Kaimynę sumušusi teisybės ieškotoja sulaukė bausmės

radvinskiene nausedaTeisiamųjų suole gali atsidurti ir solidi moteris, jei ji nevaldo rankų ir pagauta įsiūčio pati sumano surengti viešą linčo teismą tam, kas jai neįtinka.

Taip nutiko rajone gerai žinomai ūkininkei, ne kartą besibylinėjusiai dėl žemės, Snieguolei Radvinskienei, kuri kumščiais bandė aiškintis santykius su kaimyne Laima S.
Rusniškei S.Radvinskienei už tokius veiksmus teks 3000 litų (arti 900 eurų) patuštinti kišenę bei 5 mėnesius po 10 valandų dirbti viešuosius darbus.

Neseniai tai patvirtino Lietuvos Aukščiausiasis teismas, atmetęs du S.Radvinskienės skundus, kuriais ji siekė šios bausmės išvengti.

Susitarė, bet užfiksuoti nespėjo

Šilutės apylinkės teisme pernai pavasarį buvo baigta nagrinėti byla, kurios užuomazgos buvo dar 2012 metų liepą. Tuomet dviejų kaimynių konfliktas įsiplieskė Rusnės seniūnijos Skirvytės kaimo laukuose, Laimos S. nuomojamoje valstybinėje žemėje.
Čia susitiko komisija, kuri turėjo išsiaiškinti su S.Radvinskiene visai nesusijusį atvejį – Elenos K. gyvulių padarytus nuostolius Laimos S. nuomojamoje žemėje. Spręsti situaciją į Rusnę atvyko ir Savivaldybės Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistas Darius Lidžius, buvo iškviesta ir seniūnė Dalia Drobnienė, dalyvavo ir Laimos S. sutuoktinis Ričardas, Elena K. ir jos vyras Kęstutis.

Dėl žemės reikalų susitarti pavyko, Elena K. pažadėjo išvaryti savo galvijus iš svetimos žemės. Planuota tą pat dieną vykti į seniūniją ir užfiksuoti tokį susitarimą raštu.

Tačiau įgyvendinti tokius planus sutrukdė į lauką atvykusi kaimynė S.Radvinskienė, nors ji ir nebuvo susijusi su komisijos nagrinėjama problema ir nebuvo kviesta į įvykio vietą.
Pasak įvykio liudytojų, atvykusi S.Radvinskienė mosikavo kažkokiais dokumentais, metė juos D.Lidžiui, aiškino, kad žemė yra išnuomota neteisėtai ir jokio susitarimo negali būti.

Greta buvę rusniškiai, seniūnė Dalia Drobnienė ir D.Lidžius teisme liudijo, kad S.Radvinskienė elgėsi agresyviai, vadino susirinkusiuosius žemgrobiais, šaukė, kad važiuos į Vilnių ir užprotestuos šį susitarimą.

Po smūgių parkrito ant kelių

Byloje surinkti faktai byloja, kad S.Radvinskienė kumščiu 3-4 kartus sudavė Laimai S., ši parkrito ant kelių. Kažkas sušuko: „Snieguole, baik”, buvo iškviesta ir policija.
Seniūnė D.Drobnienė parvežė nukentėjusiąją Laimą S. į seniūniją. Moteriai buvo sutinusi lūpa, tą pačią dieną ji kreipėsi į medikus.

Teismo med. specialisto išvadoje nurodyta, kad Laimai S. buvo nustatyta kraujosrūva viršutinėje lūpoje, sužalojimas padarytas galimai moters nurodytu laiku ir jis sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą.

Iš tų pačių metų rugpjūčio 29 d. vykusio taikinamojo posėdžio protokolo teismui buvo matyti, kad ir pati S.Radvinskienė prisipažino sudavusi smūgį Laimai S., tačiau teisiamojo posėdžio metu ji tai jau neigė.

Teismo posėdžio protokole užfiksuota, jog S.Radvinskienė tvirtina, esą ji nėjo prie Laimos S. ir šiai nesudavė jokių smūgių. Tik matė, kaip ši vienu momentu atsitūpė, o po to atsistojusi pradėjo šaukti, kad jai turės sudėti dantis…
Teismo nuomone, sumušimo faktą pavirtina nuoseklūs nukentėjusiosios bei įvykio liudytojų parodymai ikiteisminio tyrimo bei teisiamojo posėdžio metu.

Skundai patyrė fiasko

Teismo išvadoje konstatuojama, kad S.Radvinskienė ir Laima S. yra gerai pažįstamos, kad įvykio metu šūkavo tiek kaltinamoji, tiek nukentėjusioji.

Tačiau S.Radvinskienės veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti kaip viešosios tvarkos pažeidimas. Jos kaltę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

Skirdamas bausmę Šilutės r. apylinkės teismas atsižvelgė į tai, kad S.Radvinskienė neatsiprašė Laimos S., kad anksčiau nebuvo bausta nei teista, kad padarė nesunkų nusikaltimą ir tai, kad jai nustatytas 50 proc. darbingumas. Todėl nutarta, kad bausmės tikslai bus pasiekti skiriant jai mažiausią numatytą bausmę – viešuosius darbus.

Teismas pripažino S.Radvinskienę kalta ir skyrė jai 5 mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant per paskirtą laiką neatlygintinai dirbti po 10 valandų per mėnesį visuomenės labui. Teismas taip pat konstatavo, kad neįgalumas nėra kliūtis ūkininkei atlikti viešuosius darbus pagal savo sveikatos būklę.

Be to, S.Radvinskienė turės nukentėjusiajai Laima S. sumokėti 1000 Lt (298,62 Eur) neturtinės žalos atlyginimo ir 2000 litų  už advokato išlaidas.

Rusniškės bandymai skųsti šį Šilutės r. apylinkės teismo sprendimą patyrė fiasko: jos skundą atmetė Klaipėdos apygardos teismas, o šiemet vasario 17 d. Šilutės teismo sprendimą paliko galioti ir Lietuvos Aukščiausiasis teismas.