Kaimynus sukiršino niekam nereikalingas kaminas

naumiescio vaistineKaimynų nesantaika – jau dešimtis kartų laikraščio puslapiuose gvildenta tema. Šį kartą problemos – Žemaičių Naumiestyje, dėl kamino.

Gal trijų dešimčių metų senumo katilinės kaminukas ne tik sekina kaimynų kantrybę, bet ir įtraukė į situacijos aiškinimąsi Savivaldybės vadovus, policijos pareigūnus…

Ambulatorija pasistatė naują kaminą

Vieną gražų rytą Žemaičių Naumiesčio ambulatorijos vedėjas Vladimiras Gorodeckis buvo nemaloniai nustebintas – iš įstaigos kiemo dingo… kaminas. Tas pats, kuris čia stovėjo nuo neatmenamų laikų, kuris kažkada tarnavo katilinei šildant ambulatoriją ir tame pačiame pastate esančias kitas patalpas.

Vedėjas kreipėsi į policiją, pareigūnai užfiksavo įvykį. Pranešė ir rajono valdžiai, mat ambulatorijos patalpos yra Savivaldybės nuosavybė.

V.Gorodeckis priminė ir prieš penkmetį garsiai nuskambėjusią Žemaičių Naumiesčio ambulatorijos bankroto istoriją, ir tai, kad tuomet nebeatsirado norinčių perimti šią, anot jo, nuvarytą įstaigą. Jei V.Gorodeckis nebūtų sutikęs vadovauti tai ambulatorijai, Savivaldybei grėsė finansinės sankcijos – būtų tekę grąžinti Europos Sąjungos pinigus, investuotus į ambulatoriją.
Naujas vadovas į ambulatoriją irgi investuoja – pastatė kitą kaminą.

O senąjį, V.Gorodeckio nuomone, pavogė ankstesnioji įstaigos vadovė gydytoja Birutė Kaminskienė arba jos artimieji. Tai jis vadina vagyste, nes kaminas irgi buvęs inventorizuotas, kaip ir kitas rajono Savivaldybei priklausantis turtas, kaip katilinės dalis.

„Savivaldybė net buvo davusi leidimą tą kaminą remontuoti ir mes ruošėmės tai daryti“, – tikino V.Gorodeckis.
Dabar, kai kaminą kažkas išardė, katilinės sienoje liko skylė. Ambulatorijos vedėjas mano, kad supjaustytas kaminas atgulė metalo supirktuvėje.

Kaminas tiesiog nugyveno savo amžių

„Tegu jis įrodo, kad kaminas priklausė ambulatorijai. Tegu parodo dokumentus“, – kaltinimus atremia ankstesnioji įstaigos vadovė B.Kaminskienė.

„Ir parodysiu“, – nedvejoja V.Gorodeckis.
Gydytoja mano, kad V.Gorodeckis jai pagalius į ratus vis dar kaišioja todėl, kad prieš kelerius metus ji atsisakė jo kvietimo grįžti dirbti į ambulatoriją.

B.Kaminskienė kamino atsiradimo istoriją nušviečia taip: jis Žemaičių Naumiesčio ambulatorijos kieme išdygo gal prieš 3 dešimtmečius jos iniciatyva ir juridiškai nepriklausė ambulatorijai. Pasak B.Kaminskienės, tame pačiame ambulatorijos pastate buvo ir butai, kurių viename ji gyvena iki šiol. Žiemą patalpos ir butai būdavo labai šalti. Todėl tuometinė ambulatorijos vadovė B.Kaminskienė kreipėsi ir į seniūniją, ir į vietos verslininkus, kad padėtų pastatyti kaminą.

Anot B.Kaminskienės, bendromis jėgomis tas kaminas iškilo. Tiesa, jo statybos dokumentais ji nepasirūpino, todėl, galima sakyti, kad kaminas buvo nelegalus. Tad ir nepriklauso jis nei ambulatorijai, nei V.Gorodeckiui.

Kelis dešimtmečius tarnavęs kaminas savo amžių nugyveno. Atėjus naujajam šeimininkui, pasak B.Kaminskienės, kaminas jau buvo avarinės būklės, nuo jo krito atplaišos. Vienas toks gabalas net pataikė ant galvos pas gydytoją atvykusiam svečiui.

„Raginau V.Gorodeckį tvarkyti tą kaminą, bet jis pareiškė, kad tai esąs ne jo turtas, ne jo ir reikalas“, – pasakojo medikė.

Ambulatorija pasistatė kitą krosnį ir kaminą, tad senasis tapo niekam nebereikalingas, tik užstojo B.Kaminskienės buto langus. Ji neneigė, kad senąjį kaminą nugriovė.

Ačiū tam, kuris sutvarkė

Savivaldybės administracijos direktoriui Raimundui Ambrozaičiui konfliktą sukėlusi situacija irgi buvo neaiški. Anot direktoriaus, Savivaldybės turto registre to kamino, kaip turto vieneto, apskritai nebuvo, tad nežinia, kam jis išties priklausė.

Aišku tik, kad katilinė, kaip ir visos patalpos, pagal panaudos sutartį priklauso ambulatorijai.

„Buvome įpareigoję V.Gorodeckį tvarkyti ambulatorijai priklausantį turtą, kaip nors spręsti tą kamino problemą, kad bent žmonėms grėsmės nekeltų. Kažkuris – V.Gorodeckis ar B.Kaminskienė – ir sutvarkė. Ir gerai, ir ačiū tam, kuris sutvarkė.

Problemos nebėra“, – reziumavo R.Ambrozaitis.

Policija, anot jo, teiravosi, kokią žalą patyrė Savivaldybė. Atsakyta, kad jokios.

Tai kur problema?..