 d. iki liepos 4 d. Nuo rugpjūčio 8 d. iki rugsėjo 20 d. vyks kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“.

Du kvietimai teikti paraiškas vyks pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“. Pirmasis – nuo kovo 7 d. iki gegužės 5 d., o antrasis – nuo spalio 4 d. iki gruodžio 2 d.

Akvakultūros sektoriui

Bus teikiama parama ir siekiantiems skatinti aplinkosaugos požiūriu tvarią, efektyviai išteklius naudojančią akvakultūrą. Šio sektoriaus atstovai paraiškas galės teikti pagal 4 priemones.
Siekiantys supaprastintos paramos produktyvioms investicijoms į akvakultūrą paraiškas galės teikti nuo vasario14 d. iki balandžio 14 d. Nuo kovo 21 d. iki gegužės 19 d. paraiškas bus kviečiama teikti pagal priemonę „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“. Kovo 28 d. – gegužės 26 d. bus priimamos paraiškos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“. Paraiškas pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“ akvakultūros sektoriaus atstovai bus kviečiami teikti nuo balandžio 4 d. iki birželio 2 d.

Prekybos ir perdirbimo skatinimui šiemet taip pat skirta lėšų, tad žvejai galės pretenduoti į paramą gamybos ir prekybos planams rengti (vasario 7 d. – kovo 31 d.), rinkodaros priemonėms įsigyti (liepos 4 d. – rugpjūčio 31 d.), žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui (balandžio 11 d. – birželio 9 d.). Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui bus teikiama ir supaprastinta parama, paraiškas žvejai ir perdirbėjai galės teikti nuo kovo 1 d. iki balandžio 28 d.