Kaimo bendruomenėms numatoma papildomai skirti 0,4 mln. eurų

10845 cc008cb3b23354ca61ff3b1749f9e889Lietuvos kaimo bendruomenės šiemet pateikė net 384 paraiškas pagal priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“. Prašoma parama siekia 1,4 mln. eurų ir tai yra gerokai daugiau nei buvo numatyta. Siekiant užtikrinti, kad visos bendruomenės, kurios pateikė tinkamas paraiškas, gautų paramą, nuspręsta papildomai skirti 0,38 mln. eurų.

Šios sumos turėtų pakakti 88 paraiškoms, kurios buvo įvertintos teigiamai, bet dar nesulaukė finansavimo.

Pagal veiklos sritį „Tradicinių renginių organizavimas“ finansuota 21 paraiška, o „Kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas“ – 68 paraiškos. Parama pagal šias veiklos sritis skirta visoms teigiamai įvertintoms paraiškoms.

Lėšų pritrūko veiklos sritims „Kaimo bendruomenių materialinės bazės stiprinimas“ ir „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“. Pirmuoju atveju, finansuotos 75 iš 84 teigiamai įvertintų paraiškų, o antruoju – 63 iš 142.

Didžiulis teigiamai įvertintų paraiškų skaičius nuteikia pozityviai. Bendruomenės aktyviai vykdo savo veiklą ir siekia kuo efektyviau pasinaudoti ES parama.