Kaip kalbėjo mūsų seneliai Pašyšiuose?

Bibliotekos edukacine programa Kozns paukstis saviska ged3Puoselėti gimtąją kalbą, prisiminti, kaip kalbėjo mūsų seneliai Pašyšių gyventojai galėjo kaimo bibliotekoje organizuotame vakarojime.

Pašyšių bendruomenės namuose savo edukacinę programą „Kožns paukštis saviška gėd“ pristatė Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblis „Ramytė“ (vad. Giedrė Pocienė).

Tautiniais mažlietuvių rūbais pasipuošę atlikėjai, lietuvininkams būdingais muzikiniais instrumentais ausį malonino kiekvienam atėjusiajam. Susirinkusieji susipažino su lietuvininkų bei šiaurės žemaičių tarmių ypatumais, šių regionų dainomis, giesmėmis, šokiais ir kostiumais, patys kartu dainas traukė ir liežuvį laužė, skaitydami pasakas žemaičių ir šišioniškių tarmėmis.

Šis nuotaikingas pasibuvimas daugeliui liks atmintyje kaip savotiška pamoka. Joje buvo  mokomasi tarmiškai kalbėti ir dainuoti, lyginamos kaimyninės tarmės: juk visai netoli nuo Šilutės prasideda Žemaitija. Tad, pasirodo, ne viena daina ir žaidimas abiejose „rubežiaus“ (pasienio) pusėse dainuojamas ar žaidžiamas panašiai. Tik dviejų gaspadinių kalbos klausant (I.Skablauskaitės ir Ž.Šveikauskienės), ji skamba vienu atveju lyg iš aukšto ir solidžiai (lietuvininkų), kitu atveju – lyg iš pilvo, su trenksmais (žemaičių). Vo jau ginčas, katra gražesnį ar aštresnį liežuvį turinti, prajuokino visus susirinkusius. Anuos ne tik dainas dainava, bet ir patarimus dalina – kaip vaikiną arba mergikę prie savis išlaikyti.

„Ramytės“ dainos puikiai iliustravo šių regionų skirtybes bei pabrėžė bendrumus. Buvo smagu žiūrėti ir lyginti, kaip panašius šokius šoka kaimynai – šišioniškiai ir žemaičiai.

Vakaras parodė, kokie mes skirtingi, o kartu panašūs, nežiūrint, kurioje Lietuvos vietoje gyvename. Nuskambėjus atsisveikinimo dainai bendruomenės pirmininkė Asta Stonkuvienė ir bibliotekininkė Danutė Adomavičienė padėkojo atlikėjams už linksmą programą, pasidžiaugė kolektyvo laimėjimais ir palinkėjo kūrybingų metų.

spaudos remimo fondas Projektas: „Prie Šyšos krantų: Kūryba.“